Działalność charytatywna

Nasza Parafia prowadzi działalność charytatywną.

s. Sylwia swoją troską i posługą otacza chorych, starszych i samotnych parafian. Pod swoją opieką ma ponad 50 osób. Codziennie można ją zobaczyć jak spieszy z odwiedzinami by wysłuchać, wesprzeć duchowo, pocieszyć czy po prostu obdarzyć uśmiechem i rozweselić. Jeśli jest taka potrzeba pomaga w załatwianiu różnych spraw: jak lekarz, apteka czasami zakupy. Dzięki pomocy dobrych i ofiarnych ludzi organizuje małe paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, które są nie tylko wielką radością dla jej podopiecznych ale są też dużą pomocą. Wrażliwe serce siostry charytatywnej mówi naszym samotnym i starszym parafianom, że nie są sami, ale należą do parafialnej rodziny gdzie są ludzie, którzy o nich myślą i pamiętają. Do tradycji już należą spotkania organizowane dla nich z okazji dnia Chorych, wigilii i świąt wielkanocnych. Jest to okazja nie tylko do wspólnej Mszy świętej ale też radosnego spotkania przy herbacie i ciastku.

Do końca 2008 roku działały również dwa punkty charytatywne, przy ul. Majdańskiej i Rozłuckiej


KONTO BANKOWE
PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKICH MĘCZENNIKÓW:
X ODDZIAŁ PKO S.A. W WARSZAWIE
49 1240 1095 1111 0000 0324 5996