Wejscie Sens zycia Kancelaria parafialna
Kaplica
Wejście do podziemi
Idź w stronę kancelarii parafialnej i domu Sióstr Misjonarek
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-18:00
Kaplica
Sens życia