Błogosławiony Władysław z Gielniowa

(ok 1440 - 1505)

25 września

Patron Warszawy, bernardyn. Urodził się w Gielniowie pod Opocznem w rodzinie ubogich mieszczan, otrzymując na chrzcie imię Marcin Jan. Po szkole parafialnej rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej, w czasie których poznał św. Jana Kantego. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przerwał studia i w 1462 roku wstąpił do zakonu bernardynów w Warszawie. Przyjął imię zakonne Władysław (Ładysław). Zasłynął jako pierwszy znany z nazwiska polski poeta, pisał nie tylko pieśni, ale także hymny i wiersze na cześć Matki Boskiej oraz o Męce Chrystusa. Przełożył z łaciny na polski "Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP", wprowadził do nabożeństw pieśni w języku polskim.

Charakteryzowała go gorąca miłość do ojczyzny i do kultury narodowej. Władysław z Gielniowa był również znakomitym kaznodzieją, który głosił kazania po polsku. Władysław z Gielniowa dwukrotnie był prowincjałem w Polsce, podlegały mu 22 klasztory. Współdziałał w zakładaniu nowych klasztorów, organizował pracę apostolską na Rusi i Litwie - miał wielkie zdolności organizacyjne. Władysław brał udział w kapitułach generalnych zakonu w Urbino (1490) oraz w Mediolanie (1498). W ostatnim roku życia pełnił funkcję gwardiana w klasztorze w Warszawie, gdzie wyczerpany pracą kaznodziejską zmarł 4 maja.

W 1750 roku papież Benedykt XIV ogłosił Władysława błogosławionym, a Jan XXIII w 1962 roku - patronem Warszawy. Święto patronalne przypada 25 września.
"Litania Narodu Polskiego - Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego"
Biały Kruk, Wydanie I, Kraków 2004