Godzinki

O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

NA NONĘ

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, 
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, 
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, miasto ucieczki, Wieżo utwierdzona,
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna białogłowo, Judyt wojująca,
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

K: Wszystka piękna jesteś, Przyjaciółko moja.
W: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.

K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmar1ych przez miłosierdzie Boże
    niech odpoczywają w pokoju.
W:Amen.