Siostry Misjonarki Chrystusa Króla

dla Polonii Zagranicznej

Zgromadzenie Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej wyrosło z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów.

Założył je w 1959 roku Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy. Dom Główny mieści się w Poznaniu - Morasko. Tam w czasie formacji w postulacie i nowicjacie siostry przygotowują się do złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz do pracy apostolskiej w kraju i za granicą. Obecnie ze swoją posługą docierają siostry do Polaków w Anglii, Białorusi, Niemiec, Włoch, Węgier, USA, Kanady, Brazylii i Australii.

Misjonarka swoją posługę traktuje jako służbę Bogu w bliźnich. Konkretną formą apostolatu jest modlitwa i wszelkiego rodzaju prace, jakie spełnia. Misję Zgromadzenia pełnią siostry przez całe życie niezależnie od miejsca i rodzaju pracy. Wszystko cokolwiek czynią składają w ofierze za polskich emigrantów. Siostry starają się być znakiem Chrystusa we współczesnym świecie przez swoją postawę, strój zakonny, codzienną modlitwę i wykonywaną pracę.

Pierwsze dwie misjonarki przybyły do parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie 21 sierpnia 1996 roku. Kilka dni później dołączyły następne dwie by od 1 września w pełnym składzie podjąć pracę na nowej placówce. Siostry podjęły prace zakrystianki, organistki i katechetek. Z czasem doszła siostra do pracy charytatywnej a nie ma siostry organistki. Siostry oprócz konkretnej pracy otaczają wszystkich parafian swoją modlitwa powierzając Bogu wszystkich wśród których żyją i pracują.

Obecnie wspólnota Sióstr Misjonarek w parafii składa się z 5 sióstr.

s. Edyta jest przełożoną wspólnoty Sióstr Misjonarek.

s. Sylwia swoją codzienną posługą obejmuje osoby chore i starsze w naszej parafii. Pomocą służy jej zespół charytatywny. Spotkania grupy wolontariuszy odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 19:00. s. Sylwia opiekuje się również młodzieżową wspólnota Ruchu Czystych Serc, która spotyka się w salce katechetycznej w każdą środę o godz. 19.00

s. Katarzyna jest katechetką w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego.

s. Paulina podejmuje w parafii pracę zakrystianki - najmniej widoczną na zewnątrz, jednak jego skutki odczuwają na sobie wszyscy uczestnicy nabożeństw, choć zazwyczaj nie zdają sobie z tego sprawy. Zadaniem siostry jest bowiem troska o estetyczny wygląd kościoła, przede wszystkim prezbiterium, czyli miejsca najważniejszego we wszelkich uroczystościach kościelnych. A to oznacza, że do jej obowiązków należy m.in. przygotowanie niezbędnych sprzętów liturgicznych na Msze św. i nabożeństwa, troska o szaty liturgiczne, układanie bukietów ze świeżych kwiatów. Najogólniej mówiąc musi czuwać nad całością, żeby przypadkiem nikomu nic nie zabrakło. s. Paulina przygotowuje również z dziećmi gazetkę "Parafialny Aniołek". Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się w środy w godz. 13.30-15.00 w SP 120 w sali 63.

s. Ewelina katechizuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy". Uczy dzieci w klasach 0-3. s. Ewelina prowadzi także scholę dziecięcą, która ubogaca śpiewem liturgię podczas Mszy św. o godz. 11.30 (jest to Msza św. dla dzieci). Aby pięknie przygotować śpiew dzieci spotykają się we wtorki o godz. 13:30-15:00 w salce katechetycznej (wejście przez zakrystię)oraz w niedzielę przed Eucharystią o godz. 10.45.