Biblioteka parafialna

Zbiory

Zbiory biblioteki parafialnej liczą ok. 4 tys. woluminów. Spis internetowy obejmuje w chwili obecnej jedynie ok. 1700 pozycji, ale jest to stan przejściowy i już wkrótce będzie można zapoznać się z całością zbiorów.

1. Michael Scanlan "Potęga modlitwy. Uzdrowienie wewnętrzne"   ( 2 egz.)

2. John Stott "Chrystus i Ty"

3. Ks. dr Stanisław Jezierski "Wzór przebaczenia. Św. Maria Goretti"

4. Tłum. Józef Krajewski "Życie w Duchu Świętym"

5. Ernst Stürmer "Mistrz tajemnic nieba"   ( 2 egz.)

6. Madeleine Delbrel "Zaufać Bogu"

7. Felix Timmermans "Franciszek"   ( 4 egz.)

8. Georget T. Montague "Na skrzydłach wiatru"

9. Joseph Bagiackas "Mocni w Duchu"   ( 2 egz.)

10. Josehp Bagiackas "Mocni w Duchu"

12. Joseph A. Belletier A.A. "Odnowa w Duchu Świętym. Nowe zesłanie Ducha Świętego"

13. Red. Marcin Babraja OP "Otrzymacie Jego Moc"

14. Edward O'connor "Ruch Charyzmatyczny w Kościele Katolickim"

15. Ojciec Mateo "Jezus Król Miłości"   ( 2 egz.)

16. ks. Józef Tischner ks. Henryk Łuczak "Jak Żyć?"

17. L.J. Suenens "Odnowa w Duchu Świętym i służba człowiekowi"

18. Materiły Duszpasterskie "Do końca ich umiłował"

20. Gilbert Keith Chesterton "Franciszek z Asyżu"

21. Ernst Stürmer "Człowiek z ognia. Misjonarze, którzy tworzyli historię"

22. Dariusz Kaczmarczyk "Wielkie serce. Ks. Edward Detkens"

23. Martine i Herve-Marie Catta "Miłość, Małżeństwo, Rodzina w Duchu Świetym"

24. Charles Massabki "Odnowa w Duchu Świętym nadzieją Kościoła"

25. Teresio Bosco "Spełniony sen. Opowieść biograficzna o Św. Janie Bosco"

26. Wójcik Elżbieta "Metody aktywizujące stosowanie w pracy grupowej w Duszpasterstwie"

27. Zachariasz Łyko "Spotkanie z Biblią"

28. Kathrin Spink "W ciszy sarca. Medytacje i modlitwy Matki Teresy"

29. ks. Czesław Bartnik "Chrześcijańska nauka o narodzie według Prymasa Stefana Wyszyńskiego"

30. Jan Paweł II "Do młodych całego Świata. List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego roku"

31. Dyrekcja Prowincjonalna Księży Orionistów "Błogosławiony Ksiądz Alojzy Orione"

32. Materiały z prac Komisji Maryjnej Episkopatu Polski "Pomocnicy Matki Kościoła"

33. Michael Quoist "Spotkanie ze słowem Pana"   ( 2 egz.)

34. O. Theodule Rey-Mermet O. Czesław Kudroń CSSR "Święty Gerard Majella opiekun matek"

35. Pierre Telec "Bóg przychodzi z przyszłości"

36. Julian Stryjkowski "Król Dawid żyje"

37. Avery Dulles "Chrystus i Ewangelia"

38. Jan Paweł II "Redemptor Hominis"

39. Księża Werbiści "Nasz wzór u Boga"

40. Oredzie Matki Bożej w Międziugorje "Ratujcie Świat. Orędzie Matki Bożej w Medziugorje"

41. ks. Mieczysław Maliński "Wierzyć w Chrystusa"

42. ks. Mieczysław Nowak "Żyć Mszą Świętą"

43. Jacek Moskwa "Pątnicy"

44. Ks. Stanisław Kowalczyk "Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego"

45. O. Władysław Kluz "Sól ziemi. OŚw. Rafale Kalinowskim"

46. Paweł VI "Czy modlimy się dzisiaj?"   ( 2 egz.)

48. Siostra Łucja "Siostra Łucja mówi o Fatimie"   ( 2 egz.)

51. Jan Dobraczyński "W co wierzę"

52. Tłum. Ks. Adam Durak "Myśli Św. Jana Bosko na każdy dzień roku"

53. Edmund Burke CP "Szczęśliwa była moja młodość"   ( 2 egz.)

54. Tłum. Immakulata Adamska "Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętrzej. Biografia - duchowość"

55. Ludomir Jan Bernatek "Żywy święty Maksymilian Maria Kolbe"

56. Luciano Cian "System zapobiegawczy Św. Jana Bosko"   ( 2 egz.)

57. Luciana Frassati "Mój brat Pier Giorgio"

59. Wilhelm Huenermann "Mojżeszowe Tablice - opowiadania dla młodzieży na temat Dekalogu"

60. Józef Heinzmann CSSR "Głosić na nowo Ewangelię. Św. Klemens Maria Hofbauer"

61. G.K. Chesterton "Święty Franciszek z Asyżu"

62. Mieczysław Gogacz "Wprowadzenie do etyki chronienia osób"

63. Małgorzata Golicka-Jabłońska "Misjonarskie szlaki"

64. O.O. Salezjanie "Św. Jan Bosko"

65. Encyklika Jana Pawła II "Encyklika Evangelium Vitae"

66. Seminarium "Modlitwa pełna wiary O.E. Tardif, Ph. Madre, J. Pliya"

67. Helena i Antoni Szczepańscy, Tadeusz Kunda "Pismo Święte przeczy nauce świadków Jehowy"

68. May Rollo Hans Donat "Miłość i wola"

69. Jan Paweł II "Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Przemówienia z Pielfrzymki Apostolskiej Ojca Św. do Polski"

70. Josemaria Eseriva de Balaguer "Bruzda"

71. Alessio Parente "Przyślij mi swojego Anioła Stróża. Ojciec Pio"

72. Lewis Wallake "Ben-Hur"

73. "Rozmowy z prałatem Eseriva"

74. Andre Frossard "Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II"   ( 2 egz.)

75. Michał Tempczyk "Fizyka a świat realny. Elementy filozofii fizyki"

76. Apostolstwo Miłosierdzia Bożego "Czas ostatniej szansy - dzienniczek S. Zofii"

77. Antoine de Saint Exuperu "Co trwa dłużej niż ludzie? Aforyzmy"

78. Włodzimierz Okoński "Największa tajemnica. Istota pracy wewnętrznej Katolika"

79. M.K. Gandhi "Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy."

80. Jan Dobraczyński "Jak drzewa z Tajgi"

81. Tłum A. Wojnowski "Opowieści pielgrzyma"

82. S.M. Magdalena Kujawska Urszulanka SJK "Matka Urszula Ledóchowska"

83. Erich Fromm "O sztuce miłości"

84. O. Maria Augustyn (KG Kapucyn) "Duch Św. Franciszka z Asyżu"

85. Opr. Ks. St. Klimaszewski MIC "Chrystus w moim życiu"

86. O. Gabriel Wiszowaty "Karmel"

87. Katryn Spink "Łańcuch miłości. Matka Teresa i jej cierpiący uczniowie"

88. Andrzej Tokarczyk "Religie współczesnego świata"

89. Jan Dobraczyński "Cień Ojca"   ( 4 egz.)

90. Fryderyk Lama "Ojciec Święty. Żywot i czyn Papieża Piusa XI"

91. Kard. Stefan Wyszyński "Kazania Świętokrzyskie"

92. Zofia Kossak "Z miłości"   ( 2 egz.)

93. Kazimierz Bukowski "Biblia a literatura polska"

94. Ks. Ignacy Różycki "Miłosierdzie Boże"

95. Ludomir Jan Bernatek ""

96. Ks. Jan Twardowski "Stukam do Nieba"

97. Adalbert Hamman "Portrety ojców Kościoła"

98. Thomas Merton "Modlitwa kontemplacyjna"

99. Henri Hocstein "U początków wspólnoty chrześcijańskiej"

100. Nakładem Ks. Marianów "W dobrej i złej woli"

101. Red. Józefa Hennelowa "Powołanie i przygoda"

102. Ks. Lech Stachowiak "Potop biblijny"   ( 2 egz.)

103. Jan Dobraczyński "Przyszedłem rozłączyć"   ( 3 egz.)

104. Jan Dobraczyński "Dzieci Anny"   ( 2 egz.)

105. Ks. Czesław, St. Bartnik "Kościół Jezusa Chrystusa"

106. S. Jadwiga Stapińska "Charyzmat służby. Życie Anieli Salawy(1881-1922)"

107. S. Dolores-Danuta Siuta "Wezwany do miłosierdzia Zygmunt Gorazowski i jego dzieło"

108. O. Atoni Bazielich "Ku doskonalszej miłości"

109. O. Czesław Kudroń "Światło szarych dni"

110. Jan Paweł II "Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości i wolności"

111. Walter Nigg "O wielkich świętych: brat Albert i inni"

112. G. Ubermann "Ojciec ubogich św.Wincenty a'Paulo"

113. Władysław Bernard Skrzydlewski "Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny"

114. Jan Paweł II "O powołaniu misji świeckich"

115. Ks. Roman, E. Rogowski "Ewangelia na codzień"

116. Ks. Józef Stimpfle "Elementarz rodziny katolickiej"

117. Gerchard Lohfing "Rozumieć biblię"

118. Ks. Józef Smandzich "Za furtą klasztorną"

119. Mistrz Eckhart "Traktaty"

120. Janina Hertz "Świadkowie"

121. Ks. Kazimierz Bukowski "Biblia a literatura polska"

122. Jacek Wroniecki "Pełnia modlitwy"

123. Św. Katarzyna ze Sieny "Listy"

124. Michael Quoist "Modlitwa i czyn"   ( 2 egz.)

125. Roman Brandstaetter "Pieśń o moim Chrystusie"   ( 2 egz.)

126. Jan Paweł II "Encyklika o Bożym miłosierdziu"

127. Jan Paweł II "Encyklika o pracy ludzkiej"

128. Jan Dobraczyński "W co wierzę?"

129. Kard. Stefan Wyszyński "Apele Jasnogórskie. Jestem przy tobie"

130. O. Władysław Klutz "Realista"

131. Ks. M.Maliński "Nasz chleb powszedni"

133. Romano Guardini "O Bogu żywym"

134. Tomasz Pawłowski "Siła przebicia"

135. F. Krenzer "Taka jest nasza wiara"

136. Jan Paweł II "Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej.(Mater et magistr"

137. Jan Paweł II "Encyklika"

138. Ks. Mario Galizzi "Wy Go zabiliście"

139. Z życia Kościoła Archidiecezji Warszawskiej "Rodzina Katolicka"

140. O. Jacek Solij "Tajemnica Emmanuela"

141. Jan Paweł II "Cały Twój"

142. Rene Laurentin "Maryja Matka Odkupiciela"   ( 2 egz.)

143. Marian Filipiak "Problematyka społeczna w Biblii"   ( 2 egz.)

144. Red. Marian Bizan "Czym jest dla nas Msza Święta?"

146. Dietrich von Mildebrand "Wobec wartości"

147. J.St. Pasierb "Światło i sól"

148. Jacek Czajkowski "Człowiek w nauce Jana Pawła II"

149. Jean Francois Villepelee "Misja Niepokalanej Ojca Kolbego"

150. Marie Killilea "Z pozdrowieniem od Karen"

151. Ks. Mieczysław Maliński "Nasz Papież"   ( 2 egz.)

152. Wyd. Apostolstwa Modlitwy "Gaude Mater Polonia"

153. O. Jacek Salij "Dekalog"   ( 2 egz.)

154. Oliver Goldsmith "Pleban z Wakfieldu"

155. Carmen Bernos de Gasztold "Modlitwy zwierząt"

156. Mieczysław Gogacz "Ciemna noc miłości"   ( 3 egz.)

157. Ks. Jan Śledzianowski "Mówić sobą"

158. "Pismo święte dla moich dzieci -biblia -ewangelia"

159. Oprac.Ks.Jerzy Chmiel "Rozważania biblijne z Janem Pawłem II"

160. Hanna Malewska "żelazna korona"

161. Władysław Smólski "Franciszek rozdaje Słońce"

162. Ks.Antoni Słomkowski "Matka Zbawiciela i Matka nasza"

163. Ks.Alfred Cholewiński "Chrześcijaństwo ponownie odkryte"

164. Anastasio Ballesrero "Wspólnie z Bogiem rozważania teologiczne o kapłaństwie"

165. Bohdan Królikowski "Fortalicium marianum albo szaniec Bogarodzicy na obronę narodu polskiego wystawion, spod którego nie"

166. Henryk Kałuża "Holdek"

167. O.Władysław Kluz "Wrocławianka dr.Edyta Stein"

168. Ks.Franciszek Bogdan "Na drogach nieskończoności.życie i spuścizna duchowa św. Wincentego Pallottiego"

169. Ks.Janusz Tarnowski "Siedem lat dialogu"

170. Gertrud Fusenegger "Byli świadkami jego czasu"

171. święta Teresa od dzieciątka Jezus "Pisma - tom I,II"

172. Red.Maria Magdalena Matusiak "Każdej nocy, każdego dnia.Antologia polskiej liryki religijnej - tom I"

173. Red.Maria Magdalena Matusiak "Każdej nocy, każdego dnia. Antologia polskiej liryki religijnej - tom II"

174. Ks.Franciszek Woronowski "Zarys teologii pastoralnej"

175. Jan Paweł II "List apostolski 'Mulieris dignitatem' z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety"   ( 2 egz.)

176. Maria Kasprowiczowa "Dziennik"

177. Święta Teresa od Jezusa "Dzieła - tom I"

178. Ks.Stanisław Witek "Teologia życia duchowego"

179. Ks.Jan Twardowski "Patyczki i patyki"

180. Jan Paweł II "List do wszystkich Biskupów Kościoła o Tajemnicy i Kulcie Eucharystii"

181. Ks. Stanisław Szymański "W służbie Bożego miłosierdzia Siostra Faustyna Kowalska"

182. Jan Paweł II "Orędzie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II na XIV Swiatowy Dzień Pokoju"

183. Opracowanie Katechizmowe "Uwierzyć sercem"

184. Marian Morawski "Wieczory nad Lemanem"   ( 2 egz.)

185. Jan Paweł II "Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się. III Podróż apostolska do Polski"

186. Eugeniusz Guz "Zamach na papieża"

187. Jan Dobraczyński "Ptaki śpiewają, ryby słuchają"

188. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus "Dzieje Duszy"   ( 3 egz.)

189. Ks. Jan Paługa "Odpowiadam na pytania"   ( 2 egz.)

190. Ks. Jan Pałyga "Odpowiadam na pytania"   ( 3 egz.)

192. Tomasz Marton "Szukanie Boga"

193. Ks. Jan Pietraszko "Rozważania"

194. O. Teofil Kapusta "Miyjny Trud"

196. Sebastian Labo "Zamach na Papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji"   ( 2 egz.)

197. Tadeusz Żychiewicz "Żywoty"

199. Św. Tomasz z Akwinu "Wykład Pacierza"

200. Antoni Bloom - Metropolita "Szkoła modlitwy"

201. Ks. Wacław Świerzyński "Oboje będą jednym"

202. Łucja Herzowa "Sztafeta miłosierdzia"

203. Roman Bramdsteatter "Hymny Maryjne"

204. C.S. Lewis "Smutek"

205. Ks. Kazimierz Pietrzyk "Charyzmatyczni czciciele Najświętszego Sakramentu i Bożego Serca"

206. Jan Dobraczyński "Małżeństwo Anny"   ( 2 egz.)

207. O. Bruno Froissart "Święty Jan od Krzyża"

208. M.A. Nailis "Świętość w życiu codziennym"

209. Tomasz Pawłowski "Przewodnik dla zniechęconych spowiedzią i Mszą Świętą"

210. Karol Wojtyła "Wykłady Lubelskie"

211. Heinrich Spaemann "Potężniejsza od śmierci jest miłość"

213. Romano Guardini "Kościół Pana"   ( 2 egz.)

214. Bernard Haring "Powrót do życia"

215. Roman Brandstaetter "Kroniki Asyżu"   ( 2 egz.)

216. S. Maria Bogumiła Żukowska "O takich jak wy"   ( 2 egz.)

217. Martin George "Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego"

218. Anne Bancroft "Współcześni mistycy i mędrcy"

219. Ks. Leon Walaszek "U źródeł Bożej Miłości"   ( 3 egz.)

220. Jan Dobraczyński "Pustynia"

221. Jan Paweł II "Musicie od siebie wymagać"

222. Ks. Marian Żukrowski "Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego"

223. Ks. Gerard Szmyd "Życie Chrześcijanina z Chrystusem w Kościele i Liturgii"

225. Bruce Marhall "Cud Ojca Malachiasza"

226. Jan Władysław Grabski "Konfesjonał"   ( 2 egz.)

228. Raymond A. Moddy "Refleksje o życiu po życiu"

229. Jakub Kremer "Czytać Biblię, ale jak?"

230. "Człowiek niezywkłej miary. Ojciec Święty Jan Paweł II o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Kardynał Stef"

231. Jan Paweł II "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich"   ( 2 egz.)

232. Ks. M. Maliński "Świadkowie Jezusa"

233. Teresio Bosco "Mądrość serca"   ( 3 egz.)

234. Opracow. Andrzej Jastrzębski, Antoni Podsiad "Antologia Polskiej Modlitwy Poetyckiej - Z głębokości"

236. Lewis Clive Staples "Listy o modlitwie i moralności"

237. Red. Ks. Prof.Stanisław Grzybek "Eucharystia źródłem życia"

238. Red. Maria Filipiak, Andrzej Szostek MIC "Obcność Karola Wojtyły w Uniwersytecie Lubelskim"

239. Kard. Ballestreo "Rozmyślajmy"

240. A.W. Tozer "Poznanie Świętego"

241. Jan Guitton "Ewangelia w moim życiu"

242. Lucien Cheneviere "Rozmowy o milczeniu"

243. Praca zbiorowa. Katechetyczny Zespół Warszawski "Uwierzyć sercem- Katechizm"

244. Wydaw. Pallotinum "Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Jubileusz Wspólnoty Ołtarzewskiej 1927-1977"

245. Praca Zbiorowa pod red.: Ks. Franciszka Olszewskiego i Ks. Waldemara Wojdeckiego "Soli Deo - Dwudziestolecie pracy w Archidiecezji Warszawskiej Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa"

246. Jan Paweł II "Encyklika Redemptoris Hominis"   ( 3 egz.)

247. S. Faustyna Kowalska "Dzienniczek Sługi Bożej"

248. Ferdinand Krenzer, Manfred Lay, Michael Belzer "Tak wierzę i tak żyję"

249. Helmut Geiger, Hans Donat "Co wyrośnie z naszych dzieci?"

250. Monika Nemetschek "Tysiąc i jedno pytanie"

251. Francoise Destang "Drogi Królestwa (Życie religijne dzieci poniżej 8 lat)"

252. Jan Paweł II "Mężzyzną i niewiastą stworzył ich"

253. Tadeusz Pulcyn "Powracające pytanie"

254. Ks. Jan Zieja "Przyjdź Panie (Ewangelia i życie)"

255. Wyd. O.O. Franciszkanów "Niepokalanów. Przewodnik pielgrzymkowo-turystyczny"

256. Graham Billy "Tajemnica Szczęścia"

259. Ks. Edward Sobieraj "Po śladach słowa Bożego (refleksje teologziczno-ascetyczne)"

260. Ernst Stürmer "Mistrz tajemnicy nieba (Adam Schall 1592-1666)"

261. Wyb. Ludmiła Grygiel "Listy Św. Katarzyny ze Sieny"

262. Kard. Józef Glemp "Kazania wojenne (społeczna nauka Prymasa Polski)"

263. Ks. Władysław Majka Sercanin "I uwierzyliśmy miłości (rozważania dla kapłanów i zakonnic)"

264. Ks. M. Maliński "Dzieje ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa"

265. O. Augustyn Jankowski "Kerygmat w Kościele Apostolskim (nowotestamentowa teologia głoszenia Słowa Bożego)"

266. Daniel Rops "Dziej4e Chrystusa"

267. Henryk Wereszycki "Nie wygasła przeszłość"

268. Władysław Bernard Skrzydlewski "Chrześcijańska wisja miłości, małżeństwa i rodziny"

269. S. Bożena Serwentka "Pragnę ci pomóc ... (wybór listów i notatek)"

270. Orędzie Biskupów "Udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczeie (materiały i dokumenty)"

271. Ks. Wiesław Niewęgłowski "Między ziemią a niebem (medytacje rekolekcyjne)"

272. Praca nauk. pod red. Bp. Julian Grobliki, ks. Eugeniusz Florkowski "Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje"

273. Włodzimierz Fijałkowski "Dar rodzenia"

275. Ks. M. Maliński "Pokochać życie"

276. Praca zbiorowa pod red. Zofii Walkiewicz "Odpowiedzialni za świat"

277. Sergiusz Riabinn "Bezsilne są kolczaste druty"

278. "Ks. Jerzy Popiełuszko"

279. "Kwiatki Św. Franciszka z Asyżu"

280. Roman Brandstaetter "Krąg Biblijny"   ( 3 egz.)

281. Johannes B. Lotz "Wprowadzenie w medytację"

282. Zofia Jasnota "Marysia z II klasy"

283. Rene Voillaume "Rekolekcje Watykańskie"

284. Praca zbiorowa pod red. Klausa Gotto, Konrada Repgena "Kościół, katolicy i narodowy socjalizm"

286. Ks. M. Maliński "Chodzący po morzu"

287. Red. Ks. A. Zuberbiera "Słownik Teologiczny"

288. "Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II"

289. Ks. B. Micewski "Idziemy z Jezusem. Dziecięca Droga Krzyżowa"

290. Domenico Rea "Jezu, uczyń światłość"

291. O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny "Kontemplacyjne horyzonty modlitwy"

292. Ks. Józef Tischner "Szukajcie"   ( 2 egz.)

293. Janina Hertz "Mozaika z Noemi"   ( 2 egz.)

294. Emil Brunner "Nasza wiara"

295. Przekład Leopold Staff "Św. Katarzyna ze Sieny. Dialog o Bożej opatrzności, czyli księga Boskiej nauki"

296. Bp. Kazimierz Romaniuk "Krótki zarys historii zbawienia"

297. Ks. Kazimierz Drzymała "Święty Kazimierz"

298. Maria Braun-Gałkowska "Pschychologia domowa (małżeństwo - dzieci - rodzina)"

299. Domenico Rea "Jezus, uczyń światłość"

300. Ks. Bronisław Kant "Kto to taki?"

301. Weyssenhoff Teresa "Ojczyzna z wyboru"

302. Golicka-Jabłońska Małgorzata, Jabłoński Michał "Wyspa sercu podobna"

303. Weyssenhoff Teresa "Ogniwa"

304. Laurentin Rene "Życie Bernadetty"

305. s. Karmelitanka Bosa z w Zakopanem "Piękność Karmelu (refleksje o życiu zakonnicy Klałzulowej)"

306. Ojciec Św. Jan Paweł II Adoracja Apostolska "Familiaris Consortio (o zadaniach rodziy chrześcijańskiej w świecie współzesnym)"

307. pod redakcją Emmy Brunner- Traut "Pięć wielkich religii świata"

308. Bojarska Teresa "Cierniowa Mitra"

309. Jan Dobraczyński "Nędze wydziedziczonego Króla"

310. o. Salij Jacek "Tajemnica Emanuela dzisiaj"

311. Parnicki Teodor "Słowo i Ciało. Powieść z lat 201-203"

312. Parnicki Teodor "Koniec zgody narodów. Powieść z roku 179 przed narodzeniem Chrystusa"

313. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski "O poslkim Papieżu z Krakowa"

314. red. O. Sebastian Puszczycki praca zbiorowa "Droga do nowego życia"

315. Ks.Franciszek Wronowski "Zarys teologii pastoralnej"

316. Ks.Stanisław Witek "Miłość chrześcijańska w życiu człowieka"

317. Heibert Muhlen "Odnowa w Duchu Świętym. Wdrożenie w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie.Modlitwa i oczekiwanie"

318. Stefan Anders "Utopia jest w nas. Portret inkwizytora"

319. Kard.Stefan Wyszyński "Kromka chleba"

320. Bruce Marshall "Ale i oni otrzymali po denarze"

321. Tadeusz Żychienicz "Józefat Koncewicz"

322. Ewa Szelburg-Zarębina "Matka i syn"

323. Bernhard Haring "Powrót do życia (rozważania o modlitwie)"

324. Ks.Eugeniusz Dąbrowski(pseudonim Nicolas A.) "Żyie Maryi - Matki Bożej"

325. Jan Paweł II "Encyklika o pracy ludzkiej (Laborem exercens)"

326. Jan Paweł II "List Apostolski do młodych całego świata z okazji międzynarodowego roku mlodzieży"

327. Ks.M Maliński "Nasza Droga Krzyżowa"

328. Dopd Charles Harold "Złożyciel Chrzścijaństwa"

329. Ks.M.Maliński "Aby nie ustać w drodze"

330. Jan Dobraczyński "Piąty akt"

331. Red.Maria Magdalena Matusiak "Każdej nocy, każdego dnia. Antologia polskiej liryki religijnej - tom III"

332. Lewis Wellace "Ben-Hur"

333. Heibert Muhlen "Odnowa w Duchu Świętym"

334. Jadwiga Stabińska "W cieniu Pisma"

335. Kinga Strzelecka "Rozmowy przy studni"   ( 2 egz.)

336. Karol Wojtyła "Elementarz etyczny"

339. praca zbiorowa "Szukanie i służba"

340. Maria Braun-Gałkowska "Psychologia domowa (małżeństwo-dzieci-rodzina)"

341. Karol Wojtyła "Miłość i odpowiedzialność"   ( 2 egz.)

342. praca zbiorowa "Spojrzenie na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych (skąd wyszedłem-kim jeste"

344. Julian Stryjkowski "Odpowiedź"

345. Jerzy Sulima-Kumiński "Trzynoga"

346. Hermann Klaus "Noc zapada nad Babilonem"

347. Antonio Fogazzard "Mały światek nowożytny"

348. Frederick Copleston "Filozofie i kultury"

349. Thomas Marton "Zen i ptaki żądzy"

350. Ewa Jabłońska -Deptułowa "Rodzino dokąd zmierzasz?"

351. Jan Paweł II "Nauczanie Jana Pawła Ii podczas II pielgrzymki do ojczyzny (tekst przemówień na podstawie redakcji w"

352. Wyd. Kurii Metropolitalnej Warszawskiej "Słowo Boże na uroczystościach kanonizacyjnych Błogosławionego Maksymiliana Kolbe"

354. Sebastian Loba "Zamach na Papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji"

355. Władysław Kluz "Wroławianka Dr.Edyta Stein"

356. Przemówienia Jana Pawła II "Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (przemówienia, dokumentacja, tekst autoryzowany)"

357. Jan Wilson "Całun Turyński"

358. Józfa Ledóchowska "Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej"

359. Wyd.Jana Góra 1982 "Jasnogórska Królowa Polski. Misteria"

360. Wyd.Pomografik 1981 "Całą rodzinę ludzką Tobie, Matko zawierzamy (uroczystość zesłania Ducha Świętego w Rzymie 7 czerwca"

361. Przemówienia Jana Pawła II i Encyklika "Bardzo pragnę przybyć do was. Fragmenty przemówień, listów oraz wyjątki z Encykliki 'Redemptor Homin"

362. Kard.Stefan Wyszyński Karol Wojtyła "Spotkania w Republice Federalnej Niemiec"

363. Lucjan Rydel "Królowa Jadwiga"

364. Jean Delumeau "Reformy Chrześcijaństwa w XVI i XVIIw. Narodziny i rozwój reformy protestanckiej"

365. Stefan Wyszyński "Dwa kazania świętojańskie prymasa Polski.Harmonia Bożo-ludzka w Polsce. Tekst autoryzowany."

366. Francois Mauriac "Życie Jezusa"   ( 3 egz.)

367. Jan Paweł II "Posynodalna adhortacja apostolska CHRISTIFIDLES LICI OJCA ŚWIĘTEGO Jana Pawła II o powołaniu i misji"

368. Jan Paweł II "Encyklika DOMINIUM ET VIVIFICANTEM o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata"

369. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętrzej Maryi Panny"

370. Jean Daujat "Łaska i my - poprzedzone pracą Psychologia Łaski Bożej"

371. Teresa Bojarska "W imię Trzech Krzyży"   ( 2 egz.)

372. Wilhelm Hünermann "Apostoł młodych Święty Jan Bosco"

374. S. Maria Alma Sołtan Niepokalanka "Matka. Życie i działalność Matki Marceliny Parowskiej 1827-1911"

375. Czesław Zgorzelski "Mistrzowie i ich dzieła"

376. Praca zbiorowa - Ks. Marianie "Szukanie i służba"

377. Josef Pieper "Tomasz z Akwinu"

378. Zygmunt Narski "Pawle Apostole! Prowadź!"

379. Henryk Suzo "Księga prawdy i inne pisma"

380. Przegląd Powszechny "Przegląd Powszechny 9/745/83, Miesięcznik poświęcony prawom religijnym, kulturalnym i społecznym"

381. Matka Agnieszka od Jezusa "Żółty zeszyt. Ostatnie rozmowy Św. Teresy od Dzieciąta Jezus zebrane przez Matkę Agnieszkę od Jezusa"

382. Hubert Georges "Mój Anioł pójdzie przed tobą"

383. Laurentin Rene "Powiernica Niepokalanej Św. Katarzyny Laboure 1806-1976"

384. Stanisław Bońkowski "Św. Stanisław Kostka"

385. Dominik Winder "Wspólna droga"

386. Tadeusz Etter "Dzieje Starego i Nowego Testamentu"

387. Filon Aleksandryjski "Pisma. Tom 1. O stworzeniu świata. Alegorie praw, o dekalogu, o cnotach"

390. Jan Paweł II "Nauczanie społeczne 1978-1979, t. 2."

391. O. Maksymilian Kolbe "Konferencje Ascetyczne. Notatki słuchaczy z przemówień Ojca Maksymiliana Kolbego"

392. Peter van Breemen "Jak chleb, który łamiemy"

393. Wyd. NOVUM, IPiW "Ojciec Pio. Osobowość i posługa w relacjach współczesnych"

394. Pallotinum. Matka Ludwika Charet, De la Tanche "Najświętrze Serce Jezusa a Kapłaństwo"

395. Oprac. Irena Burchacka "Ojciec Pio"

396. Ewa Szelburg-Zarębina "Zakochany w miłości"

397. "Kwiatki Św. Franciszka z Asyżu (w przekLadzie i ze wstępem Leopolda Staffa)"

398. Jadwiga Ruth Charlewska "Dziewczynka spoza szyby"

399. Praca zbiorowa "Człowiek, istnienie i działanie"

400. Wilhelm Hüenermann "Mojżeszowe tablice. Opowiadania dla młodzieży na temat dekalogu"

401. Ks. Jerzy Popiełuszko "Homilie"

402. Janina Hertz "Legendy o zwierzętach"

403. Wyd. ZNAK/1976 "Psalmy, kantyki, układ wg liturgii godzin"

404. Praca zbiorowa pod red. Waleriana Moroza "Matka Boża przynagla"

405. Laplace Jean "Modlitwa od pragnienia do spotkania"

406. Mario Galizzi "Wy Go zabiliście"

408. Anthony Bloom, Metropolita "Szkoła modtlitwy"

409. Władysław Piwowarski "Religijność wiejska w warunkach urbanizacji"

410. Carlo Karretto "Listy z pustyni"

411. Michał Heller "Usprawiedliwienie wszechświata"

412. Bogumił Mińkowski, Piotr Nitecki "Kamionek"

413. Franciszek Koroszyński "Jasny promień w Dachau"

414. Luise Risner "Brat ogień"

415. Matka Agnieszka od Jezusa "Żółty Zeszyt. Ostatnie rozmowy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus zebrane przez Matkę Agnieszkę od Jezus"

416. Zbigniew Załuski "Siedem polskich grzechów głównych. Nieśmieszne igraszki"

417. Józef Kuczyński "Między parafią a łagrem"

418. Jerzy Harasymowicz "Madonny Polskie"

419. Czesław Miłosz "Wiersze wybrane"

420. Rene Laurentin "Maruja Matka Odkupiciela"

421. Jim Mc Manus "Uzdrawiająca Moc Sakramentów"   ( 2 egz.)

422. "Prymas Tysiąclecia"

424. S. Emilia Ehrlich "Portret Jezusa i Jego Apostoła"   ( 2 egz.)

425. Władysław Jan Grabski "Konfesjonał"

427. Pierre Jean Aernouot "Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego"

428. ks. Jerzy Popiełuszko "Homilie wraz z wybranymi Homiliami i wprowadzeniem Ks. Prałata Teofila Boguckiego"

429. Ks. Jerzy Popiełuszko "Teraz w młodych życia latach"

430. Alberto Valentini "Z Maryją Życie Chrześcijańskie"

431. Jan Paweł II "List Apostolski Ojca Świętego do mlodych całego świata z okacji międzynarodowego roku młodzieży"

433. Othmanr Franz Lang "Owieczki mojej trzody"

435. Ks. M. Maliński "Czarna Madonna"

436. Ks. Alfred Cholewiński "Chrześcijaństwo ponownie odkryte. Pogadanki Biblijne i Homilie wygłoszone w Radiu Watykańskim w lata"

437. Jacques Loew "Wytrwał jakby widząc Niewidzialnego. Sylwetka współczesnego Apostoła"

438. Opr. Antoni Lewek "Ks. Jerzy Popiełuszko. Męczennik prawdy i nadziei."

439. S.M. Faustyna Kowalska "Dzienniczek"

440. Anonimowi Autorzy "Miłość Najświętsza"

441. Marguerite - Marie Vandewalle "Święty Jan Bosko przyjaciel dzieci"

443. S. Urszula Górska "Spotkania z Błogosławioną Matką Urszulą Leduchowską"

444. Luis de Castersana "Żegnajcie"

445. Hoimar von Ditfutrh "Nie tylko z tego świata jesteśmy. Nauki przyrodnicze, religia i przyszłość człowieka"

446. Edward le Joly "Wszystko dla Jezusa"

447. Św. Ludwik de Montfort "Tajemnica Maryi"   ( 2 egz.)

448. Jacques de Bourbon-Busset "Tak powiedziane życiu"

449. Ks. Wł. Majka Sercanin "Czy tak uczy Pismo święte? Rozmowa ze świadkiem Jehowy. Pomoc Duszpasterska"

450. Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski "Między ziemią a niebem medytacje rekolekcujne"

451. Kard. Gabriel Marie Garrone "Maryja wczoraj i dziś"

452. Marie Dominique Poinsenet "Uśmiecham się do moich cierpień. Taissir Tatios"

453. Władysław Jan Grabski "W cieniu kolegiaty"

454. Dariusz Kaczmarzyk "Wielkie serce. Ks. Edward Detjens. Jego życie i droga męczeńska"

455. Georg Hansemann "Wychowanie religijne"

456. Inst. Wyd. PAX. Praca zbiorowa "Obudzić wiarę"

457. Henruk Kałuża "Holdek"

458. Marcel Christianes "Błogosławiony Brat Mucjusz Maria"

459. Stanisław Goszczurny "Morze nie odda ofiar"

460. Anna Kamieńska "Twarze Księgi"

461. Jan Brzechwa "Bajki"

462. "Życie Jezusa Chrystusa i Dzieje Apostolskie"

463. "Niezwykłe przygody Św. Jana Bosko"

464. Danuta Mostwin "Cień Księdza Piotra"

465. Kinga Strzelecka "Miasto świateł"

466. A.W. Tozer "Szukanie Boga"

468. Raymond A. Moody "Życie po życiu"   ( 2 egz.)

469. Ernest Wiechert "Dzieci Jerominów"

470. Andrzej Micewski "Kardynał Wyszyński Prymas i Mąż Stanu T.I."

471. Andrzej Micewski "Kardynał Wyszyński Prymas i Mąż Stanu T.II."

472. "Nasz wzór o orędownik u Boga"

473. Albert Schweitzer "Życie"   ( 2 egz.)

474. Maciej Zięba "Biało-czarne zapiski"

475. Maria Kuncewiczowa "Dyliżans warszawski"

476. Wojciech Bąk "Wiersze wybrane"

477. S. Immakulata J. Adamska "O nocy, któraś prowadziła ..."

478. Clif Richard "Ty, Ja i Jezus"

479. Piotr Heród "Powiedział, że wróci"

480. Elżbieta Jackiewiczowa "Jest nas dwoje"

482. Enrico Galbiati, Alessandro Piazza "Biblia Księga zamknięta?"

483. Pierre Montet "Egipt i Biblia"

484. Roman Brandstatter "Pieśń o życiu i śmierci Chopina"

485. Roman Brandstatter, przekład z hebrajskiego "Psałterz"

486. Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej "Człowiek niezwykłej miary. Ojciec Święty Jan Paweł II o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, Kardynał Stef"

487. Tłum. Czesław Miłosz "Ewangelia według Marka. Apokalipsa"

488. Roman Brandstatter "Inne kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu"

489. Czesław Ryszka "Kto się lęka Papieża"

490. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski "Bochen chleba"

491. Eugeniusz Guz "Strzały na Placu Świętego Piotra"

492. Th. Deman O.P. "Chrystus Pan i Sokrates"

493. Roman Brandstaetter "Księga Modlitw"

494. Józef Bielewski "Islam, religia państwa i prawa"

495. Karol Wojtyła "Poezje i dramaty"

496. Antologia poezji Starego Przymierza Wybór i przekł. R. Brandstatter "Słowo nad słowami."

497. Jan Nowak "Ziemia Biblijna"

498. Stefan Anders "Pokusa Synezjosa"

499. Władysław Tatarkiewicz "O szczęściu"

500. Francis V. Manning "Biblia - Dogmat, Mit czy tajemnica?"

501. Roman Brandstaetter "Krąg Biblijny i Franciszkański"

502. Praca zbiorowa "Sobór wielkich nadziei"

503. Steven Runciman "Wielki kościół w niewoli"

504. Robert Faricy "Dar kontemplacji i rozeznania"   ( 2 egz.)

505. Ks. Jan Pałyga "Probopszcz niezwykłej parafii"

506. Bp. Kazimierz Romaniuk "Dzieje pomieszczeń Warszawskeigo Seminarium Duchownego"

507. Ks. Eugeniusz Dąbrowski "Proces Chrystusa w świetle historyczno-krytycznym"

508. Andre Frossard "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II"

509. Paweł VI "Chrystus a człowiek współczesny"

510. Jerzy Matulewicz "Dziennik Duchowy"

511. Andrea Parrot "Biblia i starożytny świat"

512. Christopher Dawson "Formowanie się chrześcijaństwa"

513. Henryk Sienkiewicz "Quo Vadis"

514. Ks. Stanisław Klimaszewski "Ewangelia w życiu dziecka. Rok C"

515. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort "Tajemnica Maryi"

516. Maria Kączkowska "O Janku przyjacielu młodzieży"

517. Ks. Stanisław Klimaszewski "Ewangelia w życiu dziecka. Rok A"

518. Ks. Stanisław Tworkowski "Ostatni zrzut. Opowiadania i nowele 1939-1945"

519. Przewodnik "Przewodnik po kościołach Starego i Nowego Miasta Warszawy"

520. Ks. Kazimierz Pietrzyk "To orędzie trwa nadal czytanki o Najświętszym Sercu Jezusowym"

521. Teodor Jaske-Choiński "Tiara i Korona. Tom I i II"

522. Mieczysław Gogacz "Błędy brata Ryszarda"

523. Michał Heller "Spotkanie z nauką"

524. John Dalrymple "Chrześcijańskie Tak"

525. Stanisław Helsztyński "Bohater Warszawy Ksiądz Kapelan Ignacy Skorupka (1893-1920)"

526. Pallotinum. Przemówienia Jana Pawła II "Trzecia Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski"

527. Ks. Jerzy Popiełuszko "Cena miłości ojczyzny"

528. George Basil Hume "W poszukiwaniu Boga"

529. Kazimierz Kania "Najpełniejsze godziny"

530. "Matka oża do Kapłanów swoich umiłowanych synów"

531. Roman Brandstaetter "Jezus z Nazaretu. Tom IV. Pełnia czasu"

532. Ks. Wiesław Aleksander Niewęgłowski "Miniatury Ewangeliczne"

533. Quoist Michel "Rozmowy o miłości"

534. Jan Dobraczyński "Sprawy ludzi mocnych. W co wierzę?"   ( 2 egz.)

536. Jan Dobraczyński "Tak biały jak czerwona jest krew"   ( 2 egz.)

537. Jan Dobraczyński "A znak nie będzie mu dany"

538. Jan Dobraczyński "Spotkania Jasnogórskie"   ( 2 egz.)

539. Jan Dobraczyński "Listy Nikodema"   ( 2 egz.)

540. Jan Dobraczyński "Wybrańcy gwiazd"

541. Jan Dobraczyński "Marcin Powraca z daleka"

544. Zofia Kossak "Bez oręża. Tom 1 - 2"

545. Zofia Kossak "Krzyżowcy Tom 1 - Bóg tak chce! Tom 2 - Fides Graeca"

546. Zofia Kossak "Krzyżowcy Tom 3 - Wieża Trzech Sióstr, Tom 4 - Jerozolima wyzwolona"

547. Zofia Kossak "Król trędowaty"

548. Francois Mauriac "Kłębowisko żmij"

549. Mario Pomilio "Piąta Ewangelia"   ( 2 egz.)

555. S. Magdalena Ponichter "Moi bliscy z Galilei"

556. Andre Merlaud "Tomasz Morus"

557. Joseph Arnaud "Wcielenie wiary"

558. Kuria Metropolitalna Warszawska "Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła"

560. Barbara Leahy Shelmon "Uzdrawianie wewnętrzne człowieka"

562. Georges Bernanos "Pod słońcem szatana"

563. Sigrid Undset "Olaf Syn Auduna. T. I."

564. Sigrid Undset "Olaf Syn Auduna. T. II."

565. W. Dworczyk, L. Dulemba "Podróż za trzy grosze"

566. Andrzej Madej "Bogaci młodością"

567. O. Władysław Kluz "Piękno czyli sztuka życia"

568. Ks. Mieczysław Maliński "Eseje na wybrane tematy z historii Kościoła"

569. Stefan Kardynał Wyszyński "Idącym w przyszłość"

570. Georges Bernanos "Dialogi Karmelitanek"

571. Wyd. O.O. Karmelitów Bosych "Drogi ku Bogu"   ( 3 egz.)

574. Alicja Dorabialska "Jeszcze jedno życie"

575. Wybr. Halina Bartnowska "Bezimienni mówią o modlitwie"

576. Ks. Bronisław Dembowskki "Służąc słowem"

577. Maria Stażyńska "Kuszenie Św. Antoniego"

578. Red. Bp. Bohdan Bejze "Kontemplacja i działanie"

579. ABp. Bronisław Dąborwski "Instaurare Omnia in Christo"

580. Bp. Kazimierz Romaniuk "Nowy Testament bez problemów"

581. Conrad de Meester "Z pustymi rękami"   ( 5 egz.)

586. Józef Flawiusz "Dawne dzieje Izraela"

587. Ks. Marian Kowalewski "Mały Słownik Teologiczny"

588. Ks. Bronisław Dembowski "Rozważania Świętomarcińskie"   ( 2 egz.)

589. Giuseppe Ricciotti "Życie Jezusa Chrystusa"

590. Waledmar Łysiak "Francuska ścieżka"

591. Rene Voillaume "Modlić się aby żyć"

592. Dr. Jadwiga Fołtynowicz "Będę matką"

593. Karl Tahner "Mój problem"

594. Basilius Senger "Święty Benedykt"

595. Łucja Waniek "Magda, Piotr i Paweł"

596. Ks. Ignacy Różycki "Podstawy Sakramentologii"

597. Józef Kardynał Glemp "A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Wybór Homilii"

598. Joaquim Paco D'arcas "Droga Grzechu"

599. Oprac. Katechizmowe "Uwierzyć sercem"

600. Edyta Stein "Pisma T I."

601. Edyta Stein "Pisma T II."

602. Wyd. O.O. Karmelitów Bosych "Chmura niewidzy i listy"

603. Kardynał Retz "Pamiętniki T. II"

604. Ks. Roman Szczygieł "By odgadnąć krzyż. Vademecum chorych"

605. Św. Ignacy Loyola "Pisma wybrane. Komentarze"

606. Św. Ignacy Loyola "Pisma Wybrane. Komentarze II"

607. Ks. Michał Kordel "Mszał Niedzielny i Świąteczny"

608. Sebastian Labo "Zamach na Papieża w świetle Fatimy"

609. Jon Eareckson "Joni"

610. Zofia Kossak "Szaleńcy Boży"

611. Henry Bergasse "Podzwonne dla Rzymu"

612. Roman Brandstatter "Hymny Mayjne"

613. Jan Dobraczyński "Wyczerpać morze"

614. Ks. Stanisław Tworkowski "Opowiadania i nowele 1939-45. Ostatni zrzut"

615. Ks. Wincenty Zaleski "Jezus Chrystus"

616. Ks. Mieczysław Maliński "Świadkowie Jezusa"

617. Zofia Kossak "Błogosławiona wina"

618. Józef Kardynał Glemp "U przyjaciół Belgów"

619. Ks. Stanisław Kowalczyk "Bóg w myśli współczesnej"

620. Rene Laurentin "W Ameryce Łacińskiej po Soborze"

621. J.T. Milik "Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej"

622. Hoimar Von Ditfurth "Nie tylko z tego świata jesteśmy"

623. Ks. Mieczysław Maliński "Pokochać życie"

624. Jim Bishop "Dzień w którym umarł Chrystus"

625. Wilfgang Trilling "Stworzenie i upadek"

626. Ks. Eugeniusz Dąbrowski "Święty Paweł"

627. Zbigniew Czajkowski "Na Soborze i poza Soborem"

628. Wyb. Irena Markiewicz "Jan Paweł II. Bardzo pragnę przybyć do Was"

629. Piotr Nitecki "Znak Zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko"

630. Alden Hatch "Człowiek imieniem Jan"

631. James Borst "Wprowadzenie do kontemplacji"

632. Andre Frossard "Zamach"

633. Nikos Kazantsakis "Biedaczyna z Asyżu"

634. Phil Bosmans "Nie zapomnij o radości"

635. Maciej Wrzeszcz "Paweł VI"

636. Praca zbiorowa "Wezwanie do prawdy i miłosierdzia"

637. S. Janina Adamska "Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej"

638. Ks. Jerzy Mrówczyński "Polscy kandydaci do chwały ołatrzy"

639. Ewa Szelburg Zarębina "Imię Jej Klara"   ( 2 egz.)

640. Alfred Łaszowski "W przeddzień wyznania"

641. Caterine de Hweck Doherty "Duchowość wschodniochrześcijańska dla człowieka zachodu"

642. Dougla Hyde "Rozbójnik Boży. Historia Księdza Orione"

643. S. Emilia Ehrlich "Biblijna ścieżka życia"

644. Erie Lionel Mascall "Chrześcijańska koncepcja człowieka i wzechświata"

645. Tomasz Pawłowski "Przewodnik dla zniechęconych spowiedzią i Maszą Św."

646. Ks. Stanisław Klimaszewski "Boże Narodzenie w życiu i literaturze"

647. Praca zbior. pod red. Bp. Bohdana Bejze "Wiara i życie"

648. Maria Kączkowska "Ojciec Kolbe"

649. Bogumił Minkowski "Kamionek"

650. Ks. Prymas Stefan Wyzyński "Miłość na codzień"

651. Stanisław Helsztyński "Bohater Warszawy Ksiądz Skorupka"

652. Władysław Majka "Czy tak uczy Pismo Św.?"

653. OR-OT "Abecadło wolnych dzieci"

654. Mieczysław Gogacz "Jak traci się miłość"

655. Anna Kamieńska "Książka nad książkami"

656. Jean Danielou "Bóg i my"

657. Jean Caradee Cousson "Jan Boży"

658. Bohdan Królikowski "Fortalicium Marianum. Opowieść Jasnogórska"

659. Mieczysław Gogacz "On ma wzrastać"

660. Józef Fuchs "Teologia moralna"

661. Romano Guardini "O Bogu Żywym"

662. Yves Congar "Chrystus i zbawienie świata"

663. Zofia Kossak "Złota wolność, T. I i II"

664. Roman Brandstaetter "Jezus z Nazaretu, T. I i II"

665. Ks. Kazimierz Wilczyński "Znak na niebie"

666. Maria Braun-Gałkowska "Trudne pytania"

667. Ks. Stanisław Klimaszewski "Nowe Rodziny"

668. Andre Parrot "Wśród zabytków Samarii"

669. O. Władysław Kluz "Gdy ma się jedną duszę"

670. Antonina Domańska "Historia żółtej ciżemki"

671. Ks. Stanisław Klimaszewski "Trudne dni"

672. Jean Lacroix "Historia a tajemnica"

673. Jan Dobraczyński "Ptaki śpiewają, ryby śpiewają"

674. Andre Frosard "Istnieje inny świat"

675. Ks. Franciszek Grudniok "Blaski cierpienia"   ( 2 egz.)

676. G.M. Bauer, Ewa M. Kremer "Pau - de - Arara"

677. Ks. Erich Puzik "O sztuce stania się w naszym świecie świętym"

678. Fritz Fischaleck "Uczciwa kłótnia małżeńska"

679. Marek Skwarnicki (przekład) "Psałterz"

680. Jean Laplace "Modlitwa - od pragnienia do spotkania"

681. Maria Starzyńska "Pani w kamiennym portrecie"

682. Lorenzo Gaiga "Żniwo wielkie"

683. Daniel Rops "Nokturny"

684. Agnieszka od Jezusa "Żółty zeszyt"

685. Stefan Wilkanowicz "Dlaczego i jak wierzę"

686. Roman Brandstaetter "Hymny Maryjne"

689. George B. Hume "Droga pielgrzyma"

691. Teresio Bosco "Oblicza wielkości"

692. Heinrich Spaemann "Potężniejsza od ścierci jest miłość"

693. Stanisław Klimaszewski "W dobrej i złej woli"

694. Clive S. Lewis "Cztery miłości"

695. Andre Manaranche "Bóg żywy i rzeczywisty"

696. Ks. Mieczysław Maliński "Droga do Watykanu"

697. Stanisław Sławiński "Dojrze3wać do miłości"

698. Ks. Józef Życiński "Głębia bytu"

699. Roman Brandstaetter "Jezus z Nazaretu T. III"

700. Roman Brandstaetter "Jezus z Nazaretu T. II"

701. Roman Brandstaetter "Jezus z Nazaretu T. I"

702. Ks. B. Kant "Zanim będzie za późno"

703. O. Teofil Kapusta "Jego śladami - Droga Krzyżowa"

704. Amelia Szafrańska "Surdut czy rewerenda"

705. Eugenio M. Sonzini "Kiedy modlicie się"

706. Anastasio Ballestrero "Wspólnie z Bogiem"

708. Tadeusz Żychiewicz "Święty Wojciech"

709. O. Władysław Kluz "Jadwiga Królowa Polski"   ( 2 egz.)

710. O. Władysław Kluz "Moc Ducha"

711. O. Władysław Kluz "Boski złodziej czylio sztuce umierania"

712. Tadeusz Pulcyn "Za pięć dwunasta"

713. O. Teofil St. Kapusta "To czyńcie na Moją Pamiątkę"

714. O. Theodule Rey-Mermet "Święty Gerard Majella"

715. Ks. Adam Durak "O Mszy Świętej dla ciebie"

716. O. Hugo Hoever "Żywoty Świętych Pańskich"

717. Edward D. O'connor "Ruch Charyzmatyczny w Kościele Katolickim"

718. Anselm Grün "Post modlitwą ciała i duszy"

719. Ks. Mieczysław Maliński "Nasza Droga Krzyżowa"

720. Zenon Szpotański "O wolności myślenia"

721. Ladislaw M. Orsy "Pan Niepokoju"

722. Kard. Leo Joseph Suenses "Nowe Zesłanie Ducha Świętego"

723. Maciej Józef Kononowicz "Biskup Michał"

724. Francois Varillon "Pokora Boga"

725. Jean Maria Paupert "Taize i Kościół jutra"

726. Tadeusz Mazowiecki "Ludzie Lasek"

727. Mieczysław Gogacz "Idę śpiewając Ciebie"

728. Ks. Mieczysław Maliński "Dzieje ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa"

729. Jean Guitton "Dialogi z Pawłem VI"

730. Andre Frossard "Credo"

731. Paweł IV "Chrystus a człowiek współczesny"

732. Tomasz Wołek "Kościół polski na przełomie 2000 roku"

733. Józef Ignacy Kraszewski "Kordecki"

734. Ks. Bronisław Dembowski "Służąc Słowem"

736. Red. Ks. Władysław Piwowarski, ks. Witold Zdaniewicz "Rytuał religijny w rodzinie"

737. Ks. Jan Pietraszko "Medytacje w drodze"

738. O. Joachim R. Bar "Błogosławiona Kinga"

739. Ks. Kazimierz Bukowski "Zjaw mi Pani drogi Swoje"

740. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński "W światłach tysiąclecia"

742. Rene Laurentin "Maria Matka Odkupiciela"

743. John Pollock "Mistrz"

744. Victor E. Frankl "Nieuświadomiony Bóg"

745. Józef Zygmuntowicz "'Ojcze Naz' naszych czasów"

746. Andrzej Polkowski "Świadectwo Teilharda"

747. Ks. Jerzy Popiełuszko "Zapiski 1980-1984"

749. Ks. Józef Tischner "Rekolekcje Wielkopostne"

750. Komisja Episkopatu "Matka Boża nawiedza naszą rodzinę"

752. Charles i Elizabeth Rendu "Czy Kościół nas oszukał?"

753. Heinrich Fries "Wiara zakwestionowana"

754. Rafael Ca;dera "Co to jest Chrześcijańska demokracja?"

755. Miesięcznik 'Więź' "Czerwiec (6) 1983"

756. Hans Uis von Balthasar "W pełni wiary"

757. Antenagoras z Aten "Prośba za Chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych"

758. Graham Greene "Moc i chwała"

759. "Konferencja i skupienie dla narzeczonych"

761. Znaki Czasu "Nr 17/1990"

762. O. A. Klimuszko "Moje widzenie świata"

763. Literatura na Świecie Nr 4/1987 "Talmud"

764. Ralph Martin "Powróci Chrystus Pan"

765. Kinga Roszkowska-Wiśniewska "Seks i moralność"

766. Duszpasterstwo "Dla Chrystusa"

767. Ks. St. Klimaszewski "Trudne dni"

768. Anna Lisowska-Niepokulczycka "Jest tu chłopiec, T. 1"

769. Anna Lisowska-Niepokulczycka "Jest tu chłopiec, T. 3"

771. Graham Greene "Dziesiąty człowiek"

772. Jan Pollock "Mistrz - Życie Jezusa"

773. Ks. Gaston Courtois "Rady dla rodziców"

774. Ks. Henryk Łuczak "Panie z Tobą o nich"

775. Anna Lisowska-Niepokulczycka "Jest tu chłopiec, T. 2"

776. Thomas Gordon "Wychowanie bez porażek"

777. Maria Braun-Gałkowska "Psychologia domowa"

778. Janusz Korczak "Prawidła życia"

779. Ks. Kazimierz Wiliczyński "Znak na niebie (Matka Boska z Fatimy)"

780. Nikos Kazantzakis "Chrystus ukrzyżowany po raz drugi"

781. Łucja Waniek "Magda, Piotr i Paweł (Dziennik Matki)"

783. Stefezar Kraljevic "Objawienia w Miedjugorje"

784. Jan Paweł II "Mówię do Was i za Was (trzecia pielgrzymka)"

785. Ks. Mieczysław Maliński "Najchętniej grał na bramce"

786. Sophia Michalenko "Miłosierdzie moją misją"

787. Ingrid Tribisch "Być kobietą"

788. Kinga Roszkowska-Wiśniewska "I Ty założysz kiedyś rodzinę"

789. Tomasz Bartel "Refleksje modlitewne Jana Pawła II"

790. Ks. Roman E. Rogowski "Jak Jakub z Aniołem"

791. John Powell "Jak kochać i być kochanym"

792. Kinga Roszkowska-Wiśniewska "Sztuka małżeńskiego szczęścia"

793. Erich From "O sztuce miłości"

794. Ks. Henryk Łuczak "Dorastanie do miłości"

795. Ks. Stanisław Klimaszewski "Zaryzykować Życie"

796. Gordon Macdonald "Wzorowy Ojciec"

797. Ks. Ludwik Bielrzewski "Ksiądz nie zostaje sam"

798. Roman Brandstaetter "Prorok Jonasz"

800. Pierre Teilhard de Chardin "O szczęściu - cierpieniu - miłości"

803. Malcolm Muggeridge "Matka Teresa z Kalkuty"

804. Ks. St. Klimaszewski "W dobrej i złej woli"

805. Lucjan Rydel "Betlejem Polskie"

806. Rene Laurentin "Życie Bernadetty"

807. Hans Küng "Bóg a cierpienie"

808. Paweł Spasow "Grzeszna miłość Mistrza Zachariasza"

809. Jan Twardowski "Nie przyszedłem Pana nawracać"

810. Pierre Thivollier "Słyszeliście o Nim?"

811. Ks. Zdzisław Peszkowski "Diariusz drugiej pielgrzymki Jana Pawła II, 1983"

812. Anna Kamieńska "Do źródeł"

813. Martha Meyer "Abel"

814. Bp. Kazimierz Romaniuk "O budowaniu Biblii"

815. Jerzy Kłoczowski "Chrześcijaństwo i historia"

816. Encyklika "O Bożym Miłosierdziu Ojca Świętego Jana Pawła II"

817. Witold Sawicki "Błogosławiona Jolanta"

818. Angelo Canovesi "XX wieków Chrześcijaństwa"

819. Kongres Eucharystyczny "Pomoce teologiczno-duszpasterskie"

820. Jean Vanier "Wspólnota miejscem przebaczenia"

821. Ks. Wladysław Bukowiński "Wspomnienia z Kazachstanu"

822. Boris Simon "Moimi są wasze cierpienia"

823. Ks. Kazimierz Śmigiel "Święty Wojciech"

824. "Matka Kościoła nawiedza rodziny"

825. Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski "Czym dla mnie jest Msza Święta?"

826. Boris Simon "Gałganiarze z Emmaus"

827. Ks. Kazimierz Pielatowski "Uśmiech Jana Pawła II"

828. Janusz St. Pasierb "Wiersze wybrane"

829. "Krąg rodzinny Ruchu Domowego Kościoła"

830. Miesięcznik 'W Drodze' "Nr 6/1989"

832. Eugenio M. Sonzini "Kiedy modlicie się?"

833. Ian Wilson "Całun Turyński"   ( 2 egz.)

834. Ks. Andrzej Zuberbier "Teologia dzisiaj"

836. Roma Brandstaetter "Pieśń o Moim Chrystusie"

837. Werner Keller "A jednak Pismo Święte ma rację"

838. Ks. Czesław Murawski "Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu Biskupów Polskich, 1945-1980"

839. Święty Jan "Apokalipsa Św. Jana"

840. Ks. Stanisław Witek "Teologia życia duchowego"

841. O. Romuald Kostecki "Tajemnica współżycia z Bogiem"

843. Luigi Moro "Święty Franciszek i Jego Przyjaciele"

844. Małgorzata "Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz"

845. Zbigniew Przbybylak "Proroctwa i przepowiednie końca świata"

846. Piotr Skarga "Kazania Sejmowe"

847. Rene Laurentin "Powiernica Niepokalanej"

848. Stanisława Leszczyńska "Nie nigdy: Życie Świętej Katarzyny Laboure'. Nie wolno zabijać dzieci"

849. Ks. Józef Tischner "Etyka solidarności"

850. Artur Sandauer "O sytuacji pisarza poslkiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku"

851. Marcel Christianes "Błogosławiony Brat Nuncjusz Maria"

852. Maria Rosseels "Ja Chrześcijanin zabiłem"

853. Jacek Woroniecki "Pełnia modlitwy"

854. Abbe Pierre "Abbe Pierre Woła"

855. Maria Luisa Ambrosini "Tajne Archiwa Watykanu"   ( 2 egz.)

856. Bp. Ignacy Tokarczuk "Moc i wytrwałość"

857. Ks. Tadeusz Rogalewski "Założyciel Marianów"

858. Papież Paweł VI "Encyklika o popieraniu rozwoju ludów"

859. O. Flawian Niebiański "Przepowiednie a czasy obecne"

860. O. Augustyn Jankowski "Zarsy Pneumatologii Nowego Testamentu"

861. Robert Faricy, Lucy Rooney "Modlitwa Charyzmatyczna i Kontemplacyjna"

862. Roman Brandstaetter "Inne Kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu"

863. Ks. Józef Kudasiewicz "Biblia - Historia - Nauka"

864. Franciszek Adamski "Miłość - Małżeństwo - Rodzina"

865. O. Czesław Gil "O. Rafał Kalinowski 1835-1907"

868. Ks. Stanisław Szymański "W sŁużbie Bożego Miłosierdzia"

869. Graham Greene "Doktor Fischer z Genewy"

870. Św. Maksymilian Kolbe "Kolbe - Myśli i rozważania"

871. O. Jan Góra "Mój Dom"

872. Lucy Rooney, Robert Faricy "Jak rozmawiać z Bogiem?"

873. Thomas a' Kempis "Naśladowanie Chrystusa"

874. O. Sylwester von Veghel "Miłość Krzyża - rozmyślania na tle Męki Pańskiej"

875. Jan Paweł II "U Grobu Księdza Jerzego Popiełuszki"

876. Bernard Bro "Znak przebaczenia"

877. Marlene Leist "Nie ma wiary bez doświadczenia"

878. Różaniec "Myśli Różańcowe"

879. Ks. Aleksander Zienkiewicz "Miłości trzeba się uczyć"   ( 2 egz.)

880. Hartmut Nikielski "Z pomocą umierającym"   ( 2 egz.)

881. Kazimierz Wójtowicz "Droga do Emmaus"

882. Giovanni Papini "Święty Augustyn"

883. Kalendarz "Kalendarz Rodzinny"

884. Państwo Polskie "Naród wezwany do zwycięstwa i wolności"

885. Kinga Wiśniewska-Roszkowska "Ciąża - nowy człowiek"

886. Christian Chabanis "Śmierć, kres czy początek?"

887. Gertruda Fussenegger "Byli świadkami Jego Czasu"

888. Luigi Giussani "Śladami Chrześcijańskiego doświadczenia"

889. Stefan Kardynał Wyszyńki "Oto Wielka Tajemnica Wiary"

890. Billy Graham "Musicie się na nowo narodzić"   ( 4 egz.)

891. Praca zbiorowa "Kościół Polski na przełomie 2000 wieku"

892. Lech Dunin "Przewodnik po Kościołach Starego i Nowego Miasta Warzawy"

893. Franciskan M. Press "Szatan i egzorcyzm"

894. Jan Paweł II "Homilie i przemówienia 1979-1983"

895. Ks. Mieczysław Maliński "Aby nie stać w drodze"

896. Andrzej Micewski "Polityka staje się historią"

897. Teodor Jaske-Choiński "Tiara i Korona"

898. Michel Peyramaure "Wiosna kamieni"

899. Władysław Jan Grabski "Rapsodia Świdnicka"

900. Michał Heller "Wobec Wszechświata"

901. Kard. Leo Joseph Suenens "Nowe Zesłanie Ducha Świętego?"

902. Daniel Rops "Od Abrahama do Chrystusa"

903. Daniel Rops "Życie codzienne w Palestynie w czasie Chrystusa"

904. Św. Jan "Pisma Świętego Jana"

905. Praca zbiorowa "Żyć w prawdzie"

906. Jan Guitton "Rozmowy z Ojcem Pouget"

908. Henryk Libich "Spod Wilna na Syberię"

909. Praca zbiorowa "Teologiczne i Duszpasterskie wskazówki dotyczące odnowy Charyzmatycznej"

910. Pierre Prigent "Upadek Świątyni"

911. Zdzisław Łączkowski "Syn Ziemi Swojej"

912. Papież Jan XXIII "Encyklika 'Pacem in Terris'"

913. Tadeusz Górski "Rozmiłowany w Kościele Bł. Arcybiskup Jerzy Matulewicz"

914. Adalbert G. Hamman "Życie codzienne pierwszych Chrześcijan"

915. O. Hugo Hoever "Żywoty Świętych Pańskih"

916. Jean Guitton "Portret Ojca Pouget"

917. K. Mieczysław Maliński "Wezwano mnie z dalekiego kraju"

918. John L. Kenzie "Kościół Rzymsko-Katolicki"

920. Stanisław Borkacki "Prawda o Karmelitach i nasze sumienie"

921. Tadeusz Żychiewicz "Żywoty T. I"

922. Tadeusz Żychiewicz "Żywoty T. II"

923. Andrzej Zeyland "Wojna ptaków"

924. Ferdinand Krenzer "Taka jest nasza wiara"

926. Josh Me Dowell "Zmartwychwstanie"

927. Lewis Wallace "Ben Hur"   ( 2 egz.)

928. Ks. Mieczysław Maliński "Od rana do wieczora"

929. Roman Brandstaetter "Księga modlitw dawnych i nowych"

930. Jadwiga Stabińska "Królowa Jadwiga"

931. Kard. Leon Joseph Suenens "Kim Ona Jest?"

932. Ks. Władysław Szewczyk "Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę"

933. Ks. Józef Anczarski "Matka Boża Częstochowska"

934. Ks. Jerzy Popiełuszko "Kazania"

935. Maria Rodziewiczówna "Dewajtis"

936. Stefan Kard. Wyszyński "Oto Wielka Tajemnica Wiary"

937. Praca zbiorowa "Kalendarz Rodziny Katolickiej 1982"

938. S. Bożena Szerwentke "Pragnę Ci pomóc - Wybór z listów i notatek"

939. O. Teofil Kapusta "Misyjny Trud"

940. Henryk Sienkiewicz "Na polu chwały"

941. Praca zbiorowa "Kosmom o człowiek"

942. Czesław A. Klimuszko "Ziołolecznictwo"

943. Zbigniew Żakiewicz "Pożądanie wzgórz wiekuistych"

944. Ks. Marian Rzeszewski "Budowniczowie pomostów pilnie poszukiwani"

945. Juliusz Kydryński "Młodzieńcze lata Karola Wojtyły"

946. Czesław S. Bartnik "Żyć w Słowie"

947. Dr med. Rass Campbell "Twoje dziecko potrzebuje ciebie"

948. Bp. Jerzy Modzelewski "Rodzina Katolicka"

949. Ks. Jan Pałyga "Proboszcz Niezwykłej Parafii"

950. Henryk Sienkiewicz "Stary sługa Hana Selim Mirza"

951. Ks. Wincenty Granat "Ewangelia Miłosierdzia"

953. Ks. Mieczysław Nowak "W dobrych zawodach"

954. Walerian Moroz "Pani z Nieba Wzywa"

955. Ks. Józef Anczarski "Jasnogórskie Śluby Narodu. Program drugiego nawiedzenia"

957. O. Władysław Kluz "Dzień Zbawienia"

958. Ks. Mieczysław Maliński "Na każdy dzień"

959. M. Von Der Meersch "Mała Święta Teresa"

960. Kinga Strzelecka "Znak tęczy"

962. Daniel Rops "Od Abrahama do Jezusa"

963. Th. Deman "Chrystus Pan i Sokrates"

964. Katalog "Katalog Kościołów i Duch. Archidiecezji Warzawskiej, 1952"

965. Czesław Miłosz "Księgi pięciu Megilot"

966. Stefan Kard. Wyszyński "Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu"

968. Bohdan Bejze "O Bogu i o człowieku"

969. Józef Heinzmann "O Św. Klemensie"

970. Bronisława Dmowska "Matka Angela Truszkowska (Felicjanka)"

971. Jospeh Ratzinger "Raport o stanie wiary"

972. Jacques Marcier "Dwadzieścia wieków historii Watykanu"

973. Wiliam Makepeace "Dzieje Pendennisa, T. I"

974. Wiliam Makepeace "Dzieje Pendennisa, T. II"

975. Josephine Tey "Trudna decyzja Panny Pym"

976. Anthony West "Dziedzictwo"

977. Jean Webster "Tajemniczy opiekun"

978. Rabindranath Taogore "Dom i świat"

979. H. Heyermans "Tajemnica wozu sypialnego"

980. V.M. Sackville-West "Wygasłe namiętności"

981. Henryk Robert "Zdrada na tronie - Maria Stuard"

982. August Gailit "Dziwny Świat Tomasza Nipernaadiego"

983. Robert Luis Stevenson "St. Ives czyli przygody francuskiego jeńca w Anglii"

984. Tobiasz Smollett "Niezwykłe przygody Roderyka Randoma, T. I"

985. Tobiasz Smollett "Niezwykłe przygody Roderyka Randoma, T. II"

986. Francis Steegmuller "Twoja Isadora"

987. Michael Level "Wczesny renesans"

988. Wiliam Szekspir "Tytus Andronikus"

989. Wiliam Szekspir "Hamlet"

990. Bruce Marshall "Chwała Góry Królewskiej"

991. Bruce Marshall "Stary żołnierz nie umiera"

992. Dexter Masters "Wypadek"

993. W. Somerset Maugham "Księżyc i miedziak"   ( 2 egz.)

994. W. Somerset Maugham "Deszcz"

996. W. Somerset Maugham "Przed wizytą"

997. Eric Malpass "Od siódmej rano"

998. Brian Moore "Z cukru był król"

999. P.G. Wodehouse "Wielce zobowiązany, Jeeves"

1000. Angus Wilson "Bardziej przyjaciel niż lokator"

1001. Ryszard Henryk Savage "Moja oficjalna żona"

1002. John Cowper Powys "Wolf Solent, T. I"

1003. John Cowper Powys "Wolf Solent, T. II"

1004. C. Northcote Parkinson "Prawo Parkinsona albo w pogoni za postępem"

1005. Walter Scott "Kenilworth"

1006. Walter Scott "Ivanhoe"

1007. Walter Scott "Ivanhoe - wersja angielska"

1008. Walter Scott "Waverley, czyli sześćdziesiąt lat temu"   ( 2 egz.)

1010. Abbe Pierre "I wyjmę z was serce kamienne"   ( 2 egz.)

1011. Jean Lafrance "Modląc się mówicie: Ojcze"

1013. John M. Haffert "Spotkanie ze świadkami. 'Cud słońca' w Fatimie"

1014. Czesław Ryszka "Od Ostej Bramy po Fatimę"

1015. red. Walerian Moroz "Matka Boża przynagla"

1016. Objawienia "Objawienia Matki Bożej. Gietrzwałd"

1017. Stefan Budzyński "Tajemnica objawień w Medjugorie"

1018. Zbigniew Stolarek "Byłem w Lourdes"

1019. Kazania "Twórzcie swoje serca Maryii Królowej Polski"

1020. Salezjanin Stanisław Bigaj "Poezja, wiersze Maryjne"

1021. Ks. Czesław Drążek "31 rozważań o powołaniu i posłannictwie wiernych świeckich w Kościele"

1023. Mieczysław Stachura "Wszedł między lud"

1024. Teresio Bosko "Ksiądz Bosko mówi do Ciebie"

1025. Teresio Bosko "Spełniony sen"

1026. Modlitwy "Jezu ufam Tobie"

1027. Ks. Marek Starowiejski "Ojcowie żywi VII"

1028. Opr. Jan Łach "Psalmy"

1029. Pierre Talec "Wiara jest wyborem"

1030. Rene Voillaume "Gdzie jest wasza wiara"

1031. Dawid Wilkerson "Krzyż i sztylet"

1032. Ks. Jan Borowiec "Ks. Franciszek Drzewiecki (1908-1942)"

1033. Ks. Zdzisław Roszkowski "Modlitewnik harcerski"

1035. Thomas Forrest "Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej choroby"

1036. red. Andrzej Święcicki "Bóg, Dekalog, Błogosławieństwo"

1037. red. Ks. Michał Peter "Tak mówi Bóg"

1039. O. Augustyn Jankowski "Dopowiedzenia Chrystologii Biblijnej"

1040. Kuria Metrop. Warzawska "Uwierzyć sercem"

1041. Rousseau de la Valette "Miłostki królewskie"

1042. Marie Jeanne Roland "Pamiętniki"

1043. Romain Rolland "Dziennik z lat wojny 1914-1919"

1044. Ks. Henryk Kałuża "Holdek"

1045. Ks. Wacław Świerzewski "Nazwałem was przyjaciółmi moimi"

1046. Ks. Wacław Świerzewski "Duch prawdy poprowadzi was"

1047. Andrzej Ajnenkiel "Od rządów ludowych do przewroty majowego (1918-1926)"

1048. Ernest Hemingway "49 opowiadań"

1049. Maurycy Maetelinck "Życie pszczół"

1050. Francoise Motteville "Anna Austriaczka i jej dwór"

1051. red. Ks. Emil Stanula "Apoftegmaty ojców pustyni, zeszyt 1"

1052. red. Ks. Emil Stanula "Apoftegmaty ojców pustyni, zeszyt 2"

1053. Maria z Agredy "Mistyczne miasto Boże"   ( 2 egz.)

1054. Słowniki "Mały słownik Maryjny"

1056. Władysław Kozłowski "Pochodzenie świąt chrześcijańskich"

1057. Ks. Eugeniusz Dąbrowski "Życie Maryii Matki Bożej"   ( 2 egz.)

1058. Ks. dr Franciszek Sawicki "U źródeł chrześcijańskiej myśli"

1060. Ks. Eugeniusz Dąbrowski "Nowy polski przekład Pisma Świętego"

1061. Robert Stevenson "Czarodziejski ogród wierszy"

1062. Tadeusz Kordyasz "Confiteor łaknących"

1063. Ks. Kazimierz Borowicz "Życie Jezusa Chrystusa"

1064. Pallotinum Warszawa "Kościól Polski na przełomie 2000 r."

1065. Stefan J. Rożej "Bogiem Sławiena Maryja"

1066. Ks. Stanisław Szczepaniec "Kandydat na ministranta"

1067. O. Albin Sroka "Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie"

1068. Ks. Edward Engelbrecht Ks. Waldemar Wojdecki "Kiedy modlisz się z Maryją"

1069. O. Raul Plus TJ "Najświętza Panna Maryja w dziejach Bożych naszej duszy"

1070. Ruch Maryjny "Objawienia Fatimskie"

1071. Diro Barsati "Misterium chrystianizmu"

1072. Jean Claude Barreau "Abyście przez wiarę życie mieli"

1073. Dawid Haller "Kochany Panie Boże - jakiego wyznania byłu dinozaury?"

1074. Ks. Jarosław Klenowski "Dlaczego wierzymy?"

1075. Dominik Wider "Szukajcie Pana"

1076. Danuta Mostowicz "Ameryko! Ameryko!"

1077. O. Władysław Kluz "Realista. O słudze Bożym ks. Bronisławie Markiewiczu"

1078. Guy Maupassant "Historia pewnego życia"   ( 2 egz.)

1079. Guy Maupassant "Spadek i inne opowiadania"

1080. Guy Maupassant "Włóczęga - opowiadania"

1082. Guy Maupassant "Piotr i Jan"

1083. Pierre de Marivaux "Życie Marianny"

1084. Maxence van der Meersch "Ciała i Dusze T.I"

1085. Andre Mourois "Klimaty"

1086. Le Sage Alain R. "Przypadki Idziego Blasa"

1087. Rabelais "Gargantua i Pantagruel, T. I"

1088. Rabelais "Gargantua i Pantagruel, T. II"

1089. Romain Rolland "Colas Brengnon"   ( 2 egz.)

1091. Romain Rolland "Świadek epoki"

1092. Romain Rolland "Dusza zaczarowana, T. I i II"   ( 3 egz.)

1093. Romain Rolland "Dusza zaczarowana, T. III i IV"   ( 2 egz.)

1096. Pierre La Mure "Miłość nie jedno ma imię"

1097. Pierre La Mure "Moulin Rouge. O życiu H. de Touluse - Loutrec"

1098. Pierre Marivaux "Kariera wieśniaka"

1099. Raymond Manfrais "Zielone piekło"

1100. Daphne du Maurier "Rebeka"

1101. D. Mereżkowska "Jezus nieznany"

1102. Simon Borus "Moimi są wasze cierpienia"

1103. Tomas Spidlik "U źródeł światłości"

1105. red. Karol Karski "Watykan - Genewa"

1106. red. Jerzy Kłoczkowski "Chrystianizacja Litwy"

1107. Kuria Metrop. Warszawska "Ministrant Ołtarza"

1108. Bogdan Ostromęcki "Dom odnaleziony - poezja"

1109. Salomea Kapuścińska "Nadzieja - poezje"

1110. Ks. prof. Witold Zdaniewicz "Kościół Katolicki w Polsce (1918-1990)"

1111. Ks. Andrzej Dziuba "Informator Katolicki 89/90"

1112. O. dr Hieronim E. Wyczułkowski "Dzieje Kalwarii Zebrzydowskiej"

1113. Jan Hojnowski SCJ "Przeciw zagrożeniu narodu. Pomoc do kazań"

1114. Adolf Zimmermann "Radujcie się. Kazania"

1115. Adolf Zimmermann "Radujcie się. Kazania (Rok A, B, C)"

1116. Orygenes "Pisma starochrześcijańskich pisarzy"

1117. Walter Kasper "Jezus Chrystus"

1118. Antonina Wallentin "Dramat Alberta Einsteina"

1119. Antonina Wallentin "Mirabeau, T. I - przed rewolucją"

1120. Antonina Wallentin "Mirabeau, T. I_ - podczas rewolucji"

1121. Valhard Ambroise "Wspomnienia handlarza obrazów"

1122. Antonina Wallentin "El Greco"

1123. Georges Bernahos "Pamiętniki wiejskiego proboszcza"

1124. Emil Zola "Ziemia, T. I"

1125. Emil Zola "Ziemia, T. II"

1126. E.A. Rheinhardt "Józefina - dzieje zawrotnej kariery (powieść biograficzna)"

1127. Francois Mauriac "Pamiętnik życia wewnętrznego"

1128. Francois Mauriac "Bóg i złoty cielec"

1129. Raymond Maufrais "Zielone piekło w Gujanie"

1130. Francois Mauriac "Uprzywilejowani"

1132. La Revne "Literatura w j. francuskim"

1133. wyb. Krystyna Kasprzak "Powiastki ucieszne"

1134. Ewangelia "Ewangelia wg. Św. Łukasza we współczesnym języku polskim"

1135. Ks. bp. Kazimierz Romaniuk "Ewangelia wg Św. Łukasza"   ( 3 egz.)

1137. Czesław Miłosz "Ewangelia wg Św. Marka"

1138. red. O. Józef Tyczka SVD "Nowenna do Bł. Arnolda Janssena"

1139. O. Jacek Woroniecki OP "Teologowie polscy w hołdzie Królowej Jadwidze"

1140. Ks. Bronisław Miller "Osiem dni z ks. Michałem Karolem"

1142. Pismo Św. Nowego Testamentu "Przekład z języka greckiego"   ( 2 egz.)

1144. Lucy Rooney SND "Jak rozmawiać z Bogiem?"

1145. Mark Gibbard "Ludzie modlitwy XX w."

1146. Michael Grant "Gladiatorzy"

1147. Irena Gore "Wiek a aktywność życiowa"

1151. Thomas Merton "Nikt nie jest samotną wyspą"

1152. John Pollock "Mistrz - Życie Jezusa"

1154. O. Władysław Kluz "Dyktator - Romuald Traugutt"

1155. O. Władysław Kluz "Realista"

1156. Ks. Walenty Michułka "Ks. Bronisław Markiewicz"

1158. O. Władysław Kluz "47 lat życia A: Św. Maksymiliana Kolbe, B: Rudolfa Hösa"

1159. John Henry Newman "Rozmyślania i modlitwy"

1160. O. Władysław Kluz "Gdy ma się jedną duszę. O Św. Albercie Chmielowskim"

1161. Wiesław A. Niewęgłowski "Od słowa do milczenia"

1162. Franc Kard. König "Chrystus i świat"

1163. O. Hugolin Langkammer "Hymny Chrystologiczne Nowego Testamentu"

1164. Paul Beanchamp SJ "Pslamy nocą i dniem"

1165. wyb. Bożysław Walczak "Antologia polskiej poezji i Eucharystii"

1166. Maria Malewska-Zientara "Miłość prostego serca"

1167. Ks. Marian Morański "Wieczory nad Lemanem"

1168. red. Józef Szczypka "Suplikacje czasu wojny - antologia poezji polskiej religijnej"

1169. Marian Lisowski "Na niebios progu"

1170. Kazimierz Wójtowicz "Ułamki - poezja religijna"

1171. Zofia Krzyżanowska "Poezje (stan wojenny)"

1172. red. Irena Frühlingowa-Trzcińska "Anioł w poezji"

1173. Irena Barwicka, Halina Dyszlewska "Aniołowie naszej ziemi"

1174. Anna Dąmbska "Pozwólcie ogarnąć się miłości"   ( 2 egz.)

1176. Tadeusz Pulcyn "Powracające pytania"

1177. Tomasz Pawłowski "Przewodnik dla zniechęconych spowiedzią i Mszą Św."   ( 3 egz.)

1180. Ks. Roman Perz "W oczekiwaniu na Ducha Św."   ( 2 egz.)

1182. S. Karmelitanka Bosa "Piękność Karmelu"

1183. Stanisława Leszczyńska "Nie nigdy! Nie wolno zabijać dzieci."

1184. Gabriel Soldati IMC "Maria Teresa Ledóchowska. Wielka Polka i Jej międzynarodowe dzieło"   ( 2 egz.)

1186. Przewodnik "Przewodnik pielgrzymowania turystycznego"

1187. O. Kandyd - Kapucyn "Błogosławiony Apolinary z Posat"

1188. Ks. Marian Michalski "Refleksje na tematy religijne"

1189. Cloud Tresmantant "Jezus naucza"

1191. Ks. Stanisław Bońkowski "Św. Stanisław Kostka"

1192. Zgromadzenie XX Misjonarzy "Lourdes"

1193. Thomas Merton "Posiew kontemplacji"

1194. Ks. Stanisław Bigaj "Wielbij duszo moja Pana, T. I"

1195. Ks. Stanisław Bigaj "Wielbij duszo moja Pana, T. II"

1196. Carlos Mesters "Boże, gdzie jesteś?"

1197. Maria Simma "Moje przeżycie z duszami czyśćcowymi"

1198. Joseph suenens "Nowe zeslanie Ducha Św."

1199. Michel Carrouges "Karol de Foucauld"

1200. S. Emanuela Dębowska "Jadwiga Jaroszewska - polska samarytanka"

1201. Stendjal "Postelnia Parmeńska"

1202. opr. Nawojka Cieślińska "Sacrum i sztuka"

1203. Władysław Chotkowski "Historia Kościoła Katolickiego"

1204. Ks. Roman Archutowski "Historia Kościoła Katolickiego (w zarysie)"

1205. Edward Szlafrowski "Konferencje biskupie"

1206. Stanisław Wilk "Archidiecezja Gnieźnieńska"

1207. Eugeniusz Sue "Tajemnice Paryża, T. I"

1208. Eugeniusz Sue "Tajemnice Paryża, T. II"

1209. Eugeniusz Sue "Tajemnice Paryża, T. III"

1210. Stendhal "Armancja"

1211. George Sand "Wędrowny czeladnik"

1212. Stendhal "Lamiel"   ( 2 egz.)

1213. Stendhal "Różowe i zielone"

1214. Stendhal "Czerwone i czarne, T. I"

1215. Stendhal "Czerwone i czarne, T. II"

1216. Pacyfik Dydycz "Z Podlaskiej Ziemi wezwany"

1217. Bł. Honorat Koźmiński "Materiały Duszpasterskie"

1218. Paulina Brzozowska "Uczynię cię budowniczym dusz"

1219. Kasper Walter "Jezus Chrystus"   ( 2 egz.)

1221. Jean Levie "Ludzkie dzieje Słowa Bożego"

1222. Ramon Cue Romano "Mój Chrystus Połamany"

1223. Dr Jan Hipolit Bayer "Czy i jak odzwyczaić się od palenia"

1224. Grażyna Matusiak "Betania"

1225. Wiersze "Matka Boża Częstochowska"

1226. "Wołamy do Ciebie Jasnogórska Matko Kościoła"

1227. George Montague "Na skrzydłach wiatru"

1228. Charles Dodd "Założyciel Chrześcijaństwa"

1230. Pia Górska "Miasto Dawidowe"

1231. Eryka Gösker "Piotr i Urszula"

1232. Gerhard M. Bauer "Klatka na papugi. Opowiadania"

1233. Teresa Bojarska "Ucho igielne"

1234. Ewa Jabłońska Deptuła "Honorat Koźmiński (1829-1916)"

1235. Stendhal "Lucjan Lauwen, T. I"

1236. Filip Paweł de Segur "Pamiętniki adiutanta Napoleona"

1237. Bernardin de Saint-Pierre "Paweł i Wirginia"

1238. Elza Trilet "Róże na kredyt"

1239. Felix Timmermans "Adriean Brouwer"

1240. Franciszek Villon "Wielki testament"

1242. Romain Rolland "Jan Krzysztof, T. II"

1243. Romain Rolland "Jan Krzysztof, T. I"

1244. Stefan Wiechecki, Wiech "Śmiej się Pan z tego"

1245. Zofia Baranowicz "Polska Awangarda Artystyczna"

1246. Zbigniew Pudysz "Zabójstwo z premedytacją"

1247. Marian Porwit "Obrona Warzawy. Wrzesień 1939 r."

1248. Alceo Valcini "Golgota Warszawy, 1939-1945"

1249. Camilo Jose Cela "Ul"

1250. E.A. Poe "Nowele o miłości"

1251. Ks. Wacław Świerzewski "Oboje będą jednym. Sakrament Małżeństwa"

1252. Blaise Pascal "Rozprawy i listy"

1253. Teresa Bojarska "Cierniowa mitra"

1255. Siegried Lenz "Opowieści o Bollerup"

1256. Wiesław Górnicki "Od Fiordu do Atolu"

1257. Kazimierz Brandys "Pomysł"

1258. Emil Ludwig "Kleopatra"

1259. Kazimierz Brandys "Rynek"

1260. Stanisław Zieliński "Opowiadania"

1261. Carlo Levi "Słowa są jak kamienie"

1262. Mała Encyklopedia Sztuki "Dzrwi Gnieźnieńskie"

1263. George Orwell "Folwark zwierzęcy"

1264. Marian Mrandys "Niespokojne lata, Cz. II"

1265. Hanna Hoffmanowa Muszyńska "Płomień na śniegu"

1266. Ks. Wacław Świerzewski "Idźcie i nauczajcie udzielając Chrztu"

1267. "Czytania liturgii"

1268. Jan Ptaśnik "Kultura wieków średnich"

1269. Jadwiga Dackiewicz "W zamkach nad Loarą (Sobiescy)"

1270. Josef Imbach "Czy Bóg jest odpowiedzią?"

1271. Jan Jerzy Piechowski "Dawny Babilon i współczesny Irak"

1272. Marian Brandys "Kłopoty z Panią Walewską"

1273. Stefan Wiechecki. Wiech "Kercelak podał rękę"   ( 2 egz.)

1274. Wijciech Fijałkowski "Szlakiem Jana II Sobieskiego"

1275. Peggy Miller "Żona dla pretendenta"

1276. Jan Wimmer "Odsiecz Wiedeńska 1683"

1277. Leszek Podhorodecki "Sobiescy herbu Janina"

1278. Stefan Wiechecki. Wiech "Spokojna głowa"

1280. Stefan Wiechecki. Wiech "Helena w stroju niedbałym"

1281. Yvonne Chauffin "Seminarzysta"

1282. Ks. Gabriel Soldati "Maria Teresa Ledóchowska. Życie i działalność"

1283. Mnich Benedyktyński "Drogi ku Bogu"

1284. wyb. Zofia Kałuszkiewicz "Matka Urszula Ledóchowska. Myśli"

1285. A. Stelmach "Brat Albert Chmielowski"

1286. Ewangelie "Ewangelia Św. Jana. Historyczny opis życia Jezusa"

1287. Dr Maria Kasperowiczowa "Jaś higienista. Opowieści przyrodnicze"

1288. Medjugorie "Objawienia Matki Bożej"

1289. Janusz Meissner "Jak dziś pamiętam"

1290. Janusz Meissner "Wiatr w podeszwach"

1291. Janusz Meissner "Tajfun"

1292. Janusz Meissner "Wraki"

1293. Janusz Meissner "Pilot gwiaździstego znaku"

1294. Janusz Meissner "Trzy diamenty"

1295. Janusz Meissner "Żądło Genowefy, cz. II"   ( 2 egz.)

1296. Janusz Meissner "Żądło Genowefy, cz. I"

1297. Janusz Meissner "L - jak Lucy"

1299. Stefan Wiechecki. Wiech "Jeszcze o Warszawie"   ( 2 egz.)

1301. Wybór "Opowiadania pisarzy rosyjskich"

1302. Sandra Paretti "Drzewo życzeń"

1303. Otto Neubert "Z kraju faraonów"

1304. Eberhard Panitz "Moralność rusałki"

1305. Arnold Zweig "Umilkły działa"

1306. Tomasz Mann "Królewska wysokość"

1307. Tomasz Mann "Lotta w Weimarze"

1308. Tomasz Mann "Tonio Kröger i inne opowiadania"

1309. Tomasz Mann "Wybraniec"

1310. Tomasz Mann "Czarodziejska Góra, T. I"

1311. Tomasz Mann "Czarodziejska Góra, T. II"

1312. Henryk Mann "Podwładny"

1313. Stefan Zweig "Magellan"

1314. Arnold Zweig "Topór z Wandsbek, Cz. I"

1315. Arnold Zweig "Topór z Wandsbek, Cz. II"

1316. David Vaughan "Frederick Ashton i jego balety"

1317. Luise Prinser "Przygoda życia"

1318. Emil Ludiwg "Wilhelm II"

1319. Karol Ludwik Pöllnitz "Ogień pałającej miłości (żyie Augusta III Mocnego)"

1320. Erwin Strittmatter "Niebieski słowik i inne opowiadania"

1321. Bogusław Schäffer "Klasycy dodekafonii"

1322. Werner Steinberg "Gdy stanęły zegary"

1323. Otto Schneidereit "Paryski Orfeusz"

1324. G. Ferraro "Wielkość i upadek Rzymu, T. I - Podbój"

1325. G. Ferraro "Wielkość i upadek Rzymu, T. II - Juliusz Cezar"

1326. Lorenzo da Ponte "Pamiętniki"

1327. Antonio Possevino "Moscovia (historyczna)"

1328. "Gemäldegalerie Dresden"

1329. Kurt Tucholsku "Zamek Gripsholm"

1330. Erich Maria Remarque "Czarny obelisk"

1331. Andrzej Ropelewski "Wspomnienia z AK"

1332. Józef Kuropieska "Wspomnienia dowódcy kamapnii 1923-1934"

1333. Józefa Radzymińska "Niech spłonie pamięć"

1334. Włodzimierz Rosłoniec "Grupa 'Krybar', Powiśle 1944 r."

1335. Janusz Rychlewski "Zielone granice"

1336. Zygmunt Katuszewski "Ulica Krucza"

1337. Edward Kołodziejczyk "Tryptyk Warzawski"

1338. Aleksy Stanisław Rżewski "Pamiętnik jeńca (Waldenberg)"

1339. Karol Obiedniak "Jak zostać generałem"   ( 2 egz.)

1341. Jerzy Olesiński "I nie ustali w walce"

1342. Honorata Obuchowska-Rysiowa "Książka i karabin (tajne nauczanie w czasie okupacji)"

1343. Aleksander Omiljanowicz "Duch Białowieży"

1344. Józef Kuropieska "Obozowe refleksje - oflag IIC"   ( 2 egz.)

1346. Władysław Kisielewski "Podróż bez biletu"

1347. Stefan Kisielewski "Ludzie w akwarium"

1348. Władysław Kisielewski "Z Torunia do Londynu podróż z przeszkodami"

1349. Tadeusz Klimaszewski "Cztery kwadranse snajpera"

1350. Jan Krawczyk "Ochotnicy z RIO"

1351. Heinrich Böll "Nie strzeżone progi"

1352. Frit Baade "Rok 2000. Ku czemu zmierza świat?"

1353. Fridrich Dürrenmatt "Kraksa - obietnica"   ( 2 egz.)

1354. Klaus Konjetzky "Na drugim końcu dnia"

1355. Günter Wirth "Religijne i społeczne motywy twórczości Heinricha Bölla"

1356. Leonhard Frank "Matylda"

1358. Hoimar von Dütfurth "Na początku był wodór"

1359. Lew Tołstoj "Wojna i pokój, T. III"

1360. Lew Tołstoj "Wojna i pokój, T. II"

1361. Lew Tołstoj "Wojna i pokój, T. IV"

1362. Lew Tołstoj "Wojna i pokój, T. I"

1363. Andrij Hołowko "Matka"

1364. Gerhard M. Bauer, Ewa Maria Kremer "Opowiadania z Ameryki Łacińskiej"

1365. Hans Hellmut Kirst "Fabryka oficerów, T. I"

1366. Hans Hellmut Kirst "Fabryka oficerów, T. II"

1367. Hermann Hesse "Wilk stepowy"

1368. Hermann Hesse "Sindhartha. Poemat indyjski"

1369. H. Haluschka "Słuchaj Ewo!"

1370. Hans Habe "Padło więcej niż 1000"

1371. Lion Feuchtwanger "Goya, T. I"

1372. Lion Feuchtwanger "Goya, T. II"

1373. Lion Feuchtwanger "Brzydka księżniczka"

1374. E.T.A. Hoffmann "Opowieści"

1375. Max von der Grün "Miejscami gołoledź"

1376. Ruth Kraft "Pod wiatr"

1377. Hans Hellmut Kirst "08/15, T. I"

1378. Hans Hellmut Kirst "08/15, T. II"

1379. Hans Hellmut Kirst "08/15, T. III"

1380. Ruth Kraft "Wyspa bez świateł"

1381. Gotfryd Keller "Zielony Henryk, T. I."

1382. Gotfryd Keller "Zielony Henryk, T. II."

1383. Lion Feuchtwanger "Sukces"

1384. Arnold Zweig "Topór z Wandsbek"

1385. Bruno Apitz "Nadzy wśród wilków"   ( 2 egz.)

1387. Edward Bass "Cyrk Humberto"

1388. Paul Herrmann "Najwcześniejsze odkrycia od epoki kamiennej do Kolumba"

1389. Fryderyk Szultz "Podróż inflantczyka"

1390. Stefan Andres "Rycerze sprawiedliwości"

1391. Arkady Fiedler "Dziękuję ci kapitanie"   ( 2 egz.)

1392. Arkady Fiedler "Dywizjon 303"   ( 2 egz.)

1395. Arkady Fiedler "I znowu kusząca Kanada"

1396. Arkady Fiedler "Kanada pachnąca żywicą"   ( 2 egz.)

1398. Arkady Fiedler "Gorąca wieś Ambinanitello"

1399. Arkady Fiedler "Ryby spiewają w Ukajali"

1400. Arkady Fiedler "Wyspa Robinsona"

1401. Wiaczesław Szyszkow "Włóczędzy"

1402. Wiaczesław Szyszkow "Tajga"

1403. Konstanty Simonow "Dni o noce"

1404. Robert Sztilmark "Spadkobierca z Kalkuty"

1405. Jurij Tymianow "Küchla"

1406. A.f. Triesznikow "W okowach lodu"

1407. Iwan Turgieniew "Szlacheckie gniazdo"   ( 2 egz.)

1409. Iwan Turgieniew "Opowiadania wybrane"

1410. Iwan Turgieniew "Zapiski myśliwego"

1411. Lew Tołstoj "Opowiadania sewapostopolskie i inne"

1412. Anatol Winogradow "Czarny Konsul, Cz. I, II i III"

1413. Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska i inne opowidania"

1414. Lew Tołstoj "Kozacy i inne opowiadania"

1415. Jurij Zbanacki "Jedyna"

1416. Antologia opowiadań wojennych "Tamte dni"

1417. Iwan Trugieniew "W przededniu - Ojcowie i dzieci"   ( 2 egz.)

1418. Iwan Trugieniew "Dym"

1419. Anatol Winogradow "Potępienie Paganiniego"

1421. Lew Tołstoj "Opowiadania sewastopolskie"

1422. Aleksy Tołstoj "Piotr I (1672-1725) wyd.rosyjskie"

1423. Aleksy Tołstoj "Piotr I, T. I"

1424. Aleksy Tołstoj "Piotr I, T. II"

1425. Aleksy Tołstoj "Książe Srebrny"

1426. Lew Tołstoj "Anna Karenina, T. I"   ( 2 egz.)

1427. Lew Tołstoj "Anna Karenina, T. II"   ( 2 egz.)

1430. Wybór "Opowieści niesamowite (proza rosyjska)"

1431. Konstanty Paustowski "Romantycy"

1432. Antologia "Dwa wieki poezji rosyjskiej"

1433. Przewodnik "Leningrad"

1434. Wera Sztabowa "Sen"

1435. Przewodnik "Muzeum ErmitaŻ"

1436. Iwan Turgieniew "Nowizna"

1437. Anatol Stojko "Symfonia tęsknoty i nadziei (powieść o Czajkowskim)"

1438. Fiodor Szalapin "Wspomnienia z mojego życia"   ( 3 egz.)

1441. Natan Rybak "Rada Perejasławska"

1442. Leonid Grossman "Śmierć poety"

1443. Jurij Pilar "Ludzie w pasiakach"

1444. Borys Polewoj "Notatnik z Norymbergii"

1445. Wyb. Julian Tuwim "Lutnia Puszkina"

1446. Walentin Pikul "Trzy spotkania z Okini-San"

1447. S. Mstisławski "Szpak, ptak wiosenny"

1448. Włodzimierz Majakowski "Dobrze - poemat październikowy"   ( 2 egz.)

1450. Olga Kuźniecowa "Wróg pod mikroskopem"

1451. Bruno Jasieński "Zmowa obojętnych"

1452. Ryszard Jegorow "Echa puszczy"

1453. Andrej Guliaszki "Złote runo"

1454. Antoni Czechow "Szydło z worka"

1455. Katarzyna Romanowa Daszkowa "Pamiętnik Księżny Daszkow"

1456. G.P. Danilewskij "I Zamach carycy II Carski więzień"

1457. Siergiej Borodin "Dymitr Doński"

1458. Ilia Erenburg "Upadek Paryża"

1459. K.S. Badygin "Trzy zimy wśród lodów Arktyki"

1460. Katarzyna Andrejewa "Tajemnice zaginionych lądów"

1461. Abdrzej Bitow "Podróż do przyjaciela z lat dziecinnych"

1462. Ilia Erenburg "Burza, T. II"

1463. Mikołaj Gogol "Martwe Dusze, T. I, II"

1464. Ilia Erenburg "Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca"

1465. Iwan Bunin "Szalej i inne wiersze"

1466. Ilia Erenburg "Niezwykłe przygody Julio Jurenity i jego uczniów"

1467. Mikołaj Gogol "Opowieść o tym jak Iwan Iwanowicz ..."

1468. Aleksander Goldenweiser "Tołstoj wśród bliskich"

1469. Stanisław Zieliński "Kiełbie we łbie"

1470. Bogusław Polak "Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym 1863-1864"

1471. Juan Ramon Jimenez "Srebrzynek i ja"

1472. vicente Blasco Ibenez "Wesoła Walencja"

1473. Maria Bellonei "Sekrety Rodu Gonzagów"   ( 2 egz.)

1475. Jan Gawroński "Gdzie wzrok nie sięga"

1476. Wiesław Górnicki "Opowieści zdyszane"

1477. Wiesław Górnicki "Ballada hotelowa"

1478. Jerzy Piechowski "Druga Twarz"

1479. Jan Gawroński "Do źródła muz"

1480. Gerard Górnicki "Ucieczka w obczyznę"

1481. Jerzy Piechowski "Gra królów"

1482. Stanisław Strumph Wojtkiewicz "Tiergarten (wspomnienia)"

1483. Stanisław Zieliński "Hulki babulki"

1484. Stanisław Zieliński "We mgle wrześniowej"

1485. Stanisław Zieliński "Statek zezowatych"

1486. Jerzy Piechowski "Sekretarz Piłata"

1487. Jerzy Piechowski "Zemsta Bogini Isztar"

1488. Stanisław Zięba "Czasy przełomu"

1489. Stanisław Zawadzki "Dowodzenie obroną powietrzną kraju w czasie II wojny Światowej"

1490. Stanisław Strumph Wojtkiewicz "Piąta kolumna w Bristolu"

1491. Jerzy Korczak "Cóżeś ty za pani"

1492. Jerzy Kasprzak "Tropami powstańczej przesyłki"   ( 3 egz.)

1493. Urke Nacholnik "Życiorys własny przestępcy"

1495. Wieńczysław Kon "Atlantyckie patrole"

1496. Danuta Kaczyńska, Gotfryd Pyka "Piotr Pomian - szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów"

1498. Danuta Kaczyńska, Maria Wiśniewska "Królestwo Hansa Franka"

1499. Juliusz Kulesza "Z tasiemką na czołgi"

1500. Janusz Kozłowski "W baonie 'Odwet'. Dziennik powstańca"

1501. Arkady Fiedler "Spotkałem szczęśliwych Indian"   ( 2 egz.)

1503. Arkady Fiedler "Mały bizon"

1504. Edumn Kosiarz "Polacy na morzach 1939-1945"

1505. Halszka Szołdrska "Lotnictwo podziemia"

1506. Tadeusz Schiele "Spitfire, wspomnienia lotnika myśliwca"

1507. Stanisław Skalski "Czarne Krzyże nad Polską"   ( 2 egz.)

1509. Bolesław Romanowski "Torpeda w celu"

1510. Arkady Fiedler "Rio de Oro"

1511. Marek Kwiatkowski "Belweder"

1512. Maria I. Kwiatkowska, Irena Malinowska "Pałac Potockich"

1513. Jadwiga Mieleszko "Pałac Czapskich"

1514. Irena Malinowska "Pałac Sapiechów"

1515. Andrzej Rottemund "Pałac Błękitny"

1516. Wacław Zawadzki "Żoliboriana-Varsoviana. Pamiętniki"

1517. Konrad Zawadzki "Dom pod królami"

1518. Romuald Olczak "Przewodnik po województwie łódzkim"

1519. Stefan Kownas, Hanna Piszczek "Przewodnik po województwie koszalińskim"   ( 2 egz.)

1521. Jan Panfil, Benon Polakowski "Przewodnik po województwie olsztyńskim"

1522. Ryszard Kołodziejczyk "Portret warszawskiego milionera"

1523. Tadeusz Stefan Jaroszewski "Pałac Lubomirskich"

1524. Tadeusz Stefan Jaroszewski "Dzieje Pałacu Kronenberga"

1525. Tadeusz Stefan Jaroszewski "Pałac Szlenkierów"

1526. Zbigniew Bania, Tadeusz S. Jaroszewski "Pałac Rady Ministrów"

1527. Zbyszko Bednorz "Na Zapiecu trzy okna"

1528. Aldona Bartczkowa, Irena Malinowska "Pałac Branickich"

1529. Olgierd Budrewicz "To jest Warszawa"

1530. Olgierd Budrewicz "Równoleżnik zero"

1531. Olgierd Budrewicz "Bedeker Warszawski. Praga"   ( 2 egz.)

1533. Olgierd Budrewicz "Bedeker Warszawski. Raczej o ludziach"

1534. Olgierd Budrewicz "Bedeker Warszawski"   ( 2 egz.)

1536. Kazimierz Michałowski "Od Edfu do Taras. Polskie odkrycia archeologii środziemnomorskiej"

1537. Olgierd Budrewicz "Sagi warszawskie"   ( 2 egz.)

1539. Olgierd Budrewicz "Warszawskie małe ojczyzny"

1540. Anzelm Dzwonkowski "Pamiętniki"

1541. Maria Drzał, Stanisław Smólski "Przewodnik po województwie krakowskim"

1542. opr. Adam Bajcar "Polska - przewodnik turystyczny"

1543. Sylwester Kowalczewski "Góry Świętokrzyskie. Przewodnik"

1544. Jerzy Waldorff "Cmentarz Powązkowski w Warszawie"

1545. Ks. Zygmunt Strzałkowski, Mieczysław Walewski "Przewodnik po Cmentarzu Powązkowskim"

1546. Prymasowska Rada Budowy Kościołów "Przewodnik po Bazylice Św. Jana Chrzciciela"

1547. Aldona Bartczakowa "Kościół Kapucynów"

1548. Przewodnik "Muzeum w Łańcucie"

1549. Przewodnik "Muzeum Orawskie w Żubrzycy Górnej"

1550. Wojciech Fijałkowski "Wilanów"   ( 3 egz.)

1553. Zbigniew Góralski "Urzędy i godności w dawnej Polsce"

1554. Czeslaw Łaszek, Henryk Zimny "Nasza przyroda. Województwo Stołeczne Warszawskie"

1555. Leszek Ludwikowski "Wieża Ratuszowa na Rynku w Krakowie"

1556. Kolekcja Wacława Korabiewicza "Krzyż Koptyjski i jego naśladownictwa"

1557. Wykopaliska "Faras"

1558. Aleksandra Kodurowa "Królikarnia - Muzeum im. Ksawerego Dunkowskiego"

1559. Wystawy "Komisja Edukacji Narodowej i jej epoka"

1560. Włodzimierz Piwkowski "Nieborów - przewodnik"

1561. Antoni Romuald Chodyński "Malbork - przewodnik"

1562. Przewodnik "Końskie i okolice"

1563. Paweł Jasienica "Rozważania o wojnie domowej"

1564. Paweł Jasienica "Trzej kronikarze"

1565. Zofia Libiszowa "Życie polskie w Londynie w XVIII w."

1566. red. Janina Laskiewiczowa "Ziemiaństwo polskie 1920-1945"

1567. Przewodnik "Przewodnik po Nieborowie"

1568. Przewodnik "Toruń"

1569. Lech Pietrzak "Kazimierz - miasto polskiego renesansu"

1570. Ewa Kłosiewicz, Maria Wróblewska "Puszcza Kampinoska"

1571. Janusz Umiński "Bory Tucholskie i okolice"

1572. Franciszek Mamuszka "Oliwa. Okruchy z dziejów"

1573. Edgar Milewski "Opowieści gdańskich uliczek"

1574. Aleksander Bocheński "Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego"

1575. Karol Estreicher "Krysrianna - powieść"

1576. Karol Estreicher "Nie odrazu Kraków zbudowano"

1577. Julian Kulski "Umierając żyjemy"

1578. Julian Kulski "Z minionych lat życia 1892-1945"

1579. Kazimierz Malinowski 'Mirski' "Na północ od Starówki"

1580. Aleksander Maliszewski "Na przekór nocy S"

1581. opr. Wacław Zawadzki "Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, T. I."

1582. opr. Wacław Zawadzki "Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, T. II."

1583. opr. Jerzy Kowecki "Antoni Trębicki. Opisanie Sejmu Ekstraordunaryjnego"

1584. opr. M.H. Serejski i in. "Mieszczaństwo warszawskie w końcu w. XVIII"

1585. Stanisław Niewiadomski "Warszawa jakiej nie ma"

1586. Ostrowska Elżbieta "W Alejach spacerują 'Tygrysy'"

1587. Leszek Prorok "Kepi wojska francuskiego"

1588. red. Krzysztof Dunin Wąsowicz i in. "Z dziejów Liceum i Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie"

1589. Red. Danuta Palczewska, Ewa Krasnowolska "Szkoła Cecylii Plater Zyberkówny (1883-1945)"

1590. Włodzimierz Bartoszewicz "Buda na Powiślu"   ( 2 egz.)

1592. Ignacy Baliński "Wspomnienia o Warszawie"

1593. Jan Detko "Warszawa naturalistów"

1594. Jadwiga Dmochowska-Waydel "Jeszcze o dawnej Warszawie"

1595. Jadwiga Dmochowska-Waydel "Dawna Warszawa - wspomnienia"

1596. Ryszard Kołodziejczyk "Jan Bloch (1836-1902)"

1597. Hanna Kister "Pegazy na Kredytowej - wspomnienia"

1598. Jadwiga Krawczyńska "Zapiski dziennikarki warszawskiej 1939-47"

1599. red. A. Borkiewicz-Celińska "Szkoła im. Juliana Słowackiego w Warszawie"

1600. Józef Świdrowski "Moja droga w świat - wspomnienia 1906-1939"

1601. Ksawery Pruszyński "Wybór pism publicystycznych, T. I."

1602. Ksawery Pruszyński "Wybór pism publicystycznych, T. II."

1603. Mieczysław Pruszyński "W Moskicie nad III Rzeszą"

1604. Mieczysław Pruszyński "W Narwiku, Tobruku i Moskicie"

1605. Edward Kurowski "Ptaki lecą na zachód"

1606. Maria Szypowska "Szklane tarcze - okupacja"

1607. Wacław Stemer "Gefangeni i Dipisi - wspomnienia z obozów jenieckich"

1608. Józef Stefanowski "Zabij wszystkich"

1609. Jan Meysztynowicz "Saga Brygady Podhalańskiej"

1610. Bohdan Grzymała-Siedlecki "Powstańczym szlakiem walczącego Żoliborza"

1611. Stanisław Majewski "Bohaterowie Adriatyku"

1612. Kazimierz Sławiński "Ucieczki z niewoli"

1613. Jadwiga Stępniowa "My z Szarych Szeregów"

1614. Kazimierz Koźniewski "Zamknięte koło - pamiętnik z lat 1940-1943"

1615. Stanisław Tomaszewski-Miedza "Benefis konspiratora"   ( 2 egz.)

1617. Olgierd Terlecki "Kierunek Casino"

1618. Władysław Terlecki "Rośnie las"

1619. Władysław Terlecki "Gwiazda Piołun"

1620. Włodzimierz Sokorski "Polacy pod Lenino"

1621. Stanisław Sowiński "Lata walki"

1622. Aleksander Stpiczyński "Wbrew wyrokowi losu"

1623. Albin Siekierski "Ocalenie Ocalenie"

1624. Stanisław Sławiński "Od Borów Tucholskich do Kampinosu"

1625. Franciszek Skibiński "Falaise - bitwa w Normandii"

1626. Franciszek Skibiński "Pierwsza pancerna, 1939-1945 szlak bojowy"

1627. Jan Józef Szczepański "Polska Jesień"

1628. Józef Stomper "Leśne noce"

1629. Jan Gerhard "Wojna i ja. Wspomnienia"

1630. Juliusz Garztecki "Koralowce (wojna - okupacja)"

1631. Olgierd Terlecki "Kierunek Cassino"

1632. Olgierd Terlecki "Tryptyk Włoski"

1633. Krystyna Zgrzebnicka-Maryańska "Ja, Kostek i wojna"

1634. Marian Sołtysiak "Chłopcy Barabasza (wspomnienia partyzantów - Kieleckie 1943-45)"

1635. Zofia Szymańska "Byłam tylko lekarzem"

1636. Leopold Tyrmand "Filip"

1637. Bronisław Troński "Tędy przeszła śmierć. Zapiski z Powstania Warzawskiego"

1638. Krzysztof Tomaszewski "Jeden z miliona"

1639. Stanisław Stapf "Znad Osy do Bzury. Opowiadanie porucznika artylerii"

1640. Stanisław Truszkowski "Mój wrzesień. Wspomnienie z kampanii 1939 r."

1641. Stanisław Truszkowski "Sztremer. Oartyzanckie wspomnienia"

1642. Praca zbiorowa "Obrona Warszawy 1939 r. we wspomnieniach"

1643. Antoni Seroka "Trzydzieści dwa dni obrony Helu"

1644. Janusz Meissner "Pierwsze kroki i inne opowiadania"   ( 2 egz.)

1646. Janusz Meissner "Wyspa ostatniej nadziei"

1647. Józef Makowski "Wehrmachtgefolage - pamiętnik z czasów okupacji"

1648. Stanisław Myśliński "Tropem leśnych cieni"

1649. Danuta Brzosko-Mędryk "Warszawskie dziewczęta"

1650. Michał Mędlewski "Ogień z nieba"

1651. Bronisław Wieczorkiewicz "Gwara warszawska dawniej i dziś"

1652. Anna Żarnowska "Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku"   ( 2 egz.)

1654. Józef Galewski, Ludwik B. Grzeniewski "Warszawa zapamiętana. Ostatnie lata XIX stulecia"   ( 2 egz.)

1656. Ludwik Grzeniewski "Miejsce na ziemi - szkice warszawskie"

1657. Benedykt Hertz "Na taśmie 70-lecia"

1658. Edmund Jankowski "Wspomnienia ogrodnika"

1659. Henryk Janczewski "Całe życie Warszawą"

1660. Stanisław Arct "Okruchy wspomnień"

1661. Karolina Beylin "Dni powszednie Warszawy w latach 1880-1900"

1662. oprac. Marian Drozdowski "Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim"

1663. Andrzej Banach "Lekcja z nut (w. XIX i początek XX)"

1664. Witold Pruski "Dzieje konkursów hippicznych w Polsce"

1665. Praca zbior. "Vademecum Warszawskie"

1666. Aleksander Wojciechowski "Rynek Staromiejski"   ( 2 egz.)

1668. Wacław Sterner "Mosty Warszawy"

1669. Grażyna Terlikowska "Wczoraj - dziś i jutro Warszawy"

1670. Jerzy Lileyko "Warszawa - Trakt Królewski"

1671. Jan Paweł Piotrowski "Warszawa - Miasto niepokonane"

1672. Franciszek Leszek Klima "Jak powstawały ulice i place Warszawy"

1673. Teodor Anzelm Dzwonkowski "Pamiętniki"

1674. Andrzej Karpiński "Pauperes o mieszkańcach Warszawy XVI i XVII w."   ( 2 egz.)

1676. Placyd Jankowski "Doktor Panteusz w przemianach i inne utwory"

1677. Witold Jakóbczyk "W Poznańskim Bazarze 1838-1939"

1678. Barbara Jantz "Mój Targówek"

1679. Aleksander Jełowiecki "Moje wspomnienia (XIX w.)"

1680. Jerzy Jędrzejewicz "Zwycięstwo pokonanych. Opowieść i Stanisławie Worcelu"   ( 2 egz.)

1682. Ireneusz Ihnatowicz "Obyczaj wielkiej burżuacji warszawskiej w XIX w."   ( 2 egz.)

1684. Stefania Grodzieńska "Wspomnienia chałturzystki"

1685. Konstanty Górski, Józef Weyssenhoff "Z młodych lat - listy i wspomnienia"

1686. Pia Górska "Poleta i pióro (wspomnienia o czasach dawnych i zapowiedzi nowych"

1687. Aleksander Gałyński "Pamiętnik Podolskiego Powstania 1830-1831"

1688. Ludwik Gomolec, Bogusław Polak "Przeciw pruskiemu zaborcy. Wspomnienia i listy uczestników Powstania Wielkopolskiego"

1689. Józef Głomb "Człowiek z pogranicza epok"   ( 2 egz.)

1691. Wyb. Bronisław Gołębiowski "Tu jest nasza ojczyzna. Z pamiętników mieszkańcow Ziem Zachodnich i Północnych"

1692. Jan Gebethner "Młodość wydawcy"

1693. Józef Feldman "Stanisław Leszczyński"

1694. Grzegorz Fedorowski "Dziadek z Placu Napoleona"

1695. Janina Fedorowicz, Joanna Konopińska "Marianna i róże. Życie codzienne w Wielkopolsce w l. 1890-1914"

1696. Ludwik Fiszer "Wspomnienia staregi księdza, 1882-1953"

1697. Krzysztof Dunin Wąsowicz "Warszawa w czasie pierwszej wojny światowej"

1698. Nadzieja Drucka "Trzy czwarte... wspomnienia"

1699. Krzysztof Dunin Wąsowicz "O powstańczym generale"

1700. Kazimierz Chłędowski "Pamiętniki T. I (Galicja 1843-1880)"

1701. Kazimierz Chłędowski "Pamiętniki T. II (Galicja 1881-1901)"

1702. Maria Darnałowicz "Portret familii"

1703. Ignacy Domeyko "Listy do Władysława Laskowicza (XIX w. powstanie listopadowe)"

1704. Henryk Barycz "Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich"   ( 2 egz.)

1706. Raymond Durand "Depesze z powstańczej warszawy, 1830-1831"

1707. Adolf Dygasiński "Na warszawskim bruku, wspomnienia z lat 1884-1886"

1708. Józef Dzierzkowski "Rodzina w salonie"

1709. Benedikt Cache "Powstanie Kościuszkowskie w świetle korespondencji posła austriackiego w Warszawie - 1794 r."

Znaleziono 1562 pozycji.