W naszej parafii istnieje i działa 14 wspólnot. Realizują się one aktywnie uczestnicząc w jej życiu. Dwa razy do roku wszystkie zespoły parafialne spotykają się na tradycyjnym opłatku oraz jajku wielkanocnym aby wspólnie przeżywać świąteczną radość.

Rada duszpasterska

Radę duszpasterską w parafii tworzą wybrane 22 osoby. Przewodniczącym rady jest pan Adam Gościński

Lektorzy

Opiekunem jest ks. Mariusz Czyżewski

Ministranci

Ministranci starsi oraz młodsi: Kandydaci, Akolici, Choraliści. Opiekunem jest ks. Mariusz Czyżewski

Gazetka "Aniołek Parafialny"

Gazetka parafialna dla dzieci prowadzona przez dzieci. Spotkania odbywają się w środy w godz. 13.30-15.00 w SP 120 w sali 63. Opiekunem jest s. Paulina

Zespoły Śpiewacze

  • Próby Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego odbywają się we wtorki o godz. 13:30-15:00 w salce katechetycznej (wejście przez zakrystię) ,a opiekuje się nim s. Ewelina.

Chór parafialny "Cantores Reginae"

Próby odbywają się w środy o godzinie 19:00 w sali za zakrystią.

Odnowa w Duchu Świętym (Odnowa Charyzmatyczna)

Grupa modlitewna ZBAWICIEL działająca w naszej parafii spotyka się w czwartki o godz. 19:00 w kaplicy, a w trzeci piątek miesiąca na adoracji w Kościele. Opiekunem jest ks. Artur Więsik.
Istotą tych spotkań jest spontaniczna modlitwa wspólnotowa oraz dzielenie się (rozmowa) w małych grupach.

Kościół Domowy (Oaza rodzin)

Ruch świeckich dla małżeństw, inspirowany duchowością ks. Franciszka Blachnickiego. Stanowi część Ruchu Światło-Życie. Rodziny Kościoła domowego spotykają się w tzw. kręgach (liczących z reguły po kilka małżeństw) w domach. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator, którym jest w naszej parafii ks. Paweł Adler.

Neokatechumenat

Droga Neokatechumenalna to współczesna forma wtajemniczenia chrześcijańskiego, na wzór katechumenatu wczesnego Kościoła. Jest to formacja służąca doprowadzeniu do dojrzałej wiary osoby już ochrzczone, poprzez nauczenie ich słuchania Słowa Bożego, aktywnego, świadomego i pełnego uczestniczenia w liturgii oraz przeżywania miłości /(gr.) agapé/ we wspólnocie chrześcijańskiej.

W parafii istnieją dwie grupy neokatechumenalne. Swoje spotkania mają we wtorki o godz. 19:00 (Liturgia Słowa) oraz w soboty (Eucharystia). Opiekunem jest ks. Paweł Adler.

Żywy Różaniec

Jest to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Opiekunem jest ks. prał. Krzysztof Jackowski

Żywy Różaniec w naszej parafii:
W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00 Msza Św. o Niepokalanym Sercu NMP, po Mszy Św. Różaniec Fatimski i Litania do MB Królowej Polskich Męczenników.

Papieska Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus

Głównym i podstawowym zadaniem Kościelnej Służby Porządkowej jest odnowa duchowa mężczyzn przez pracę nad sobą, pracę na rzecz drugiego człowieka oraz pracę w Kościele. Opiekunem jest ks. prał. Krzysztof Jackowski

    Spotkania grupy odbywają się:
  • W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.15:30 w kaplicy (oprócz lipca i sierpnia) - zebranie modlitewno-organizacyjne.
  • W każdy czwarty piątek miesiąca o godzinie 18.00 - Msza Św. za Ojczyznę i Droga Krzyżowa.

Wspólnota modlitwy o Intronizację Serca Jezusowego

Spotkania odbywają się w w I niedziele o godz. 19:00 oraz w każdą środę od 17:00 do 18:00 - modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

Wspólnota Ojców

Wspólnota Ojców spotyka się w niedzielę o godz. 19:00 w bibliotece parafialnej na wspólnym brewiarzu i różańcu, konferencjach biblijnych i dzieleniu się Słowem Bożym. Spotkania prowadzi ks. Mariusz Czyżewski. Zapraszamy mężczyzn!

Anonimowi Alkoholicy

Spotykania w środy o godz. 19:00 w sali im. Świętych Polskich Męczenników (podziemia kaplicy).
Ostatania aktualizacja: 7 marca 2014