Ks. Jerzy Popiełuszko, Sługa Boży

(1947 - 1984)

Męczennik za wiarę, kapłan duszpasterz społecznego ruchu "Solidarność", ksiądz archidiecezji warszawskiej.

Urodził się w rodzinie rolniczej na Białostocczyźnie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. Będąc na drugim roku studiów został wcielony do wojska do specjalnej jednostki kleryków (1966-1968). Wszyscy klerycy byli tam szczególnie źle traktowani. Jerzy Popiełuszko był np. szykanowany za noszenie różańca, utrudniano mu otrzymanie przepustki lub urlopu. Po powrocie do seminarium uzyskał w 1972 roku święcenia kapłańskie. Był wikarym w kilku parafiach. W 1979 roku został skierowany do duszpasterstwa akademickiego przy kośiele św. Anny w Warszawie oraz do pracy wśród środowisk medycznych. Rok później, w okresie solidarnościowych zmagań, został także oddelegowany do duszpasterzowania wśród robotników Huty "Warszawa". Choć nigdy nie był mianowany głównym duszpasterzem ruchu "Solidarność", odprawiał w czasie stanu wojennego Msze święte za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, głosił odważne kazania patriotyczne (wydane także w formie pisemnej w podziemnym obiegu), w ten sposób ewangelizując i prowadząc do nawrócenia. Skupiał wokół siebie antykomunistyczną opozycję. W tym okresie dziejowym został posłany przez Boga, aby "zło dobrem zwyciężać".

Jerzy Popiełuszko był wierny kapłańskiemu powołaniu aż do końca. Zginął śmiercią męczeńską za głoszenie prawdy o Chrystusie, prawdy o godnośći ludzkiej, za domaganie się respektowania praw człowieka. Na polecenie komunistycznych sił bezpieczeństwa został w sposób niezwykle okrutny zamordowany - torturowany i utopiony w Wiśle na tamie pod Włocławkiem 19 października. Natychmiast stał się symbolem totalnego oporu - choć bez używania przemocy - wobec bezwzględnego reżimu PZPR-owskiego. Grób jego nawiedził także Ojciec Święty Jan Paweł II.

Kanoniczne postępowanie w procesie beatyfikacyjnym jest w toku.

  1. Źródło:
    • LITANIA NARODU POLSKIEGO. Ilustrowany leksykon polskich, świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego

  2. Ks. Jerzy Popiełuszko w Internecie: