Pieśni Młodzieżowego Zespołu Śpiewaczego

niepublikowane w Śpiewniku Parafialnym

  Panie pragnę kochać Cię

   Panie pragnę kochać Cię (Panie pragnę kochać Cię)
   Coraz mocniej z dnia na dzień (Coraz mocniej z dnia na dzień)
   Jesteś wspaniałością mą (Jesteś wspaniałością mą)
   Panie pragnę kochać Cię (Panie pragnę kochać Cię)

   Wszystko daję Jezusowi, z Jego Łaski pragnę żyć
   Czy ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg okazał nam!
   Jak cudowna jest to chwila gdy przebywać mogę z Nim.
   Widzieć piękno Jego chwały i kochać Go.
  Otwórzcie serca, tchnienie daje Bóg

 1. Otwórzcie serca, tchnienie daje Bóg,
  Niech Jego życie rośnie w naszej duszy
  I niech nowy lud narodzi się z wód
  Chrztem świętym na życie umocniony.
  Otwórzmy serca, tchnienie daje Duch,
  On jest oddechem naszej duszy,
  Nam zostawiony.

 2. Wydajcie ciała na ognia żar,
  Tym ogniem plonie serce starej ziemi.
  Zwycięstwa znak, Jezusa znak,
  Nadzieją dusze wam wypełni.
  Wydajmy ciała na ognia żar,
  Jezusa spełni się pragnienie-nasze zbawienie.

 3. Jak żyzna rola przyjmij Ducha siew,
  Niech On przemieni każde twe cierpienie,
  Bo krzywda i ból to znak, że Bóg twój
  Wraz z tobą dopełnia odkupienia.
  Jak żyzna rola ten przyjmijmy siew,
  Na służbę Panu dajmy siebie w żywym Kościele.

 4. Zobaczcie, w sercach mieszka Boży Gość
  To on w modlitwę zmienia twe pragnienie.
  Choć smutek, choć noc, On daje wam moc,
  By Bogu oddawać uwielbienie.
  Przystańmy, w sercach słychać Ducha głos,
  W ciszy rozlega się wołanie:
  "Ojcze, nasz Panie".

  Hymn o Miłości

  1. Choćbym poznał wszystkie tajemice świata,
   choćbym rozdał wszystko dla biednego brata,
   jednak bez miłości cóż mi to pomoże.
   Niczym wiedza, dobroć bez miłości Bożej.

  2. Miłość jest cierpliwa, wszystko mężnie znosi,
   nigdy się nie cieszy z niesprawiedliwości,
   gniewem nie unosi się, nie pamięta złego,
   pychą nie wywyższa się i nie szuka swego.

  3. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
   z prawdą współweseli się, czystość trwa w jej blasku,
   Miłość jest łaskawa, wiarę wszystkim daje,
   wszystko też przetrzyma, nigdy nie ustaje.

  4. Bóg w swym miłosierdziu, które jest bez miary,
   ciągle nam rozdziela różnorakie dary.
   Jednak wśród rozlicznych łask, które Bóg nam zsyła,
   największa jest miłość, nigdy nie przemija.


  Chlebie najcichszy

   Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem     /A E D E
   Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność     /A E h fis

  1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem (2x)     /fis D A E
   Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom (2x)     /fis D A E

  2. A ułomki chleba, które zostaną (2x)     /fis D A E
   Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód (2x)     /fis D A E


  Chcę być Twoim ziarnem

   Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł.
   Chcę być Twoim chlebem, abyś łamał mnie.
   Chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył.
   Chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył mnie!

   Im ja będę mniejszy, Ty będziesz większy.
   Taki mały będę kochał Ciebie!
   Gdy ja będę niczym, Ty będziesz wszystkim.
   Chcę miłością stać się w Twoim sercu!
   Odpocznij we mnie Umiłowany mój
   moja miłości, moje wszystko!
   Odpocznij we mnie, mój Ukochany.
   Wejdę w zmartwychwstanie nie spotrzegłszy śmierci.