17 czerwca 2004:

W rocznicę zwycięskiej bitwy pod Lagarde (17 czerwca 1940 r.) o godzinie 10.00 w naszym Sanktuarium była sprawowana Msza Św. w intencji żołnieży 1 Dywizji Grenadierów - poległych na polach bitew, zmarłych, oraz tych, który wciąż jeszcze żyją wśród nas.

Po Mszy Świętej odbył się Uroczysty Apel przy Pomniku Grenadierów na skrzyżowaniu ulicy Grenadierów i Al. Stanów Zjednoczonych. Warto zaznaczyć, że dzieki usilnym staraniom Pana Adama Grzegrzółki, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, niedawno teren ten otrzymał nazwę Skwer 1. Dywizji Grenadierów - Francja 1940.

Fragment uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy (uzasadnienie):

Z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą nadania nazwy Skwer 1 Dywizji Grenadierów - Francja 1940 wystąpiła Rada Dzielnicy Pragi Południe na wniosek Krajowego Związku b. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1 Dywizji Grenadierów -Francja 1940, podejmując uchwałę Nr 15/V/2003.

Dla upamiętnienia w nazwie 1 Dywizji Grenadierów Francja 1940 - wnioskodawcy wskazali teren u zbiegu ul. Grenadierów i al. Stanów Zjednoczonych na Grochowie, gdzie znajduje się już kamień i tablica pamiątkowa dedykowana żołnierzom z 1 Dywizji Grenadierów.

Wskazany teren jest fragmentem zieleni, usytuowanym tuż przy skrzyżowaniu dwóch dużych arterii komunikacyjnych: al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów (nazwa pobliskiej ulicy ma inną genezę, upamiętnia grenadierów XIX w.). Zespół Nazewnictwa Miejskiego uważa, że nie należy wprowadzać kolejnej wieloczłonowej nazwy i umieszczać następnej tablicy z nazwą w tym miejscu, dlatego też nie zaopiniował pozytywnie wniosku zawartego w uchwale Dzielnicy.

Natomiast Podkomisja Nazewnictwa Ulic Komisji Kultury i Promocji w Radzie m.st. Warszawy przychyliła się do propozycji władz dzielnicy i pozytywnie zaopiniowała propozycję nadania nazwy - Skwer 1. Dywizji Grenadierów Francja - 1940, we wskazanym miejscu.


Na wstępie Pan Profesor Adam Szeforski przybliżył zebranym wizerunek 1. Dywizji Grenadierów oraz czas bitwy pod Lagarde. Trzeba pamiętać, że była to bitwa zwycięzka. Mimo ogromnych strat własnych żołnierze polscy zadali Niemcom straty nieporównywalnie więsze. Kiedy marsz. Petain wystąpił o zawieszenie broni, 1 Dywizja Grenadierów dotrzymując zobowiązań sojuszniczych, walczyła w osamotnieniu jeszcze przez kilka dni. Gdy nastąpił rozejm żołnierze polscy nie złożyli broni, lecz ulegli rozproszeniu, przedzierając się w małych grupkach przez otaczający pierścień wojsk niemieckich, by dalej walczyć z wrogiem na frontach II Wojny Światowej.

Uroczystości obejmowały również krótką modlitwę, którą poprowadził Ksiądz Proboszcz Krzysztof Jackowski oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Grenadierów. Na koniec uczciliśmy pamięć poległych żołnierzy minutą ciszy.