Śpiewnik Parafialny

Pieśni Eucharystyczne

Pieśni tradycyjne

  Bądźże pozdrowiona351

 1. Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa,
  W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.
  ref:
  Witaj Jezu, Synu Maryi,
  Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

 2. Bądźże pozdrowione drzewo żywota.
  Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.

 3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży!
  Zbaw nas gdy miecz Pański na złych się sroży.

 4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie!
  W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie.

 5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico!
  Serce Przenajświętsze, łaski świątnico.

 6. Bądźże pozdrowiony Boski Kapłanie!
  Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.

 7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
  Broń nas przed doczesną i wieczną karą.

 8. Bądźże pozdrowiony dobry Pasterzu!
  Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu!

 9. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!
  Już Cię kocham szczerze, jak serce może!
  T: Jarynkiewicz
  M: Siedlecki 1928

  Jezusa ukrytego352

 1. Jezusa ukrytego Mam w Sakramencie czcić
  Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć
  On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu.
  Dla Jego Boskiej chwały żucie poświęćmy Mu.
  Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
  Bo tu już nie ma chleba - to Bóg, to Jezus mój.

 2. Tu Mu ciągle Hosanna śpiewa anielski chór,
  A ta cześć nieustanna to dla nas biednych wzór.
  Dzielić z nami wygnanie - Jego rozkosze są
  Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą
  On wie co udręczenie, On zna co smutku łzy,
  Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

 3. O niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu mój,
  Dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój
  Tyś w Wieczerniku siebie raz tylko uczniom dał
  W ołtarzuś się jak niebie powszednim chlebem stał
  Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć
  Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.
  T: Śpiewniczek Eucharystyczny 1884
  M: francuska

  O mój Jezu353

 1. O mój Jezu w Hostii skryty, na kolanach wielbię Cię.
  W postać chleba Tyś spowity, Bóstwo Twoje kryje się.
  Ty co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz;
  Tu przed Twoim Majestatem Aniołowie kryją twarz.

 2. O światłości przyłoniona, rzuć mi Twój promienny blask.
  O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask.
  Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód.
  Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód.

 3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, ustrzeż mnie od zgubnych dróg.
  Bądź mi siłą i weselem, boś w tej Hostii żywy Bóg.
  Dla miłości Matki Twojej racz wysłuchać prośbę mą:
  Bądź miłością duszy mojej, nie gardź moją cichą łzą.

  Kłaniam się Tobie354

 1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże,
  Którego niebo objąć nie może;
  Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
  Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

 2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
  Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
  Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
  Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

 3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
  W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
  Za swoje łaski tu wyświadczone
  Odbieraj od nas serca skruszone.

 4. Przed Tronem Twoim serca składamy,
  Oto pokornie wszyscy wołamy:
  "Błogosław Panie swemu stworzeniu
  Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

 5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy,
  Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy.
  Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną,
  Bądź i obroną zawsze skuteczną.

 6. Zostawaj z nami, póki żyjemy,
  W tym Sakramencie niech Cię wielbimy.
  A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
  Twym świętym Ciałem zasil nas Panie".
  T: XVIII w.
  M: Mioduszewski 1838

  Pan Jezus już się zbliża355

 1. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi
  Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży
  ref:
  O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie
  O Jezu wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię

 2. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był
  Tyś Królem wszego świata, a jam jest marny pył

 3. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy,
  Bom zranił Serce Twoje, o Jezu, odpuść mi.

 4. Pragnąłbym Cię tak kochać, jak Ty kochałeś mnie,
  Przyjm serce me oziębłe, a daj mi Serce Twe.

  Pan wieczernik przygotował356

  ref:
  Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud
  Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

 1. Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas.
  Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

 2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje mniejsce ma
  Niech nikogo i nim nie braknie, Uczta Pańska trwa.

 3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb,
  Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.

 4. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak,
  Z obfitości Boskich darów bierzcie pełnię łask.

 5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z Nim,
  Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.

 6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy Panu pieśń,
  Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.

  U drzwi Twoich357

 1. U drzwi Twoich stoję, Panie
  Czekam na Twe zmiłowanie

 2. Któryś pod postacią chleba
  Prawdziwy Bóg jesteś z nieba

 3. W tej Hostyi jest Bóg żywy
  Choć zakryty lecz prawdziwy

 4. W tym Najświętszym Sakramencie
  Obecny w kazdym momencie

 5. Jak wielki cud Bóg uczynił
  Że chleb w Ciało swe przemienił

 6. A nam pożywać zostawił
  Ażeby nas przez to zbawił

 7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny
  W majestacie swym niezmierny

 8. Aniołowie się lękają,
  choć na Jego twarz patrzają.

 9. Wszyscy niebiescy Duchowie,
  lękają się i królowie.

 10. Niebo, ziemia ani morze,
  pojąć, co jest Bóg, nie może.

 11. Żaden z wojska anielskiego
  nie dostąpi nigdy tego.

 12. Czego człowiek dostępuje,
  Ciało i Krew gdy przyjmuje.

 13. Jam nie godzien, Panie, tego,
  abyś wszedł do serca mego.

 14. Rzeknij tylko słowo Swoje,
  a tym zbawisz duszę moją.

 15. Kłaniam się Tobie samemu,
  bądź miłościw mnie, grzesznemu.

 16. Niechaj żyję z Tobą, Panem, T: XVII w.
  aż na wieki wieków. Amen. M: Mioduszewski 1838

  Panie, pragnienia ludzkich serc358

  ref:
  Panie, pragnienia ludzkich serc,
  Ty zaspokoisz sam.
  Przyjdź Chlebie żywy, Zbawco nasz,
  Przeniczny Darze przyjdź!

 1. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos
  Tak wzywasz nas, rodzinę swą, za Tobą chcemy iść

 2. Z radością więc spiewamy Ci ten dziękczynienia hymn.
  Godnymi czynisz dzisiaj nas Niebieski dzielić Chleb.

 3. Ty, Panie, dajesz siebie nam by naszym życiem być.
  Jak braciom służyć, naucz jak miłością, prawdą żyć

  Zbliżam się w pokorze359

 1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej
  Wielbię twój majestat skryty w Hostii tej
  Tobie dziś w ofierze serce daję swe
  O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

 2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak
  Kto się im poddaje temu wiary brak
  Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
  Że w postaci chleba utaiłeś się

 3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas
  Ty ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz.
  Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
  Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram

 4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,
  Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan
  Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą
  Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą
  T: Hymn Adoro te devote
  M: gregoriańska
  Pieśni nowe

  Chleb Pielgrzymów360

  ref:
  Lud Twój, Panie, Lud pielgrzymi
  Prosi byś był Światłem,
  Byś na drodze do Królestwa
  wzmacniał serca Swoim Ciałem
  Zostań, zostań wśród nas, o Panie!

 1. Chlebie życia, Tys sam jest naszą siłą
  Ty czynisz trudną drogę tak bezpieczną
  Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną
  Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.

 2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy,
  Kieruje zapał kroków w Twoje ślady,
  Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości
  Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość

 3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
  Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
  Jeśli krzywdy niszczą œwiatło Twej miłości
  Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.

  Czekam na Ciebie361

 1. Czekam na Ciebie dobry Boże
  Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się
  Niechaj mi łaska Twa pomoże
  Checę czystym sercem przyjąć Cię
  ref:
  Przyjdź do mnie, Panie,
  Mój dobry Boże
  Przyjdź i nie spóźniaj się.
  Przyjdź do mnie, Panie,
  Przyjdź z łaską Swoją
  Przyjdź i nie spóźniaj się.

 2. Wśród licznych trosk i niepokojów
  Kiedy juź sił nie starcza nam
  Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem
  Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan

  Chrystus Pan karmi nas362

  ref:
  Chrystus Pan karmi nas
  Swoim świętym Ciałem,
  Chwalmy Go na wieki.

 1. Duchem całym wielbię Pana -- Boga, Zbawcę Jedynego
  Bo w Nim samym odnajduję -- Wszystką radość życia mego

 2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba -- Na swą sługę uniżoną
  By mnie odtąd wszyscy ludzie -- Mogli zwać Błogosławioną

 3. Sprawił we mnie wielkie dzieła -- W Swej dobroci niepojętej
  On wszechmocny, On najwyższy -- On sam jeden zawsze święty

 4. On, który przez pokolenia, -- Pozostaje miłosierny
  Wobec tego, kto Mu służy -- I chce zostać Jemu wierny.

 5. On, który Swą moc objawia, -- Gdy wyniosłość serc uniża,
  Każdy zamiar może zburzyć, -- Który pychą Mu ubliża.

 6. W mocy Jego odjąć władzę -- A wydźwignąć pokornego,
  Wszystkich głodnych zaspokoić, -- Głodem wstrząsnąć bogatego.

 7. On się ujął za swym Ludem -- Dziećmi wiary Abrahama,
  Pomny na swe miłosierdzie, -- Obietnicy swej nie złamał.
  T: Kantyk NMP
  M: J. Gelineau

  Idzie mój Pan363

  ref:
  Idzie mój Pan, idzie mój Pan
  On teraz biegnie, by spotkać mnie

 1. Mija góry, łąki, lasy,
  by Komunii stał się cud
  On chce Chlebem nas nakarmić
  By nasycić życia głód.

 2. Mija góry, łąki, lasy,
  by Komunii stał się cud
  On Krwią Swoją nas napełni
  W sercach naszych sprawi cud.

  Do końca nas umiłował364

  ref:
  Panie dobry jak chleb,
  bądź uwielbiony od swego Kościoła.
  Bo Tyś do końca nas umiłował,
  do końca nas umiłował.

 1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
  byśmy do nieba w drodze nie ustali.
  Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię
  dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

 2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
  Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
  Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
  a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

 3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
  Jeśli spełnimy, co nam nakazałeś.
  Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
  Tyś naszym Życiem i oczekiwaniem.

 4. Tyś za nas życie swe na Krzyżu oddał,
  A w znaku chleba z nami pozostałeś.
  I dla nas zawsze masz otwarte Serce,
  Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

  Już jesteś Panie tak blisko365

  Już jesteś Panie tak blisko,
  W komunii naszych serc.
  I chylę głowę przed Tobą,
  Ty Sobą ogarnij mnie.
  Rozpłynę się w Twojej miłości,
  Pokojem napełnij mnie
  I światło Swe podaj w mroku,
  I mnie w Swe światło zmień.
  Hymn Syryjski366

  Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne
 1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosła wiony
  Cilało Pana i Krew Drogocenną.
  Chleb przemienił Pan,
  Kielich zbawczy, Napój o rzeźwiający.

 2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
  Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.
  Radujcie się sprawiedliwi w Panu,
  Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

 3. Dziś spożywaliśmy Chleb a niołów
  Dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezu sa Chrystusa,
  Dziś wychwalaliśmy Węgiel żażący się na oł tarzu,
  W cieniu którego śpiewają Serafiny.

 4. Dziś usłyszeliśmy wielki i slodki głos:
  To Ciało spali ciernie grzechów,
  I oświeci dusze ludzi
  Przyjmujących Boski Pokarm.

  Na ostatniej wieczerzy367

 1. Na ostatniej wieczerzy Chryste dałeś nam Siebie
  Wierni Twojemu słowu Paschę celebrujemy

 2. Chleb Twój daje nam życie, Zaczyn świętości dla nas
  Krew Twoja jest napojem, w ziemskim pielgrzymowaniu

 3. Abyśmy byli jedno, prosimy, spraw, o Panie
  Jedna trzoda i jeden Pasterz, pokój niech nastanie

 4. O Chryste, Ty wszystko możesz, chroń nas i błogosław
  I na ucztę nieba Lud Twój wierny prowadź

 5. Śpiewajcie Panu pieśń nową, wielkich rzeczy dokonał
  Wykrzykujcie z Syjonu Święty Bóg Izraela

  Jeden Chleb368

 1. Jeden Chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
  Z wielu ziaren przenicznych się rodzi
  Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało
  Z soku wielu winnych gron pochodzi
  ref:
  Jak ten chleb, co złączył złote ziarna
  Tak niech miłość złączy nas ofiarna
  Jak ten kielich łączy kropel wiele
  Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele

 2. O Pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni
  Zabłąkane owce, które giną.
  W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij
  Byśmy jedną stali się rodziną

 3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
  Tych, co sami wrócić już nie mogą.
  Niechaj zjednoczenia cud się stanie
  Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.
  T i M: ks. S. Ziemiański

  O Panie, Ty nam dajesz369

 1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew
  Do Ciebie więc i dziemy wciąż radosną nucąc pieśń
  ref:
  Ty jesteś Bogiem wiernym
  na wieczny czas.

 2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz
  Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas

 3. Bo Twoje miłowanie dało wolność nam
  Chwalimy święte imię Boga jak uczyłeś nas

 4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak
  Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak

  Oto święte Ciało Pana370

 1. Oto święte Ciało Pana pod postacią chleba,
  żywa manna ludziom dana na drogę do nieba.
  ref:
  Witaj Jezu, Panie nasz,
  jakże wielką miłość masz!

 2. Oto święta Krew Przymierza, łask krynica żywa.
  Ona Boski gniew uśmierza i z grzechów nas obmywa.

  Za dotknięciem Twym371

  Za dotknięciem Twym
  dopełnia się Komunia w nas,
  pojednanie.
  Mocą Twą płonie blask dalekich gwiazd
  Stulony pąk przemieniasz w polny kwiat
  Wszechobecne jest piękno Twe, miłośc Twa
  Wzywasz mnie, poprzez łzy modlę się
  W kruszynie chleba372

 1. W kruszynie chleba Panie jesteś,
  Ukryty, wielki Ty Pan.
  Przychodzisz do nas już przez wieki,
  By ofiarować Siebie nam.

 2. W tych kroplach wina Twoja Krew
  Przelana za nas, Panie mój.
  Tak wiele jej na krzyżu było,
  Aby odkupić nas od win.

 3. Ty, Panie, miłością jesteś.
  Ty, Panie, kochasz nas!
  I proszę Ciebie, by tak było
  Wciąż przez wiele lat.