Czuwanie w Częstochowie.
A.D. 2009

W nocy 13/14 listopada 2009 po raz 24 odbyło się czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w intencji polskich Emigrantów i ich duszpasterzy. Modliliśmy się w duchu szczególnej wdzięczności za 50 lat służby Bogu i Polakom na emigracji Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Z naszej parafii w czuwaniu uczestniczyła grupa 30 osobowa.


Click on the image to enlarge (110.3 kB) Click on the image to enlarge (129.9 kB) Click on the image to enlarge (119.0 kB) Click on the image to enlarge (103.9 kB)
Click on the image to enlarge (124.7 kB) Click on the image to enlarge (425.0 kB) Click on the image to enlarge (374.5 kB) Click on the image to enlarge (318.1 kB)
Click on the image to enlarge (348.8 kB) Click on the image to enlarge (276.3 kB) Click on the image to enlarge (325.6 kB) Click on the image to enlarge (289.6 kB)