Śpiewnik Parafialny

Pieśni do Ducha Świętego

Pieśni tradycyjne

  O Stworzycielu129

 1. O Stworzycielu Duchu przyjdź,
  Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
  Niebieską łaskę zesłać racz
  Sercem, co dziełem są Twych rąk.

 2. Pocieszycielem jesteś zwan,
  I Najwyższego Boga dar,
  Tyś namaszczeniem naszych dusz,
  Zdrój żywy, miłość ognia żar.

 3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
  Bo moc z prawicy Ojca masz,
  Przez Boga obiecany nam,
  Mową wzbogacasz język nasz.

 4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
  W serca nam miłość świętą wlej,
  I wątłą słabość naszych ciał,
  Pokrzep stałością mocy swej.

 5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
  I Twym pokojem obdarz wraz,
  Niech w drodze za przewodem Twym,
  Miniemy zło, co kusi nas.

 6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
  Daj, by i Syn poznany był,
  I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,
  Niech wyznajemy z wszystkich sił.

  Veni Creator Spiritus130

 1. Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita:
  Imple superna gratia Quae tu creasti pectora.

 2. Qui diceris Paraclitus, Altissimi domum Dei,
  Fons vivus ignis, carita, Et spiritalis unctio.

 3. Tu septiformis munere, Digitus paternae dexterae,
  Tu rite promissum Patris Sermone ditans guttura.

 4. Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus,
  Infirma nostri corporis Virtute firmans perpeti.

 5. Hostem repellas longius, Pacem que dones protinus;
  Ductore sic te praevio, Vitemus omne noxium.

 6. Per te sciamus da Patrem, Noscamus atque Filium,
  Teque utriusque Spiritum Credamus omni tempore. Amen.

  Pamiątkę dnia świątecznego131

  Na Zesłanie Ducha Świętego
 1. Pamiątkę dnia świątecznego zesłania Ducha Świętego
  dziś z Kościołem obchodzimy, dawcę darów pieśnią czcimy.
  Alleluja, alleluja.

 2. Co Ezechiel zwiastował, o czym Joel prorokował,
  to na oczy wszelkie ciało w dzień świąteczny oglądało.
  Alleluja, alleluja.

 3. Gdy apostołowie mili w tym dniu razem się modlili,
  nad nimi się płomieniste jawią języki ogniste.
  Alleluja, alleluja.

 4. Boskim ogniem zapaleni, Duchem Świętym napełnieni,
  śmiało wśród tłumu wielkiego głoszą Ukrzyżowanego.
  Alleluja, alleluja.

 5. Święty Piotr jednym kazaniem, Ducha Świętego działaniem,
  tak porusza słuchające, że nawraca trzy tysiące.
  Alleluja, alleluja.

 6. Dziwują się Elamici, z ziem dalekich prozelici
  i Partowie i Medowie, że ich słyszą w swojej mowie.
  Alleluja, alleluja.

 7. Ci, co Pana krzyżowali, ciężko grzechów żałowali,
  Apostołów się pytali, jakby Boga przebłagali.
  Alleluja, alleluja.

 8. Rzekł Piotr do nich: "Pokutujcie,
  w Pana wierzcie, chrzest przyjmujcie,
  gdy się grzechów pozbędziecie, Ducha Świętego weźmiecie".
  Alleluja, alleluja.

 9. Myśmy też wezwani byli, byśmy w Chrystusa wierzyli;
  za dar wiary dziś dziękujmy i wierność Bogu ślubujmy.
  Alleluja, alleluja.

 10. Ducha to Świętego sprawa, że wytrwanie w wierze dawa;
  w prawdzie utwierdza każdego do żywota przejrzanego.
  Alleluja, alleluja.

 11. O, Dawco Ducha Świętego, daj i nam dziś Gościa tego,
  by litując się nad nami, ubogacił nas darami.
  Alleluja, alleluja.

 12. Przybądź do nas, Duchu Święty, będziesz radośnie przyjęty;
  dasz nam żyć w wierze, w miłości i róść w Twej sprawiedliwości.
  Alleluja, alleluja.

 13. Duchu Święty, cześć Ci dajem, z Ojcem, Synem wraz wyznajem;
  trzem Osobom niechaj będzie równa chwała zawsze, wszędzie!
  Alleluja, alleluja.
  T: Siedlecki 1928
  M: Mioduszewski 1838

  Przybądź, Duchu Święty132

 1. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty Sekwencja do Ducha Św.
  Światła Twego strumień!
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,
  Przyjdź, Światłości sumień!

 2. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.

 3. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj Twej potędze!
  Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze!

 4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane!

 5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary!
  T: Sekwencja:
  Veni Sancte Spiritus
  tłum. T. Karyłowski
  M: Mioduszewski 1838
  Pieśni nowe

  Duchu Ogniu133

  ref:
  Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło,
  Duchu Blasku, Duchu Wichrze i Pożarze,
  Ześlij płomień Twojej łaski!

 1. Chcesz, rozpalisz i rozognisz, serca wzniesiesz
  na wysokość, w ciemność rzucisz blask pochodni
  i rozproszysz grzechu mroki.

 2. Naszą nicość odbudujesz w najpiękniejsze
  znów struktury, tchnieniem swoim świat przesnujesz
  w szeleszczących modlitw sznury.

 3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz
  i z chaosu piękno ładu,
  Tyś spokojem wśród niezgody,
  w bezradności Tyś jest Radą.

 4. Twe zbliżenia zaróżowi,
  pulsem życia, wzrostu drżeniem,
  narodzimy się na nowo,
  ciemność stanie się promieniem.

  Duchu Święty wołam przyjdź134

  Duchu Święty wołam przyjdź w sercach rozpal ogień swój.
  Jedno uczyń z naszych serc, miłość, radość, pokój wlej.
  Duchu Święty wołam przyjdź135

  Duchu Święty wołam przyjdź, (Duchu Święty wołam przyjdź)
  bądź jak ogień duszy mej, (bądź jak ogień duszy mej)
  bądź jak ogień w ciele mym, (bądź jak ogień w ciele mym)
  rozpal mnie.
  Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
  miłosierdzie jego wielkie jest.
  Okazuje dobroć swoją dziś
  dla tych, którzy chcą miłować Go.
  Duchu Święty przyjdź136

  ref:
  Duchu Święty przyjdź
  Duchu Święty przyjdź

 1. Niech wiara zagości,
  Nadzieja zagości,
  Niech miłość zagości w nas.

 2. Niech życie zagości,
  Niech wolność zagości,
  Niech mądrość zagości w nas.

 3. Niech pokój zagości,
  Niech szczęście zagości,
  Niech radość zagości w nas.
  Wołamy przyjdź. (x3)

  Duchu Święty przyjdź137

  Duchu Święty, Duchu Święty
  Przyjdź i rozpal nas, i utul nas, miłość nam daj.
  Duchu przyjdź, dotknij mnie138

  Duchu Święty (Duchu Święty)
  Przyjdź dotknij mnie, Panie mój,
  Niech Twa miłość (niech Twa miłość)
  Rozleje się w sercu mym.
  Usłysz mój głos, Panie, wzywam Cię,
  Pragnę doświadczyć obecności Twej,
  Chcę byś dotknął teraz mnie,
  Duchu Święty przyjdź.
  Duchu żyjącego Boga139

  Duchu żyjącego Boga dziś na mnie zstąp.
  Duchu żyjącego Boga dziś na mnie zstąp.
  Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą.
  Duchu żyjącego Boga dziś na mnie zstąp.
  Przyjdę do was140

  Przyjdę do was w moim Duchu
  I rozraduję wasze serca.
  Przyjdź światłości serc141

  Przyjdź, przyjdź światłości serc
  Przyjdź i zamieszkaj w nas, przeniknij nas,
  Przyjdź i napełnij zdrojem swoich łask
  Przyjdź Duchu Święty, przyjdź.
  Przyjdź, Duchu Święty142

 1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,
  O to dziś błagam Cię.
  Przyjdź w swojej mocy i sile,
  Radością napełnij mnie.

 2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
  Przyjdź jako ślepemu wzrok,
  Przyjdź jako moc w mej słabości,
  Weź wszystko, co moje jest.

 3. Przyjdź jako źródło pustyni,
  Mocą swą do naszych dusz.
  O, niech Twa moc uzdrowienia
  Dotknie, uleczy mnie już.

  Przyjdź Duchu Święty143

  Przyjdź Duchu Święty -- słysz wołanie,
  Przyjdź Duchu Święty -- słysz wołanie
  Przyjdź Duchu Święty -- słysz wzywamy Cię.
  Przyjdź, obdarz nasz -- zbuduj Kościół Swój,
  Przyjdź z Prawdą Swą -- oddaj Panu cześć,
  Przyjdź, prowadź nas -- drogę wskaż,
  Przyjdź, z nami bądź.
  Ruah144

  Ruah, Ruah, Ruah.
  Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego.
  Spocznij na nas145

  Spocznij na nas Duchu Pana,
  Duchu Mądrości i rozumu,
  Duchy poznania i bojaźni Bożej,
  Duchu miłości i mocy
  Wzywam Cię146

  Duchu Święty
  Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie,
  Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień,
  Twój jest czas i świat, Pełnia Boskich Prawd,
  Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,
  Duchu Święty
  (Duchu Święty przyjdź!)
  Ześlij, o Chryste147

  Ześlij, o Chryste, Twojego Ducha nam.
  Ześlij, o Chryste, Twojego Ducha nam.
  Ześlij, o Chryste, Twojego Ducha nam.