Śpiewnik Parafialny

Taize

  Adoramus Te Christe540

  Adoramus Te Christe, benedicimus tibi,
  quia per crucem tuam redemisti mundum
  Adoramus te Domine541

  A... Adoramus te Domine
  Crucem Tuam adoramus Domine542

  Crucem Tuam adoramus Domine,
  Resurrectionem tuam laudamus Domine.
  Laudamus et glorificamus.
  Resurrectionem tuam laudamus Domine.
  Domine Deus543

  Domine Deus, Filius Patris, dona nobis pacem.
  Gloria544

  Gloria! Gloria in excelsis Deo!
  Gloria! Gloria! Alleluja! alleluja!
  Laudate Dominum545

  Laudate Dominum , Omnes gentes -- Alleluja!
  Laudate omnes gentes546

  Laudate omnes gentes, laudate Dominum
  Magnificat547

  Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum!
  Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea!
  Misericordias Domini548

  Misericordias Domini in aethernum cantabo
  O Christe Domine Jezu549

  O Christe Domine Jezu
  O... Surrexit Christus550

  O... Surrexit Christus, alleluja!
  O... Cantate Domino, alleluja!
  1.Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana.
  Aniołowie Pańscy błogosławcie Pana.
  2.Słońce i księżycu wychwalajcie Pana.
  Niebo oraz chmury błogosławcie Pana.
  3.Gwiazdy nieba wychwalajcie Pana.
  Ogniu i żarze błogosławcie Pana.
  4.Góry i pagórki wychwalajcie Pana
  Morza i rzeki błogosławcie Pana.
  5.Dni i noce wychwalajcie Pana.
  Światło i ciemności błogosławcie Pana.
  6.Dzikie zwierzęta wychwalajcie Pana.
  Ptaki podniebne błogosławcie Pana.
  7.Królowie ziemscy wychwalajcie Pana.
  Wszystkie narody błogosławcie Pana.
  8.Chłopcy i dziewczęta wychwalajcie Pana.
  Starcy i dzieci błogosławcie Pana.
  9.Niech imię Pana wszyscy wychwalają.
  Bo tylko Jego imię jest wzniosłe.
  10.Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych.
  Ludu Pana bliski śpiewaj Mu na chwałę.
  11.Amen! Amen! -- Amen! Amen!
  Per crucem et pasionem551

  Per crucem et pasionem tuam libera nos Domine...
  Per sanctam resurrectionem tuam libera nos Domine...
  Salvator mundi552

  Salvator mundi, salva nos
  Salva nos, salva nos
  Sarvator mundi, salva nos
  Spiritus Jesu Christi553

  Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis,
  confirmet cor tuum; confirmet cor tuum
  Ubi caritas554

  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
  Veni Creator555

  Veni Creator, veni Creator, Veni Creator Spiritus!
  Jezu, Tyś jest556

  Jezu, Tyś jest, światłością mej duszy,
  niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.
  Jezu, Tyś jest, światłość mej duszy
  daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.
  Nic nas nie zdoła557

  Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, Miłości Twej,
  Nigdy nie zgaśnie płomień.
  Niczym się nie trap558

  Niczym się nie trap, niczego nie bój, Bogu zaufaj nic Ci nie grozi.
  Niczym się nie trap, niczego nie bój, Bóg miłością jest.
  Nie bój się559

  Nie bój się, nie lękaj się,
  Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.
  O Jezu cichy i pokorny560

  O, Jezu cichy i pokorny
  Uczyń serce me według serca Twego.
  O usłysz mój głos561

  O usłysz mój głos, o usłysz mój głos, Panie mój wołam Cię.
  O usłysz mój głos, o usłysz mój głos. Przyjdź i wysłuchaj mnie.
  Pan blisko jest562

  Pan blisko jest oczekuj Go.
  Pan blisko jest w Nim serca moc.
  Pan jest mocą563

  Pan jest mocą swojego ludu. Pieśnią moją jest Pan.
  Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam.
  W Nim moja siła, nie jestem sam.
  Radością serca jest Pan564

  Radością serca jest Pan, na Niego czeka dusza ma. O...!
  Ty dasz mi pokój565

  Ty dasz mi pokój serca Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym.
  Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się.
  Udziel nam Panie566

  Udziel nam Panie swojego Ducha,
  udziel nam Panie swojej Mocy,
  Byśmy z radością mogli iść na krzyż.
  W ciemności idziemy567

  W ciemności idziemy w ciemności, do źródła Twojego życia,
  Tylko pragnienie jest światłem
  Wielbić Pana chcę568

  Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń.
  Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.
  W naszych ciemnościach569

  W naszych ciemnościach, o Panie,
  rozpal ogień, który nigdy nie zagaśnie.
  Zostań tu570

  Zostań tu i ze mną się módl,
  razem czuwajmy, razem czuwajmy.
  Z Tobą ciemność571

  Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie,
  a noc jak dzień zajaśnieje.