Bruno z Kwerfurtu

(974 - 1009)

Biskup męczennik, apostoł ziem polskich, patron Warmii i Łomży.

Za panowania Bolesława Chrobrego w życiu Kościoła pojawiła się postać św. Brunona z Kwerfurtu. Urodził się w rodzinie niemieckiego grafa w 974 roku niedaleko Merseburga. W czasie studiów w Magdeburgu zetknął się z biskupem Wojciechem, późniejszym świętym, którego biografem poźniej został.

Wyświęcony na kapłana przebywał na dworze cesarza Ottona III i wraz z nim wyjechał do Rzymu w 998 orku. Tam swtąpił do klasztoru na Awentynie, przyjmując imię Bonifacy. Związał się z założycielem kamedułów, św. Romualdem, przebywając przez pewien czas w pustelni pod Rawenną. Odegrał też pewną rolę w oragnizowaniu w 1001 roku misji kamedułów do Polski. Do naszego karju przybył w 1004 roku, przelgrzymując do grobu św. Wojciecha i Pięciu braci męczenników polskich. Kierowany zapałem misyjnym apostołował na Węgrzech, u Rusinów i u Pieczyngów. W swych poczynaniach znajdował oparcie w Bolesławie Chrobrym. Bruno był przyjacielem Polaków, o czym świadczyć może list z 1008 r. do ceszrza Henryka II w obronie polskiego króla Bolesława, a także pisma historiograficzne: "Żywot św. Wojciecha" i "Żywot pięciu braci męczenników".

Bruno został zabity wraz z osiemnastoma towarzyszami w czasie nawracania Jaćwingów w nieudanej wyprawie na pogranicze Prus i Litwy w 1009 roku. Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry i sprowadził do Polski. Nieznane jest miejsce złożenia jego relikwii. W Polsce św. Bruno uznany został patronem katolików na Warmii, a w 1963 roku ogłoszony głównym patronem diecezji łomżyńskiej. Święto patronalne wypada 4 czerwca.

  1. Źródło:
    • LITANIA NARODU POLSKIEGO. Ilustrowany leksykon polskich, świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego

  2. Święty Bruno w Internecie: