Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Anno Domini 2007

W dniu tym lud chrześcijański składa z pobożnością publiczne świadectwo wiary w Eucharystię, wychodząc z Najświętszym Sakramentem na drogi i ulice w uroczystych procesjach. Zwyczajem Ojców naszych, z wiarą, czynimy tak i my dnia dzisiejszego.

Msza święta w intencji Parafii była jednocześnie Mszą prymicyjną księdza Alberta Mądrego, który w tym roku szkolnym jako kleryk odbywał praktykę duszpasterskią. Po Mszy tradycyjna procesja eucharystyczna do czeterech ołtarzy.

Click on the image to enlarge (353.6 kB) Click on the image to enlarge (442.3 kB) Click on the image to enlarge (458.1 kB) Click on the image to enlarge (357.6 kB) Click on the image to enlarge (356.4 kB)
Click on the image to enlarge (462.2 kB) Click on the image to enlarge (439.1 kB) Click on the image to enlarge (444.3 kB) Click on the image to enlarge (442.6 kB) Click on the image to enlarge (436.0 kB)
Click on the image to enlarge (433.6 kB) Click on the image to enlarge (438.5 kB) Click on the image to enlarge (433.6 kB) Click on the image to enlarge (437.4 kB) Click on the image to enlarge (416.3 kB)
Click on the image to enlarge (433.0 kB) Click on the image to enlarge (437.6 kB) Click on the image to enlarge (455.5 kB) Click on the image to enlarge (438.5 kB) Click on the image to enlarge (430.3 kB)
Click on the image to enlarge (429.1 kB) Click on the image to enlarge (439.5 kB) Click on the image to enlarge (458.4 kB) Click on the image to enlarge (450.4 kB) Click on the image to enlarge (400.2 kB)
Click on the image to enlarge (268.9 kB) Click on the image to enlarge (441.8 kB) Click on the image to enlarge (466.9 kB) Click on the image to enlarge (348.4 kB) Click on the image to enlarge (453.9 kB)
Click on the image to enlarge (441.0 kB) Click on the image to enlarge (394.9 kB) Click on the image to enlarge (179.9 kB) Click on the image to enlarge (457.8 kB) Click on the image to enlarge (373.3 kB)
Click on the image to enlarge (449.5 kB) Click on the image to enlarge (453.9 kB) Click on the image to enlarge (438.2 kB) Click on the image to enlarge (432.8 kB) Click on the image to enlarge (401.7 kB)
Click on the image to enlarge (433.7 kB) Click on the image to enlarge (432.0 kB) Click on the image to enlarge (417.4 kB) Click on the image to enlarge (434.3 kB) Click on the image to enlarge (426.6 kB)
Click on the image to enlarge (439.7 kB) Click on the image to enlarge (438.1 kB) Click on the image to enlarge (436.3 kB)