Śpiewnik Parafialny

Pieśni Maryjne

Pieśni tradycyjne

  Apel Janogórski459

  Maryjo, Królowo Polski (2x)
  Jestem przy Tobie pamiętam (2x)
  Czuwam.
  Ave Maria460

  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
  Benedicta tu in mulieribus,
  et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
  Błogosławiona jesteś Maryjo461

 1. Błogosławiona jesteś Maryjo, i wywyższona przez Pana.
  On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, Niepokalana.

 2. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, by w Tobie Ciałem się stało.
  Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, przedwieczną Światłość.

 3. Bądź nam obroną Bogarodzico, gdy się błąkamy w ciemności.
  Do światła wiary prowadź na nowo drogą świętości.

  Bogurodzica462

  Bogurodzica, Dziewica,
  Bogiem sławiena Maryja
  U Twego Syna, Gospodzina,
  Matko zwolena, Maryja
  Ziści nam, spuści nam!
  Kyrie elejson.
  Twego dziela Chrzciciela, Bożycze,
  Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze,
  Słysz modlitwę, jąż nosimy,
  A dać raczy, Jegoż prosimy.
  A na świecie zbożny pobyt,
  Po żywocie rajski przebyt.
  Kyrie elejson.
  Chwalcie łąki463

 1. Chwalcie łąki umajone, -- Góry, doliny zielone.
  Chwalcie, cieniste gaiki, -- Źródła i kręte strumyki!

 2. Co igra z morza falami, -- W powietrzu buja skrzydłami,
  Chwalcie z nami Panią Świata, -- Jej dłoń nasza wieniec splata.

 3. Ona dzieł Boskich korona, -- Nad Anioły wywyższona;
  Choć jest Panią nieba, ziemi, -- Nie gardzi dary naszymi.

 4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, -- Ptaszęta słodkim kwileniem,
  I co czuje, i co żyje, -- Niech z nami s1awi Maryję!

  Do Ciebie Matko szafarko łask464

 1. Do Ciebie Matko szafarko łask
  Błagalne pienia wciąż płyną
  Twa dobroć świeci nad słońca blask
  Nadzieją Tyś nam jedyną
  ref:
  W cierpienia czas pomocą darz
  I nieustannie ratuj nas

 2. Gdy Twojej chwały niebieski tron
  Daleki duszy cierpiącej,
  Spoglądnij na nas przez obraz on,
  Pomocy Nieustającej.

 3. Twe oczy jakże łaskawe są
  Pociąga słodycz w nich Twoja
  Ufamy mocno, że ulżysz łzom
  I wsparciem staniesz się w znojach

 4. Gdy duszę w smutku zasępi cień
  Układu myśl nam zamąca
  Niech noc nam w jasny zamieni dzień
  Twa pomoc nieustająca.

 5. Gdy weźmiem w chwili ostatniej już
  gromnicę światłem płonącą
  Śmiertelnych wrogów, Maryjo, zmóż
  Pomocą Nieustającą.

  Cześć Maryi465

 1. Cześć Maryi, cześć i chwała, -- Pannie Świętej cześć!
  Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała, -- Hołd Jej spiesz się nieść!

 2. Jej to ręce piastowały, -- Tego, co ten świat
  Stworzył wielki i wspaniały, -- Syn Jej, a nasz brat.

 3. On jak Matkę Ją miłował, -- Jej posłusznym był.
  Każde słowo Jej szanował, -- Chociaż Bogiem był.

  Gwiazdo śliczna, wspaniała466

 1. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowka Maryja,
  Do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja!

 2. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas:
  "Pojdźcie do mnie moje dzieci, przyszedł czas, ach! przyszedł czas".

 3. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają,
  Słowiczkowie wdzięcznym głosem, śpiewają, ach, śpiewają.

 4. I my też zgromadzeni pokłon dajmy Maryi.
  Czyste serce Bożej Matce darujmy, ach! darujmy.

 5. O przedrogi klejnocie, Maryjo, na tym świecie!
  Kto Ciebie ma, ten się z Tobą raduje, ach! raduje.

 6. Jak szczęśliwy tron Boży, Pannie Maryi służy.
  Cherubiny, Serafiny śpiewają, ach! śpiewają.

 7. O Maryja, Maryja, Tyś ma pomoc jedyna.
  Dusza ma się w moim ciele raduje, ach! raduje.

 8. Ty się przyczyń za nami, O Częstochowska Pani,
  Niech się nad nami zmiłuje Twój Synaczek kochany.

 9. O Ty, Pani Anielska, Maryjo Częstochowska,
  Prosimy Cię, dopomóż nam przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka.

 10. O Maryja, Maryja, Nasza pomoc jedyna,
  Przyjmij to nasze śpiewanie, O Maryja, Maryja.

 11. A gdy będziem umierać racz, o Pani, przy nas stać,
  ażebyśmy trafić mogli, z Tobą wiecznie królować.

  Idźmy, tulmy się jak dziatki467

 1. Idźmy, tulmy się jak dziatki, -- Do Serca Maryi Matk1.
  Czy nas nęka życia trud, -- czy to winy czerni brud!
  Idźmy, idźmy ufnym krokiem, -- z rzewnym sercem łzawym okiem:
  Serce to zna dzieci głos, -- odwróci bolesny cios.

 2. Ach, to Serce dobroć sama, -- najczulsze z córek Adama.
  Jest otwarte w każdy czas, -- samo szuka, wzywa nas:
  "Pójdźcie do mnie dziatki moje, -- wyczerpując łaski zdroje:
  Kto mnie znajdzie, życie ma, -- Temu Syn zbawienie da.

 3. To Maryi Serca chwała, -- że zgubionym Zbawcę dała.
  Jemuś winien, świecie cud, -- że Bóg zstąpił zbawić lud.
  Pod nim Jezusa nosiła, -- do Niego rzewnie tuliła,
  Wychowała, by Bóg Syn -- zgładził długi naszych win.

 4. Więc do Ciebie, jak do Matki -- idziem, tulim się Twe dziatk1.
  Matko, ulżyj życia trud, -- zmyj z serc na5zych winy brud.
  Ty nas kochasz, a my .Ciebie, -- Niech się z Tobą złączym w niebie.
  Matko, kto nie kocha Cię, -- Dzieckiem Twym nie zowie się.

  Jak szczęśliwa Polska cała468

 1. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała.
  Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty.
  ref:
  Matko Boska, Królowo Polska,
  O Pani nasza, Częstochowska.

 2. W Częstochowie tron Swój wzniosła, wielka, można i wyniosła.
  jak najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi.

 3. Do Twych stóp się Polska ściele, w Jasnogórskim Twym Kościele,
  stąd opieka na kraj płynie, z Tobą Polska nie zaginie.

  Matko pomocy nieustającej469

  Matko pomocy nieustającej,
  Proś Boga za nami, proś Boga za nami!
  Już od rana470

 1. Już od rana rozśpiewana
  Chwal, o duszo, Maryję!
  Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom
  Co dzień w niebo niech bije!
  ref:
  Cud bo żywy, nad podziwy,
  Jej wielmożność u Boga:
  Panna czysta, Matka Chrysta,
  Przechwalebna, przebłoga.

 2. Serce rośnij w cześć rozgłośniej,
  Dźwięków Maryi nieś krocie.
  Świat w niemocy, świat sierocy
  Odmieniła w żywocie.

  Królowej anielskiej471

 1. Królowej anielskiej śpiewamy
  Różami uwieńczmy jej skroń
  Jej serca w ofierze składajmy,
  Ze łzami wołajmy doń
  O Maryjo, bądż nam pozdrowiona,
  Bądź Ty zawsze Matką nam!

 2. Przez Ciebie, o Matko miłości,
  Łask wszelkich udziela nam Bóg
  A my Ci hołd dajem wdzięczności,
  Upadłszy do Twoich stóp.
  O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
  Wszelkich cnót rozlewasz woń!

 3. O Tronie Ty Boga wiecznego,
  O Słońce nadziei i łask,
  O Różdżko przedziwna Jessego,
  Jak wielki cnót Twych jest blask!
  O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
  Bądź Ty zawsze Matką nam!

  Maryjo, Królowo Polski472

 1. Maryjo, Królowo Polski (2x)
  Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie,
  I czuwam na każdy czas (2x)

 2. Maryjo, jesteśmy młodzi (2x)
  Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży
  Następne tysiąc lat (2x)

 3. Maryjo, Królowo nasza (2x)
  Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny
  Uświęcaj każdego z nas (2x).

  Matko Najświętsza, do Serca Twego473

 1. Matko Najświętsza, do Serca Twego,
  Mieczem boleści wskroś przeszytego,
  Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy,
  I gdzie ratunku szukać będziemy?
  Twojego ludu nie gardź prośbami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 3. Imię Twe, Mario, litością słynie;
  Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
  Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 4. O Matko nasza, matko miłości!
  Niechaj doznamy Twojej litości,
  Bośmy okryci grzechów ranami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie
  O Matko święta, w onej godzinie
  Zamknij nam oczy Twymi rękami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

  Matko Niebieskiego Pana474

 1. Matko Niebieskiego Pana -- ślicznaś i niepokalana.
  Jakiej wieki, czas daleki, czas niemały i świat cały nie słyszał!

 2. Wszystkie skarby, co są w niebie -- Bóg Wydał, Panno, dla Ciebie:
  Jak bogata słońca szata, z gwiazd korona upleciona na głowie!

 3. Miesiąc swe ogniste rogi -- Skłonił pod Twe święte nogi:
  Gwiazdy wszystkie asystują, bo Królowę w niebie czują nad sobą!

 4. Przez poważną Twą przyczynę -- Niech nam Bóg odpuści winę.
  Uproś pokój, Panno święta, boś bez zmazy jest poczęta, Maryja!

  My chcemy Boga475

 1. My chcemy Boga, Panno święta!
  O, usłysz naszych wołań głos!
  Miłości Bożej dźwigać pęta,
  To nasza chluba, to nasz los.
  ref:
  Błogosław słodka Pani!
  Błogosław wszelki stan!
  My chcemy Boga! My poddani!
  On naszym Królem, On nasz Pan

 2. My chcemy Boga w rodzin kole,
  W troskach rodziców, dziatek snach.
  My chcemy Boga w książce, w szkole,
  W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

 3. My chcemy Boga w naszym kraju,
  Wśród starodawnych polskich strzech.
  W polskim języku i zwyczaju,
  Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

  O Maryjo witam Cię476

  O Maryjo witam Cię,
  O Maryjo kocham Cię,
  O Maryjo pobłogosław wszystkie dzieci Twe.
  O Maryjo, przyjm w ofierze477

 1. O Maryjo, przyjm w ofierze, co Ci dzieci znoszą szczerze:
  Serca swoje, myśli swoje, i łez żalu czyste zdroje
  Wszystkie smutki i tęsknoty, nie z przymusu lecz z ochoty

 2. Chociaż Panią nazywamy, lecz jak Matkę Cię kochamy;
  Jako Pani cześć oddając, jako Matkę Cię kochając.
  Pani śwata, rządź sługami! Matko zlituj się nad nami!

 3. Bo my nędzni, biedni ludzie, zastarzali w grzechów brudzie;
  Podaj rękę, powstaniemy, proś za nami, ożyjemy;
  A doznawszy Twej opieki, będziem z Tobą żyć na wieki.

  O Pani ufność nasza478

  O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie.
  Chroń nas, chroń nas, Królowo pokoju
  Po górach, dolinach479

 1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
  Anielskie witanie ludziom głosi on:
  ref:
  Ave, Ave, Ave Maryja,
  Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.

 2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
  Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.

 3. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej:
  "Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej".

 4. "Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:
  Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj".

 5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:
  "Poczęciem Niepokalanym jestem Ja".

 6. O gwiazdo najświętsza wiedź nas w niebios kraj.
  I wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.

  Serdeczna Matko480

 1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
  Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!
  Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
  Zlituj się zlituj, niech się nie tułamy.

 2. Do kogóż wzdychać mamy, nędzne dziatki?
  Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
  U której Serce otwarte każdemu,
  A osobliwie nędzą strapionemu.

 3. Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości
  By nas Bóg karał rózgą surowości;
  Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
  Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

  Salve Regina481

  Salve Regina, mater misericordiae,
  Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
  Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
  Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
  Eia ergo, Advocata nostra,
  illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
  Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
  nobis post hoc exsilium ostende,
  O clemens; O pia; O dulcis Virgo Maria.
  Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia482

  Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
  życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
  Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
  Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
  Przeto, Orędowniczko nasza,
  one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
  A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego
  po tym wygnaniu nam okaż.
  O łaskawa, o litościwa, o słodka panno Maryjo.
  Weź w swą opiekę483

 1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
  Panno Najświętsza, Niepokalana!
  Niechaj miłością każdy przejęty
  Czci w nim Jezusa, naszego Pana.

 2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego
  Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,
  Niech się do Pana modli za niego,
  Od złej przygody niechaj go broni.

 3. I kraj nasz cały, i lud Twój wierny
  Tobie, Maryjo, dziś polecamy.
  Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,
  Którego przez Twe Serce błagamy!

  Witaj Gwiazdo morska484

 1. Witaj Gwiazdo morska, wielka Matko Boga,
  Panno zawsze czysta, Niebios bramo błoga.

 2. Słowy Gabryela będąc przywitana,
  Utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano.

 3. Winnych wyzwól z więzów, ślepym powróć blaski,
  Oddal nędzę naszą, uproś wszystkie łaski

 4. Bądź nam Matką w niebie, by na głos nasz baczył,
  co narodzon dla nas, być Twym Synem raczył.

 5. Panno Tyś jedyna, cicha i bez skazy,
  Uczyń nas cichymi, obmyj z grzechów zmazy.

 6. Daj wieść życie czyste, Drogę ściel bezpieczną,
  Widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną.

 7. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie,
  Obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen.
  T: Hymn Ave maris stella
  M: Klonowski 1867

  Witaj Gwiazdo morza485

  Nieszpory o Najśw. Maryi Pannie
 1. Witaj Gwiazdo morza, wielka Matko Boga,
  Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga.

 2. Ty, coś Gabriela słowem przywitana,
  utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano.

 3. Winnych wyzwól z więzów, ślepym przywróć blaski,
  oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski.

 4. Okaż, żeś jest Matką, wzrusz modłami swymi,
  Tego, co Twym Synem zechciał być na ziemi.

 5. O Dziewico sławna i pokory wzorze,
  wyzwolonym z winy, daj nam żyć w pokorze.

 6. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną,
  widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną.

 7. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie,
  Obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen.
  T: Hymn Ave Maris stella
  M: Surzyński

  Zdrowaś bądź Maryja486

  Adwent
 1. ZDROWAŚ bądź Maryja, Niebieska lilija,
  Panu Bogu miła, Matko litościwa:
  Tyś jest nasza ucieczka, najświętsza Maryja.

 2. MARYJA wielebna, ukaż drogę pewną
  przykazania Twego Boga wszechmocnego,
  On ci wszystka nadzieja zbawienia naszego.

 3. ŁASKIŚ pełna Pańskiej, czystości anielskiej,
  Pannaś nad pannami, święta nad świętymi.
  O, najświętsza Maryja, módl się dziś za nami.

 4. PEŁNA wszech światłości, wielkiej pokorności,
  bez grzechuś poczęła, wielką sławę wzięła,
  przez Twoje narodzenie wziął świat pocieszenie.

 5. PAN stworzył Adama, ojca wszystkich ludzi,
  z niego Ewę matkę, co zgrzeszyli jabłkiem,
  aleś Ty naprawiła, czym Ewa zgrzeszyła.

 6. Z TOBĄ był Duch Święty, Syn Boży poczęty
  w Twym żywocie czystym, Trójcy Świętej miłym,
  i z Ciebie się narodził obyczajem dziwnym.

 7. BŁOGOSŁAWIONAŚ Ty nad wszystko stworzenie,
  Pan Bóg wszechmogący dał przez Cię zbawienie,
  Jezus, Syn Twój, odkupił wszystko ludzkie plemię.

 8. Tyś jest litościwa, Matko nasza miła,
  jaśniejsza nad słońce w najświętszej zasłudze.
  W Twojej ci są obronie wszyscy grzeszni ludzie.

 9. MIĘDZY NIEWIASTAMI, czystymi pannami,
  Tyś sama najczystsza, Królowo anielska!
  Nie była Panu Bogu żadna nad Cię milsza.

 10. BŁOGOSŁAWION OWOC ŻYWOTA TWOJEGO,
  JEZUS miłościwy, Syn Boga żywego;
  bądźże Jemu cześć, chwała z dobrodziejstwa Jego.

 11. Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste, Panie,
  daj ludowi Twemu tu dziś zebranemu.
  Przez zasługi Matki Twej, donieść w chwale wiecznej.

 12. AMEN wszyscy rzeczmy, wierni chrześcijanie,
  cośmy się tu zeszli ku chwale tej Pannie. T: XVI w.
  Zachowaj nas od złego Twoimi prośbami. M: Siedlecki 1928

  Zdrowaś Maryja487

 1. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico!
  Błagamy Ciebie, Święta Dziewico,
  Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
  Módl się za nami, Zdrowaś Maryja!

 2. Wśród czystych duchów w obliczu Pana
  Tyś Przenajświętsza Niepokalana,
  Jak pośród kwiatów wonna lilija,
  Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja!

  Zawitaj Królowo488

 1. Zawitaj Królowo Różańca świętego,
  Jedyna Nadziejo człowieka grzesznego!
  Zawitaj, bez zmazy lilijo!
  Matko Różańcowa, Maryjo!

 2. Panno nad pannami, Święta nad świętymi,
  Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.
  Najśliczniejszy Kwiecie, lilijo!
  Matko Różańcowa, Maryjo!

 3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
  Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;
  Raju rozkosznego lilijo!
  Matko Różańcowa, Maryjo!

 4. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa,
  Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa,
  Najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo!
  Matko Różańcowa, Maryjo!

 5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,
  Która w różańcowej królujesz koronie,
  Święta nad Świętymi, lilijo,
  Matko Różańcowa, Maryjo!
  T i M: Siedlecki 1928

  Z dawna Polski Tyś Królową489

 1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
  Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
  Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,
  Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

 2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
  Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
  Przez Twego Syna cierpienia daruj nasze przewinienia
  Uproś łaski przebaczenia, Maryjo!

 3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
  Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
  Weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały,
  Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
  Pieśni nowe

  Amen jak Maryja490

 1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi mów:
  "Amen", jak Maryja
  "Amen", widocznie Bóg tak chce.
  ref:
  Tak jak Maryja (i Józef)
  Wpełniaj wolę Boga (jedyną)
  I zanieś tam swój uśmiech (i serce)
  Gdzie często płyną łzy.

 2. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją mów: ...

 3. Kiedy w Twym sercu nic więcej prócz smutku mów: ...

  Bądź pozdrowiona491

 1. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, Matko ma.
  Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.
  ref:
  Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
  O Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe.
  Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
  O Matko spójrz, pobłogosław mnie.

 2. Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe.
  Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz łaski swe.

  Była cicha i piękna jak wiosna492

 1. Była cicha i piękna jak wiosna,
  żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
  Ona Boga na świat nam przyniosła
  i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
  ref:
  Matka, która wszystko rozumie,
  sercem ogarnia każdego z nas.
  Matka zobaczyć dobro w nas umie,
  Ona jest z nami w każdy czas.

 2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
  by niepokój zwyciężyć i zło.
  Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
  trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go, tak jak Ona.

  Cała piękna jesteś Maryjo493

 1. Zbudziłam się do życia w jasnościach Twej świętości.
  I ze zdziwieniem słucham, pieśni kołysanej skrzydłami aniołów.
  Że Jestem cała piękna i nie powstał we mnie cień pierworodnej zmazy.
  Cała piękna jesteś Maryjo i winy na Tobie nie ma.

 2. Uwielbiam Cię o Panie, czystością Swą poczęta,
  W blaskach Twego miłosierdzia weselę się w Tobie weselem bardzo wielkim,
  Co nie zaznało trwogi i napełnione zostało Tobą Samym Najwyższy.

 3. Wpatrzona w łaski świt, coś nad mą głową rozżarzył,
  I ze zdziwieniem słucham, pieśni kołysanej skrzydłami aniołów.
  Że Jestem cała piękna i nie powstał we mnie cień pierworodnej zmazy.

  Co dzień wieczorem -- Apel494

 1. Co dzień wieczorem na odgłos dzwonu
  niech wspólnym tętnem serca nam biją.
  To Ty nas wszywasz do Twego tronu,
  Królowo nasza, Maryjo.
  Królowo Polski, jestem przy Tobie
  pamiętam, czuwam na każdy czas.
  Z Twej Jasnej Góry o każdej dobie
  wciąż do Jezusa prowadź nas.

 2. O Częstochowska Polski Królowo,
  tu Misjonarska nasza Rodzina
  na Apel staje by Ci na nowo
  słać ślubowanie -- Maryjo:
  Że póki w piersi serce nam bije,
  głosić będziemy wszędzie Twą cześć.
  Od Jasnej Góry sztandar Maryi
  na krańce świata chcemy nieść.

  Czarna Madonna495

 1. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce
  Gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie
  Wzrok ma smutny, zatroskany jakby chciała prosić Cię
  Byś w matczyną jej opiekę oddał się
  ref:
  Madonno, Czarna Madonno,
  Jak dobrze Twym dzieckiem być!
  O pozwól, Czarna Madonno
  W ramiona Twoje się skryć

 2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła
  Bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma.
  I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,
  Gdy powtórzysz jej z radością słowa te:

 3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma,
  Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da.
  Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe,
  I wysłuchaj jak śpiewamy prosząc Cię.

  Do jej stóp496

 1. Jezus swoją Matkę pozostawił,
  Byś w swym życiu miał do kogo iść,
  Ona swą opieką Cię otoczy,
  Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.
  ref:

  Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się
  I pozostaw swoje troski Jej.
  Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka,
  Abyś wyznał to, co gnębi cię.

 2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie,
  Nikt tak kochać nie potrafi też.
  Nikt w miłości wytrwać tak nie umie
  Jak Madonna -- zresztą o tym wiesz.

  Daj mi Jezusa497

 1. Daj mi Jezusa o Matko moja,
  na krótki życia ziemskiego dzień.
  W każdym cierpieniu i w życiu znojach
  pragnę tej siły, co płynie zeń.
  O daj mi, daj, Jezusa daj!

 2. O złóż Go, Matko, do serca mego,
  co pragnie służyć Mu dzień i noc.
  Ja żyć nie mogę bez Pana swego,
  bo On mi daje wytrwania moc.

 3. O daj mi Matko, Jezusa Serce,
  daj Jego Ciało i Jego Krew.
  Niech mnie ratuje w każdej rozterce,
  niech rzuca w duszę swej łaski siew.

 4. Ja Mu u świętych stóp serce złożę
  i za me grzechy gorący ból.
  I kochać będę w cichej pokorze,
  bo to mój Jezus, mój Bóg i Król.

  Dzięki Ci Maryjo498

  Dzieki Ci Maryjo, Maryjo dzięki Ci!
 1. Za błękitu nieba toń, za pomocną Twoją dłoń, Maryjo dzięki Ci!
  Za nadziei Syna twarz, że matczyną miłość masz, Maryjo dzięki Ci!
  Maryjo, Tyś wiarą, nadzieją, miłosćią,
  Maryjo, bądź Matką, Królową, Bliskością, Maryjo!

 2. Za radości życia me, za pociechy życia Twe, Maryjo dzięki Ci!
  Za troskliwą przy nas straż, że obfite łaski dasz, Maryjo dzięki Ci!
  Maryjo, Tyś wiarą, nadzieją, miłosćią,
  Maryjo, bądź Matką, Królową, Bliskością, Maryjo!

 3. Za ufności wielkiej znak, za służebne Twoje "Tak", Maryjo dzięki Ci!
  Za łaskawość, w której trwasz, że potrzeby nasze znasz, Maryjo dzięki Ci!
  Maryjo, Tyś wiarą, nadzieją, miłosćią,
  Maryjo, bądź Matką, Królową, Bliskością, Maryjo!

  Gdy serce Twoje499

 1. Gdy serce twoje napełni się trwogę,
  I ciężar ogromny przygniata do ziemi,
  Gdy nogi nie chcą lub iść już nie mogą,
  To pomyśl, że jest ktoś, kto wszystko to zmieni.
  ref:
  To Matka ukoić może twe serce
  Przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa,
  Wziąć wszystko, co twoje we własne swe ręce
  I zanieść ten skab do Syna, Chrystusa.

 2. Lecz musisz się zgdobyć na trud jeszcze jeden
  by poprzez wędrówkę w upale i znoju,
  Zobaczyć twarz Matki promienną i jasną,
  By tam się z Nią spotkać i zaznać pokoju.

 3. I jeśli ma w serce nadzieja powrócić,
  I nadać życiu nowe wartości.
  Sprawić to może Panienka Przeczysta,
  Ptrząca na ludzi oczyma miłości.

  Gwiazdo Zaranna500

  1. Gwiazdo zaranna, obleczona w słońce --- módl się za nami
  Chwały Ikono, Dziewico posłuszna --- módl się za nami
  2. Gwiazdo przewodnia, Służebnico Pańska --- módl się za nami
  Matko żyjących, początku Kościoła --- módl się za nami
  3. Bogurodzico, Córo Twego Syna --- módl się za nami
  Znaku nadziei, mieszkanie mądrości --- módl się za nami
  Gdy klęczę przed Tobą501

 1. Gdy klęczę przed Tobą modlę się i składam hołd,
  Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie radość wznieć.
  ref:
  Ave Maria, gratia plena,
  Dominus tecum, benedicta tu.

 2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl,
  Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron.

 3. Gdy klęczę przed Tobą widzę Twą radosną twarz,
  Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

  Jesteś tuż502

 1. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry,
  Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok,
  Nie potrafię podziękować za Twe serce,
  Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok.
  ref:
  Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną,
  W rannej mgle, słońcu dnia i w noc ciemną,
  Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach,
  Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień.

 2. Gdy upadam Ty wyciągasz do mnie ręce,
  Gdy mi ciężko Ty oddalasz to co złe,
  Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie,
  Z Tobą Matko tak radosne serce me.

 3. Choćby chmury przysłoniły Cię Maryjo,
  I zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz,
  Wiem, że serce Twe i oczy zawsze żyją,
  Wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem, że trwasz.

  Jest na świecie miłość503

 1. Jest na świecie miłość,
  której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię.
  Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz,
  a przy tobie Ona zjawi się.
  ref:
  Matka z radością poda dłoń,
  a gdy powiesz Mario, w Tobie ufność mam.
  Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy.
  Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił.

 2. Jest w Niej tyle ciepła,
  a w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości.
  Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko
  i jak dziecko powiedz kocham Cię.

  Już światło dzienne504

 1. Już światło dzienne mrok przesłania,
  Z wolna zapada cicha noc.
  Gdybyż jak dzień ten od świtania,
  Mogła przeminąć cierpień noc.
  ref:
  Do Twoich stóp się prośby moje,
  A Ty je nieś przed Boga tron.
  Madonno, niech Cię modłów zdroje,
  I ich pobożny wita ton,
  Ave Maryja, Ave Maryja!

 2. Madonno, niechaj ze mnie świeża,
  W starości nawet ufność tchnie.
  Strzeż mojej harfy i psałterza,
  Tyś me zbawienie, światło me.

  Mario niebieska Pani505

 1. Od sześciu wieków berło piastujesz,
  o Pani, na polskiej ziemi.
  Tarczą miłości ochraniasz swe dzieci,
  dzięki Ci za to składamy.
  Mario niebieska Pani,
  Królowo Polski,
  kochamy Cię

 2. Twarzą promienną, serca uśmiechem
  spoglądasz na nas cudowna Pani.
  Kojąc zwątpienie, strach usuwając
  uczysz miłości do swego Syna.

 3. Przemożna Pani, zechciej łaskawie
  swój orszak prowadzić dalej,
  strzec ducha wiary i szlachetności
  w sercu młodego Polaka.

  Litania do Matki Boga i ludzi506

  ref:
  Matko, która nas znasz z dziećmi Swymi bądź
  Na drogach nam nadzieją świeć
  Z Synem Twym, z nami idź.

 1. Z wszystkich niewiast wybrana --- Przyjdź i drogę wskaż
  Córo ludu Bożego --- Do Syna Swego nas prowadź
  Służebnico pokorna --- Pokój światu daj

 2. Królowo ognisk rodzinnych --- Przyjdź...
  Dziewico, wzorze prostoty --- Do Syna...
  Oblubienico Cieśli --- Pokój...

 3. Królowo narodu naszego --- Przyjdź...
  Uciśnionych nadziejo --- Do Syna...
  Światło łaknących prawdy --- Pokój...

 4. Pociecho ludu biednego --- Przyjdź...
  Pani wszelkiej radości --- Do Syna...
  Matko tkliwego serca --- Pokój...

 5. Dziewico, Matko Chrystusa --- Przyjdź...
  Dziewico, Matko Kościoła --- Do Syna...
  Dziewico, Matko ludzi --- Pokój...

 6. Matko przez Syna nam dana --- Przyjdź...
  Matko, która nas słuchasz --- Do Syna...
  Ty nas zawsze rozumiesz --- Pokój...

 7. Dziewico z nami idąca --- Przyjdź...
  Historii świata promieniu --- Do Syna...
  Pośredniczko najlepsza --- Pokój...

 8. Matko ludzi bezdomnych --- Przyjdź...
  Matko prześladowanych --- Do Syna...
  Matko dzieci wzgardzonych --- Pokój...

 9. Matko dzieci cierpiących --- Przyjdź...
  Matko z sercem przeszytym --- Do Syna...
  U stóp krzyża stojąca --- Pokój...

 10. Matko płacząca nad nami --- Przyjdź...
  Matko przed karą chroniąca --- Do Syna...
  Matko nas przyjmująca --- Pokój...

  Magnificat507

 1. Wielbi dusza moja Pana, a mój duch się rozradował
  W Bogu moim Zbawicielu, wejrzał On na uniżenie
  Swojej wiernej Służebnicy.

 2. Odtąd wszystkie ludy ziemi, będą mnie błogosławiły
  Niepojęte wielkie rzeczy, Bóg wszechmocny mi uczynił,
  Gdyż jest święte Jego Imię.

 3. Jego ramię jest potężne, pysznych serc zamiary rozwiał
  Bo mocarzy strącił z tronu, a wywyższyl uniżonych,
  Głodnych dobrem swym nasycił.

 4. On się ujął za swym ludem, Jego miłosierdzie wielkie,
  Jak obiecał naszym ojcom, wszystkim, którzy Mu ufają,
  On wierności dochowuje.

 5. Chwała Ojcu i Synowi, Świętemu także Duchowi,
  Bogu w Trójcy Jedynemu, tak jak była od początku,
  I na wieki wieków. Amen.

  Magnificat508

  ref:
  Uwielbia dusza moja Pana mego moc,
  Raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym.

 1. Oto mnie teraz błogosławić będą
  Wszystkie pokolenia ziemi,
  Gdyż wielkie rzeczy mi uczynił Wszechmogący,
  Święte jest imię Jego.

 2. On pokazał moc ramienia swego,
  Rozproszył w sercu się pyszniących,
  mocarzom świata trony wywraca,
  A wywyższa pokornych.

 3. Głodnych nasyca hojnie dobrami swymi,
  Bogaczów z niczym odprawia.
  On przygarnął lud swój wierny,
  Bo miłość Jego wieczna jest.

  Mario, Matko509

 1. Mario, Matko Polskiej ziemi
  I nadziejo wszystkich nas!
  ref:
  Tą nadzieją dziś żyjemy,
  W złej godzinie obroń nas!

 2. Ciebie, Matko, miłujemy
  Od Bałtyku aż do Tatr.

 3. Ty, co brałaś nas w obronę
  Nie opuszczaj, Matko, nas!

 4. Ciebie także poranili
  i pocięli Twoją twarz.

 5. Mrok niech w jasność się zamieni,
  Niechaj prawdy przyjdzie czas!

  Maryjo, milcząc czekałaś510

 1. Maryjo, milcząc czekałaś, kiedy dobry Bóg
  Daruje światu Słowo Swe
  ref:
  Twojego Syna do naszych serc
  z miłością przyjąć dopomóż nam.

 2. Maryjo, Ty, która byłaś tak uległa,
  Gdy Pan o zgodę pytał Cię

 3. Maryjo, w sobie nosiłaś delikatnie
  Bożej miłości wielki dar

 4. Maryjo, pokorna Matko bolejąca,
  kiedy niewinnie konał Pan.

 5. Maryjo, Ty teraz żyjesz w pełnej chwale
  i w zjednoczeniu z Synem Twym

 6. Maryjo ...

  Maryjo Królowo Pani511

 1. Maryjo Królowo pani -- Matko nasza
  Polaków i Świata obrono
  ref:
  Ufamy, wierzymy, będziemy już z Tobą
  Wszak w sercach zagościsz Królowo

 2. Dziś Matko stoimy, klęczymy, płaczemy
  Lecz dłoń Twoja radość przywróci.

 3. Choć w sercach zwątpienie czasami zawita
  Choć złość miłość niszczy i burzy.

 4. Wstajemy dziś Matko z upadku naszego
  bo dłoń Twoja wesprze, przytuli.

  Maryja, cudne imie512

 1. Jest jedno Imię, które wszystkie serca splata
  To piękne Imię, a szczęśliwy, kto je zna
  ref:
  Maryja, cudne imie, to Imię Bożej Matki
  Maryja, gdy Ją wezwiesz osuszy twoje łzy

 2. Jest jeden obraz, który wszystkie oczy więzi
  To obraz Matki -- on w nieszczęściu mówi nam

 3. Jest jedna Matka, która kocha wszystkie dzieci
  Najlepsza z Matek, nie zapomnij nigdy Jej

  Maryjo Królowo Polski 513

 1. Maryjo, Królowo Polski - Maryjo, Królowo Polski
  Uproś nam wiarę głęboką w, Boga.

 2. Maryjo, Królowo Polski - Maryjo, Królowo Polski
  Ucz nas pokładać nadzieję w Bogu.

 3. Maryjo, Królowo Polski - Maryjo, Królowo Polski
  Ucz nas jak Ty, kochać Boga w ludziach.

  Maryjo, maluczka Maryjo514

 1. Maryjo, maluczka Maryjo, powiewie łagodny Eliasza,
  Tyś tchnieniem Ducha Bożego.
  Maryjo, maluczka Maryjo, Tyś krzakiem płonącym Mojżesza,
  który nosi Pana i się nie spala.
  Tyś jest owym "miejscem obok mnie",
  które Pan pokazał Mojżeszowi,
  Tyś jest ową skalną szczeliną,
  którą Pan przykrył swoją ręką,
  gdy przechodziła Jego Chwała.
  ref:
  Niechaj Pan idzie z nami,
  jeśli znaleźliśmy łaskę w Jego oczach.
  To prawda, że jesteśmy grzesznikami,
  lecz Ty błagaj za nami,
  a będziemy Jego dziedzictwem.

 2. Maryjo, maluczka Maryjo, Dzieweczko jerozolimska.
  Matko wszystkich narodów, Dziewico z Nazaretu.
  Tyś jest Obłokiem, który osłania Izraela,
  Namiotem Spotkania,
  Arką, która nosi Przymierze,
  miejscem, gdzie przebywa Pan,
  Świątynią Jego Szekina.

  Maryjo, Matko...515

 1. Maryjo, Matko mojego wezwania chcę i pragnę, idąc za Twym
  Głosem czynić wszystko, co powie mi Jezus. Miłować Jego wolę,
  A wszystko inne ze względu na Niego samego.
  ref:
  Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się, nikt nie wie
  Dokąd pójdą za wolą Twą.
  Słuchać słowa całym sercem, i Duchem Św. Je wypełnić.
  Amen, Amen, Amen.

  Maryjo naucz mnie516

 1. Pozdrawiam Ciebie Matko moja,
  postawę Twoją dziękczynienia.
  I nie wiem jak powiedzieć światu,
  ile jest dróg jego zbawienia.

 2. Sam Ojciec wybrał sobie Ciebie,
  abyś świadczyła światu o Nim.
  Chcę świadkiem być Jego Imienia.
  Do Ciebie ręce więc podnoszę.
  ref:
  Maryjo naucz mnie nadziei, Maryjo naucz mnie miłości.
  Ucz wyśpiewywać Bogu Ojcu hymn uwielbienia i radości.

 3. Ty masz poczucie zrozumiania,
  co znaczy przyjaźń w chwili trudnej.
  Daj poznać ludzi pełnych Boga,
  cieszyć się wciąż ich obecnością.

 4. Tyś wzorem wiernej służebnicy,
  gotowej oddać Panu wszystko.
  Ja uczniem Twoim chciałbym zostać
  i żyć tak zawsze Ciebie blisko.

  Maryjo, śliczna Pani517

 1. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi
  Tyś świata Królową, Tyś Gwiazdą na niebie
  Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron
  ref:
  Maryja, Ave Maryja!
  U Boga nam wybłagaj zdroje łask
  By świat lepszy był, by w miłości żył
  O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

 2. Maryjo, śliczna Pani,
  świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy
  W sercu ból, smutek, żal,
  A w oczach wciąż strach
  Usłysz Pani błaganie, pomóż nam

  Maryjo, Tyś naszą nadzieją518

 1. Gdy popatrzysz dookoła, gdy otworzysz swoje oczy
  Wówczas dojrzysz tylko smutek, które nasze życie mroczy
  Dni tak szare, tak podobne, bez uśmiechu i radości
  Tylko smutek sam pozostał, który w sercach naszych gości
  Lecz nadzieja jest w Maryi, która sama choć stroskana
  Zawsze cieszy i rozdaje łaski, które płyną od Pana.
  ref:
  Maryjo, Tyś naszą nadzieją
  Maryjo, Ty radość nam dasz.
  Spraw Mario, niech serca się śmieją,
  Maryjo, daj na szare dni pogodną twarz.

 2. Wejdź, o Mario, w nasze życie, w nasze serca i zagrody
  Daj nam w szare dni codzienne trochę szczęścia i pogody
  Schyl się, Matko, nad ludzkością, co pokoju jest spragniona
  I jak tulisz swego Syna, tak nas wszystkich weź w ramiona.
  Przynieś, Matko, na swych rękach, tę największą radość świata
  Przynieś, Matko, nam Jezusa w nasze młode, trudne lata.

  Matka519

 1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu --- powierz się Matce.
  Jeśli rozpacz rozdziera twe serce --- ofiaruj się Jej.
  ref:
  Matce, która pod krzyżem stała,
  Matce, która się z Synem żegnała,
  Która uczyć cię będzie pokory,
  Cierpienie znieść ci pomoże.
  Ona Matka, która pod krzyżem stała,
  Matka, która się z Synem żegnała,
  Będzie uczyć ciebie pokory,
  Cierpienie znieść ci pomoże.

 2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę --- powierz się Matce
  Gdy na szlaku zaskoczy cię burza --- ofiaruj się Jej.

 3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga --- powierz się Matce.
  Gdy w twym sercu znów gości trwoga --- ofiaruj się Jej.

  Matko Boża z Betlejemu520

 1. Matko Boża z Betlejemu nad Dzieciątkiem pochylona,
  Każde dziecko polskiej ziemi w swe Matczyne weź ramiona!
  Matko Boża z Nazaretu, zanurzona w szarym trudzie,
  W młodych sercach wiarę wzniecisz, ufność, miłość w nich rozbudzisz.

 2. Matko Boża z winnej Kany, kochająca, zatroskana,
  Każdą z rodzin Ci oddanych ubłogosław w łaski Pana.
  Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i z Warszawy,
  Uczyń Polskę ludem nowym, Bożej chwały, Bożej sławy!

 3. Matko Boża spod stóp krzyża, współczująca na Golgocie,
  Jak to dobrze, że się zbliżasz do nas w wieczór srebrnozłoty.
  Matko Boża z Wieczernika w Duchu Świętym rozmodlona
  Spraw, niech w Polsce zło zanika, i przemiana się dokona.

  Matko o twarzy521

  ref:
  Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej,
  Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami
  Do serca Twego jak Syna nas przygarnij,
  Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami.

 1. Próżno niejeden wróg wkładał zbroje,
  By dzieci Twoje zniewolić, ojczyznę zabrać im.
  Ty choć bez zbroi i bez oręża zawsze zwyciężasz.
  By wskazać, że pokój daje Syn.

 2. Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić,
  Pokój zakłócić, odebrać nadzieję - wiary znak.
  Bo kto Cię, Matko, kochać nie umie,
  Ten nie zrozumie, dlaczego przy Tobie trwamy tak.

 3. Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza.
  W serca uderza, nie pozwól, by zniszczył Boga w nas.
  Matko, błagamy, w czas niespokojny
  Broń nas od wojny, wierzymy - zwyciężysz jeszcze raz.

  Matko, Tyś naród polski522

 1. Matko, Tyś naród polski przed wiekami już wybrała,
  Matko, Tyś naród polski całym sercem ukochała.
  Wdzięczni za Twoją dobroć przemierzamy wiele dróg,
  Wierząc, że pełną prawdą, pełnym życiem jest sam Bóg.
  ref:
  Sześćset lat, Maryjo, z nami jesteś,
  Z Jasnej Góry wiernie trzymasz straż.
  Sześćset lat już bronisz nas od nieszczęść,
  By nie zginął polski naród nasz.
  Chcemy prosić Cię, Maryjo, dzisiaj,
  Gdy wokoło czyha tyle burz:
  Zostań z nami, Matko ukochana,
  Nie lat sześćset, lecz na zawsze już!

 2. Matko, spójrz w nasze serca, z których wielka wdzięczność bije!
  Matko, spójrz w nasze serca, w których Chrystus, Syn Twój żyje!
  Przyjmij podziękowania, młodych serc radosną pieśń,
  Przyjmij, o Matko droga, naszą chwałę, naszą pieśń!

 3. Matko, Ty nas poprowadź, pomóż prawdy szukać dróg,
  Pomóż by poprzez życie, każdy z Bogiem kroczyć mógł!
  Pomóż nam dziś, Maryjo, do serc ludzkich znaleźć klucz!
  Prowadź nas i na co dzień żyć w miłości, Matko, ucz!

  Miriam523

  ref:
  Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie,
  pomódl się, by Jezus we mnie żył.
  Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.
  Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

 1. Miriam, Tyś jest bramą do nieba.
  Moim niebem jest Twój Syn.
  Weź mnie, weź mnie, do swego łona,
  bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.

 2. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.
  Gdybym umarł, odpocząłbym.
  Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć.
  Pragnę umrzeć, aby żyć.

  Niepokalana524

 1. Wiedząc, że dzieckiem jestem, i że słabe moje dłonie
  Ona kazała abym miłość światu niósł.
  A ja poszedłem za nią, aby kochać tak jak Ona
  widząc w Jej płaszczu moją siłę, moją moc.
  ref:
  Niepokalana -- daj mi tylko Twoje Imię
  Niepokalana -- tylko serce moje chwyć
  Niepokalana -- Tyś mocą mą i siłą.
  Niepokalana -- z Tobą odwagę mam do wszystkich iść.

 2. W Twe Imię zasłuchany, tylko moje serce dając,
  aby łagodzić zawiść, kłamstwa, gorzkie łzy.
  Wyciągam ufnie dłonie, bowiem żyć, to umieć prosić
  byś w ludzkie drogi chciała wpisać Imię Swe.

  O Maryjo Królowo525

  O Maryjo, Królowo nasza,
  Weź w opiekę swoją nas.
  Niech nas odtąd nic nie przestrasza.
  Twierdzą, Mocą bądź nam w każdy czas.
  O Matko Bolesna526

 1. O Matko Bolesna stojąca pod Krzyżem,
  Widzisz wbite gwoździe w stopy Twego Syna,
  Już mrok zapada, gasną światła dnia,
  Dziś proszę Matko Cię,
  umocnij mnie w cierpieniach dnia,
  I pomóż mi wytrwać w nich.
  Tyś stała tam u Syna stóp
  I razem z Nim cierpiała.

 2. Smutna Matko, Matko Boża Bolesna,
  Ty sercem zbolałym kochająca wszystkich,
  Dopomóż tym, którym sił już brak
  By nieść zmagania dnia.
  Ty pociesz ich i dodaj sił,
  I ukaż cierpienia sens,
  Dopomóż nam ukochać Krzyż,
  Wśród zwykłych, szarych dni.

  O Królowo527

 1. O jakże pragnę pójść do Maryi
  Powiedzieć wszystko, co dręczy mnie
  O jakże pragnę uciec się do Niej
  Pod Jej opiekę oddać się.
  ref:
  O Królowo, moja Matko
  Usłysz, to serce me, woła Cię tak
  O Królowo, moja gwiazdo,
  Idę do Ciebie, by prosić Cię.

 2. Gdy tak spoglądam prosto w Twe oczy
  Widzę w nich smutek i pełno łez,
  Patrzę i myślę, co ja zrobiłem,
  Padam przed Tobą i proszę Cię.

 3. Popatrz o Matko, na moje serce,
  Na moją słabość i pomóż mi.
  Bym już nie grzeszył, lecz umiał kochać
  Pochłaniał dobro, odrzucał zło.

  Pozdrawiam Ciebie Matko528

 1. Pozdrawiam Ciebie Matko, mistrzyni moich dróg
  Pozdrawiam Ciebie Pani, nadziejo moich próśb
  Pozdrawiam Cię Królowo, w swe dłonie weź nasz los
  I wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton
  ref:
  Ave Maryja -- woła cały świat
  Ave Maryja -- Matko Boga i nas.

 2. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie Ave pieśń,
  Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć
  Niech nigdy nie ustanie pozdrowień Ave moc
  Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź.

  Panience na dobranoc529

 1. Zapada zmrok, już świat ukołysany
  Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak
  Panience Swej piosenkę na dobranoc
  Zaśpiewać chcę, w ostatnią chwilę dnia

 2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
  Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
  Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom
  Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc

 3. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną
  I oddal od nich cień codziennych trosk
  I tym, co znów nie będą mogli zasnąć
  Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc

 4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym
  Na czas bezsenny siłę daj i moc.
  I tym co dzisiaj zasną raz ostatni
  Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc

 5. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie
  Bo On Swą ufność w ręce złożył Twe
  I Jemu też hen tam na Watykanie
  Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc

 6. Zasypia świat piosenką kołysany
  Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów
  Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc
  Piastunko moich najpiękniejszych snów

  Piękno jest w Tobie promienna530

 1. Piękno jest w Tobie promienna, Niepokalana Maryjo.
  W modlitw codziennych refrenach, serca miłością nam biją.

 2. Tyś pozdrowieniem anioła, Błogosławioną nazwana.
  Tyś ponad wszystkie stworzenia, od wieków umiłowana.

 3. Ku Tobie wznosimy oczy, Najczystsza, Niepokalana.
  W Tobie nadzieja jedyna, Matko przez Boga wybrana.

 4. "Niech mi się stanie jak Bóg chce" -- pragnę za Tobą powtarzać.
  Pomóż mi co dzień od nowa, wierzyć, miłować, powstawać.

  Pozdrawiam Cię Matko531

 1. Pozdrawiam Cię Matko Syna Bożego,
  Matko módl się za nami byśmy słowo głosili,
  Chrystusa ukrzyżowanego nie w mądrości słowa,
  Ale zgodnie z Krzyżem.
  ref:
  Za nami wstawiaj się Maryjo,
  By nie został zniweczony Krzyż,
  Za nami wstawiaj się Maryjo,
  Aby został wywyższony Jezus Chrystus, Twój Syn.
  (Jezus Chrystus, nasz Pan)

 2. Krzyż jest głupstwem dla tych, co są ze świata,
  Bo świat szuka mądrości, bo świat chce ujrzeć znaki,
  My głosimy Ukrzyżowanego, On zgorszeniem dla pogan,
  On jest dla nas mądrością.

 3. Módl się za nami, byśmy niczego nie znali,
  Jak tylko Jezusa Ukrzyżowanego,
  Aby nasze głoszenie nie uwodziło mądrością,
  Aby ukazało Świętego Ducha i moc.

  Pozwól mi przyjść do Ciebie532

  ref:
  Pozwól mi przyjść do Ciebie
  takim zwyczajnym jakim jestem,
  Pozwól mi przyjść do Ciebie
  jednym łaskawym Twoim gestem.

 1. Ty jesteś Mario taka czysta, jak łza grzesznika gdy żałuje,
  Ty jesteś Mario taka dobra, to moje ludzkie serce czuje.
  Więc się ośmielam przyjść do Ciebie, tak jak przed Matką dziecko staje,
  Więc się ośmielam paść przed Tobą i całą nędzię Ci wyznaję.

 2. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, uczysz miłować, uczysz wiary.
  Patrzysz łaskawym na mnie sercem, uczysz ufności i ofiary.
  Zanim odejdę od stóp Twoich, pozwól, że skonczę na pytaniu,
  które dotyczy mego życia: co znaczy trwać w ofiarowaniu?

  Piękna Pani533

 1. Piękna Pani o smutnym obliczu,
  Piękna Pani z koroną na głowie.
  ref:
  Racz wysłuchać wołania narodu,
  którego imię Polska.

 2. O Maryjo, Ty która obrałaś
  Ziemię naszą za Swoje Królestwo
  ref:
  Racz wysłuchać wołania narodu,
  którego imię Polska.

 3. O Maryjo, Bolesną nazwana,
  O Maryjo, pod krzyżem stojąca.
  ref:
  O Maryjo cierpiąca z narodem,
  którego imię Polska.

 4. Piękna Pani o twarzy bolesnej,
  Piękna Pani z orłem błyszczącym.
  ref:
  Bądź Matką narodu naszego,
  którego imię Polska.

 5. O Maryjo, Polski Królowo,
  Przynieś pokój i wolność na nowo,
  ref:
  Racz wysłuchać wołania narodu,
  którego imię Polska.

  Święta Maryjo Królowo534

  Święta Maryjo Królowo naszych codziennych spraw
  Prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą
  Aż do niebieskich bram.
  Święta panno nad pannami535

  Święta Panno nad pannami, Częstochowska nasza Pani,
  Rozdawczyni wszelkich łask, za nami do Boga się wstaw,
  Matko słuchająca, pochylająca się nad nami,
  Uproś nam wiarę, miłość, ufność o najlepsza nasza Pani,
  Nasza Pani Częstochowska, Słuchająca.
  Redemptoris Mater536

 1. O Ty najpiękniejsza z gwiazd
  Na firnamencie Kościoła
  Matko, do Ciebie ten świat
  O zmiłowanie wciąż woła
  ref:
  Redemptoris Mater,
  Matko Odkupiciela,
  Ulituj się nad światem,
  By z grzechów powstać mógł.

 2. O Matko, Ciebie sam Bóg
  Tym właśnie nazywał słowem.
  Jesteś najpewniejszą z dróg
  Do Syna Swego nas prowadź

 3. Ty dałaś nam w Synu Swym
  Jakże radosną nadzieję.
  O niechaj jej grzechów cień
  nie zgłuszy i nie rozwieje.

  Totus Tuus537

 1. Pan rzekł -- Niewiasto, oto Syn Twój --
  -- Oto Matka Twoja --
  Dziś biorę Cię, Matko, do siebie
  Bo pragnę, jak Papież, mówić Ci.
  ref:
  Totus Tuus, Totus Tuus,
  Cały jestem Twój

 2. Oddaję się Tobie Madonno
  W macierzyńską niewolę Miłości.
  Ja wiem, że to droga zbawienna,
  Jeśli człowiek całym sercem ufa Ci.

 3. Jak dobrze być dzieckiem Królowej
  Obleczonej w słońce i gwiazdy.
  Więc pragnę Ci śpiewać, Maryjo,
  Że cały na zawsze jestem Twój.

  Usłysz Bożej Matki głos538

 1. Usłysz Bożej Matki głos,
  Która wzywa dzisiaj nas.
  Chce u Syna znów wyprosić
  Cud przemiany serc.
  ref:
  Uczyńcie, co wam mówi Syn
  Przyobleczcie wiarę w czyn
  Niech się Słowo Boże stanie
  Ciałem w każdym z nas

 2. Bóg ukochał w Synu świat,
  Chce zamieszkać w każdym z nas
  Naucz, Matko, jak zbudować
  Bogu w sercu dom.

 3. Serce ludzkie dręczy głód
  Ciągle szuka, gdzie jest Bóg.
  Naucz, Matko, jak powtórzyć
  Betlejemską noc.

  Zwycięzka Pani539

  Zwycięzka Pani z Jasnej Góry
  Przy Tobie pragniemy trwać
  I czuwać nad myślą i sercem
  przed grzechem duszę strzec.