Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha Świętego

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

A słowo ciałem się stało
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.