Śpiewnik Parafialny

Wielkanoc

Pieśni tradycyjne

  Alleluja! Biją dzwony105

 1. Alleluja! Biją dzwony,
  głosząc w świata wszystkie strony,
  że zmartwychwstał Pan!
  Alleluja, alleluja, alleluja!

 2. Biją długo i radośnie,
  że aż w piersiach serce rośnie,
  triumf prawdzie dan.
  Alleluja...

 3. W majestacie Boskiej chwały
  idzie Chrystus Zmartwychwstały
  między uczniów swych.
  Alleluja...

 4. Dzień wesoły nam dziś nastał,
  Pan po męce zmartwychpowstał,
  płynie pieśni ton.
  Alleluja...
  T i M: ks. Z.Piasecki

  O dniu radosny106

  Alleluja, alleluja, alleluja!
 1. O dniu radosny pełen chwał
  Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał
  Nam zmartwychwstania przydkład dał. Alleluja!

 2. Cieszmy się wierni, tak chce Pan,
  Za winy nasze okup dan
  Skończył się już niewoli stan. Alleluja!

 3. W ten świety łask i chwały dzień
  Niech płynie zew radosnych pień
  Iż serca ujrzą chwały dzień. Alleluja!
  T: ks. J. Zemanek
  M: gregoriańska

  Chrystus zmartwychwstał jest107

 1. Chrystus zmartwychwstał jest, nam na przykład dan jest:
  Iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja!

 2. Leżał trzy dni w grobie, dał bok przebić sobie.
  Bok, ręce, nogi obie, na zbawienie tobie. Alleluja!

 3. Trzy Maryje poszły, drogie maści niosły.
  Chciały Chrysta pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja!

 4. Gdy na drodze były, tak sobie mówiły:
  jest tam kamień niemały, a któż nam go odwali? Alleluja!

 5. Powiedz nam Maryja, gdzieś Pana widziała?
  "Widziałam go po męce, trzymał chorągiew w ręce". Alleluja!

 6. Gdy nad grobem stały rzekł im Anioł biały:
  "Nie bójcie się Maryje, zmartwychwstał Pan i żyje!". Alleluja!

 7. "Jezusa szukacie? Tu Go nie znajdziecie,
  Wstał-ci z martwych, grób pusty, oto śmiertelne chusty". Alleluja!

 8. Łukasz z Kleofasem, obaj jednym czasem,
  szli do miasteczka Emaus, spotkał-ci ich Pan Jezus. Alleluja!

 9. Bądźmyż więc weseli jak w niebie Anieli.
  Czegośmy pożądali tegośmy doczekali. Alleluja!
  T: Mioduszewski 1838
  M: Siedlecki 1928

  Ciesz się, Królowo Anielska108

  Na Wniebowstąpienie Pańskie
 1. Ciesz się, Królowo Anielska, wesel się, Pani niebieska!
  Wszyscy Ci dziś winszujemy, z weselem wyśpiewujemy:
  Alleluja! Alleluja!

 2. Że Syn Twój już zmartwychwstały, w niebiosa wszedł do swej chwały;
  któregoś Ty godna była, żeś Go na ręku nosiła. Alleluja!

 3. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie,
  byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali: Alleluja!
  T: ant. Regina caeli

  Niech w święto radosne109

  Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Sekwencja wielkanocna
  składają jej wierni uwielbień swych dary.
  Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
  pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
  Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
  choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
  Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
  Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
  Żywego już Pana widziałam grób pusty
  i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
  Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
  a miejscem spotkania będzie Galilea.
  Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
  o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
  T: Sekw. Victime paschali
  M: ks. I.Pawlak 1967
  Nie zna śmierci Pan żywota110

 1. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota;
  rozerwała grobu pęta Ręka święta. Alleluja!

 2. Twój, Adamie, dług spłacony, okup ludzki dokończony;
  wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi. Alleluja!

 3. Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie:
  wstał, przeniknął skalne mury Bóg natury. Alleluja!

 4. Teraz On na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię,
  która drogo dziś przybrana kosztem Pana. Alleluja!

 5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie,
  potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja!
  T: F. Karpiński
  M: Klonowski 1867

  Otrzyjcie już łzy płaczący111

 1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie
  Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
  Bo zmartwychwstał samowładnie,
  jak przepowiedział dokładnie.
  Alleluja! Alleluja!
  Niechaj zabrzmi -- Alleluja.

 2. Darmo kamień wagi wielkiej; Żydzi na grób wtłoczyli
  Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
  Na nic straż, pieczęć i skała,
  nad grobem w Pana się zdała.
  Alleluja! Alleluja!
  Niechaj zabrzmi -- Alleluja.

 3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
  Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory.
  Zdjęta trwogą straż upada
  i prawie sobą nie włada.
  Alleluja! Alleluja!
  Niechaj zabrzmi -- Alleluja.
  T i M: Siedlecki 1878

  Wesel się, Królowo miła112

 1. Wesel się, Królowo miła;
  bo Ten, któregoś zrodziła,
  zmartwychwstał Pan nad panami,
  módl się do Niego za nami,
  alleluja, alleluja.

 2. Ciesz się i wesel się w niebie,
  proś Go za nami w potrzebie,
  byśmy się też tam dostali
  i na wiek wieków śpiewali:
  alleluja, alleluja!
  T: ant. Regina caeli
  M: Klonowski 1838

  Wesoły nam dzień dziś nastał113

 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał:
  Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!

 2. Król niebieski k'nam zawitał, jako śliczny kwiat. zakwitał:
  Po śmierci się nam pokazał. Alleluja, Alleluja!

 3. Piekielne moce zwojował, nieprzyjaciele podeptał,
  Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, Alleluja!

 4. Do trzeciego dnia tam mieszkał, Ojce święte tam pocieszał.
  Potem iść za sobą kazał. Alleluja, Alleluja!

 5. Którzy v otchłaniach mieszkali, płaczliwie tam zawołali.
  Gdy Zbawiciela. ujrzeli. Alleluja, Alleluja!

 6. "Zawitaj, przybywający -- Boży Synu wszechmogący,
  Wybaw nas z piekie1nej mocy". Alleluja, Alleluja!

 7. Wielkie tam wesele mieli gdy Zbawiciela ujrzel1.
  Którego z dawna żądal1. Alleluja, Alleluja!

 8. Potem swą mocą zmartwychwstał, pieczęci z grobu nie ruszał.
  Na stróże wielki strach powstał. Alleluja, Alleluja!

 9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, miłośnikom się pokazał,
  Anioły do Matki posłał. Alleluja, Alleluja!

 10. "O Anieli najmilejsi, idźcież do Panny najświętszej,
  Do Matki mej najmilejszej!" Alleluja, Alleluja!

 11. "Ode mnie Ją pozdrawiajcie i wesoło zaśpiewajcie:
  Królowo rajska wesel się!" Alleluja, Alleluja!

 12. Potem z wielką swą światłością do matki swej przystąpiwszy
  Pocieszył Ją pozdrowiwszy. Alleluja, Alleluja!

 13. "Napełniona bądź słodkości, Matko moja, i radości,
  Po onej wielkiej żałości. Alleluja, Alleluja!

 14. "Witajże, Jezu najsłodszy, Synaczku mój najmilejszy,
  Pocieszenie wszelkiej duszy". Alleluja, Alleluja!

 15. "Jestem już bardzo wesoła, gdym Cię żywego ujrzała,
  Jakobym się narodziła". Alleluja, Alleluja!

 16. Radośnie z Nim rozmawiała, usta Jego całowała,
  W radości się z Nim rozstała. Alleluja, Alleluja!

 17. Przez Twe święte Zmartwychwstanie, daj nam grzechów odpuszczenie,
  A potem duszne zbawienie! Alleluja, Alleluja!
  T i M: Mioduszewski 1838

  Zwycięzca śmierci114

 1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
  Wychodzi z grobu, dnia trzeciego z rana.
  Naród niewierny, trwoży się, przestrasza,
  Na cud Jonasza, Alleluja.

 2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
  Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
  "Patrzcie -- tak mówi -- grób ten próżny został
  Pan zmartwychpowstał". Alleluja.

 3. U stąpcie od nas, smutki i trosk żale,
  Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
  Ojcu swojemu już uczynił zadość,
  Nam niesie radość. Alleluja.

 4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
  Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
  Obcuje z nami, daje nauk wiele
  O swym Kościele. Alleluja.

 5. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
  Wina pierwszego rodzica zgładzona.
  Niebios zamkniętych jest otwarta brama,
  Synom Adama. Alleluja.

 6. Przez Twe chwalebne, Chryste, Zmartwychwstanie,
  Daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie.
  I niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my
  Zmartwychwstaniemy. Alleluja.
  T i M: Mioduszewski 1838

  Pieśni tradycyjne

  (Wniebowstąpienie Pańskie)
  Chrystus Pan w niebo wstępuje115

  Na Wniebowstąpienie Pańskie
 1. Chrystus Pan w niebo wstępuje; niech się wierny lud raduje!
  Na cześć Jego zawołajmy, chwałę Panu zaśpiewajmy:
  Alleluja, alleluja.

 2. Chóry niebian Go witają, cześć i chwałę Mu oddają;
  wielce cieszą się Anieli, kiedy Chrystusa ujrzeli: Alleluja ...

 3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego do Królestwa niebieskiego,
  równy w Bóstwie Ojcu swemu usiadł po prawicy Jemu. Alleluja ...

 4. Miejsce nam gotuje w niebie, chcąc nas wszystkich mieć u siebie;
  niebaśmy już dziedzicami, porównani z Aniołami. Alleluja ...

 5. Niechaj ustępuje trwoga, mamy Zbawiciela Boga!
  Szatan, grzech i śmierć zwalczona, przez Chrystusa zwyciężona.
  Alleluja ...

 6. Obiecał Ducha Świętego, aby strzegł serca naszego,
  aby cieszył nas i bronił i od czarta nas zasłonił. Alleluja ...

 7. Apostołowie, patrzajcie, za Nim w niebo spoglądajcie;
  Jezus, ten co od was idzie, by świat sądzić znowu przyjdzie.
  Alleluja, alleluja.

 8. Czemu patrząc tu stoicie? Czy słów Mistrza nie pomnicie?
  "Idąc w cały świat pogański, głoście Mu testament Pański",
  Alleluja ...

 9. "Gdy me słowa wykonacie, życie swoje za Mnie dacie,
  wtedy przyjmę, was do siebie i uwieńczę chwałą w niebie."
  Alleluja ...

 10. Tego czasu wesołego chwalmy z serca Pana swego;
  chwała bądź Bogu naszemu, w Trójcy świętej jedynemu. Alleluja ...

 11. Chwała Ojcu Przedwiecznemu, co dał byt stworzeniu wszemu;
  bądź Mu sława, dziękczynienie, wieczna cześć i uwielbienie. Alleluja ...

 12. Jezu Chryste, Zbawicielu, wszystkich dusz Odkupicielu,
  Twe nad światem królowanie niechaj nigdy nie ustanie. Alleluja ...

 13. Duchu Święty, Tobie pienia, coś jest sprawcą uświęcenia;
  niech za dary z Twojej ręki co dzień niesiem Ci podzięki. Alleluja ...

  Alleluja, Miłość Twa116

 1. Alleluja, Miłość Twa jak blask słońca nad nami wciąż trwa.
  ref:
  Alleluja, niech biją dziś dzwony,
  Niech wielbi Cię cały świat. Alleluja.

 2. Alleluja, płynie pieśń, więc wraz z nami ku niebu ją wznieś.
  Pieśni nowe

  Alleluja, Jezus Chrystus jest Panem117

  Alleluja!
  1. Jezus Chrystus jest Panem -- Alleluja!
  2. Jezus Chrystus jest Mocą -- Alleluja!
  3. Jezus Chrystus jest Prawdą -- Alleluja!
  4. Śpiewaj ziemio Mu cała -- Alleluja!
  Alleluja, Pan zmartwychwstał118

  Alleluja!
  1. Pan zmartywychwystał i jest z nami -- Alleluja!
  2. Śpiewaj ziemio Mu cała -- Alleluja!
  3. Więc śpiewajmy Mu radosne -- Alleluja!
  Alleluja, Pan zmartwychwstał119

  ref:
  Alleluja, alleluja, Pan zmartwychwstał radujmy się.
  Alleluja, alleluja, chwalmy imię Pana.

  1. Jezus jest Panem ziemi, On jest Królem Stworzenia.
  2. Po całej ziemi niesie wieść, Pan umarł i zmartwychwstał.
  3. Będziemy wiecznie żyli, uwielbieni z Chrystusem.
  4. Wielką nagrodę dał nam Pan, życie na wieki. Alleluja!
  5. Przyjdźcie, wielbijmy Boga, Zbawicielowi śpiewajmy.
  Hosanna120

  Hosanna, hosanna Królowi królów cześć
  Chwalmy Pana, śpiew niech brzmi,
  Zmartwychwstał Król i żyje dziś.
  O chwalmy Go, najwyższy On i godzien wszelkiej czci!
  Mój Pan żyje121

  Mój Pan żyje! Niech będzie wywyższony i błogosławiony
  Bóg zbawienia mego
  Będę śpiewał Ci, sławił Imię Twe i wśród narodów
  Głosił chwałę Twą.
  Niechaj z nami będzie Pan122

 1. Niechaj z nami będzie Pan -- Alleluja!
  Niech obroną będzie nam -- Alleluja!

 2. Jego słowo wiecznie trwa -- Alleluja!
  Wieczną prawdę w sobie ma -- Alleluja!

 3. Chcemy zgłębiać Słowa treść -- Alleluja!
  Braciom je radośnie nieść -- Alleluja!

 4. Chcemy nim na codzień żyć -- Alleluja!
  I w przyjaźni z Bogiem być -- Alleluja!

 5. Źródło życia, Panie nasz -- Alleluja!
  Ty nam życie wieczne dasz -- Alleluja!

 6. Prowadź wśród zawiłych dróg -- Alleluja!
  W Trójcy Świętej Jeden Bóg -- Alleluja!

  Psalm 150123

 1. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram
  Chwalcie Go na Niebiosach pośród gwiazd
  Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk
  Chwalcie Go za potężną Jego moc
  ref:
  Wszystko, co żyje, niech sławi Go
  Alleluja !

 2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go
  Chwalcie Go na cytrze i na harfie
  Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem
  Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet

 3. Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana
  Na cymbałach brzmiących chwalcie Go ...

  Psalm 148124

  Alleluja!
 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
  Na wysokościach cześć niech oddadzą.
  Wielbijcie Pana Duchy Niebieskie,
  Wielbijcie Pana Jego Zastępy.

 2. Słońce, Księżycu wielbijcie Pana,
  Gwiazdy świecące wielbijcie Pana,
  Niebiosa niebios wielbijcie Pana,
  Wody podniebne wielbijcie Pana.

 3. On daje siłę swemu ludowi
  Z prochu podnosi Swoich przyjaciół.
  Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
  Swoich wybranych On sam umacnia.

 4. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
  Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
  Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe
  Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.

 5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
  Jego Synowi, który jest Panem,
  Duchowi, który w nas zamieszkuje
  Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Tyś jest Pan125

  Tyś jest Pan, Tyś jest Pan.
  Tyś zmartwychwstał dla nas, bo Tyś jest Pan.
  Niech zginają się kolana, każdy język niech wyzna,
  Że Jezus Panem jest.
  Vive Jesus126

 1. Vive Jesus, El Se~nor. Vive Jesus, El Se~nor.
  El vive (El vive), El vive (vive), Vive Jesus, El Se~nor

 2. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan.
  On żyje (On żyje), On żyje (żyje),
  Zmartwychwstał Jezus nasz Pan.

  Zmartwychwstał Pan127

  ref:
  Zmartwychwstał Pan
  Alleluja, Alleluja!

 1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
  Gdzie jest moja śmierć? Gdzie jest jej zwycięstwo?

 2. Radujmy się, radujmy się bracia,
  Jeśli dziś się miłujemy, to dlatego, że On zmartwychwstał.

  Zmartwychwstał Pan128

 1. Zmartwychwstał Pan i ukazał się Maryi,
  wszedł w Marka dom, czekająca Syn pozdrowił,
  zgasł Matki ból, bo Jej Jezus w chwale żyje,
  już zbawił świat, dając ludziom życie nowe.
  ref:
  Zmartwychwstał Pan, alleluja, alleluja!
  Śpiewajmy Mu, alleluja, alleluja!
  Jest z nami Bóg, alleluja, alleluja!
  I będzie wciąż, alleluja, alleluja!

 2. Spotkała Go Magdalena wcześnie rano,
  rozmawiał z nią, w ogrodnika był postaci.
  Pragnęła być jak najdłużej przy swym Panu,
  lecz wysłał ją z tą nowiną do swych braci.

 3. Widzieli Go, ci co bardzo Go kochali,
  niewiasty, Piotr i w podróży dwaj uczniowie,
  Gdy minął dzień Apostołom w zebrań sali
  Pan zjawił się i pokojem ich pozdrowił.

 4. Pamiętasz dni, jak rozmawiał Pan z Tomaszem,
  jak chleby dał nad jeziorem Apostołom,
  jak płakał płakał Piotr, gdy papieżem go ogłaszał,
  jak Jezus sam pod Damaszkiem Pawła wołał.

 5. Gdy wiarę masz jak gorczycy ziarnko małe,
  to jeśli chcesz możesz dzisiaj spotkać Pana,
  bo Zbawcą On, czekających i zbiedniałych,
  a dobrze wiesz, że Cię liczy wśród wybranych.