Potrzebne jest w Warszawie – mieście kiedyś nieujarzmionym, a dziś napełnionym wielu zobojętniałymi i zimnymi na sprawy Boże i ludzkie, Miejsce Święte, przypominające o tym co stałe, święte i niezmienne w naszym życiu.

Potrzebne jest takie Miejsce Święte w mieście w którym są Relikwie Świętego Andrzeja Boboli, duszochwata zamordowanego przez kozaków, kapłana i męczennika, Patrona naszej Metropolii, w mieście w którym w Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela, z której fundamentów otrzymaliśmy Kamień Węgiełny pod budowę kościoła, spoczywa ciało Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, kapelana Armii Krajowej, więźnia reżimu komunistycznego, reżimu któremu tak wielu z nas zastraszonych przecież służyło.

Potrzebne jest takie Miejsce Święte na Pradze, gdzie w kościele Pallotynów na Skaryszewskiej są relikwie Błogosławionego Księdza Stanka kapelana Powstańców walczącej Warszawy, zamordowanego przez Niemców na Powiślu, a w niedalekim Radzyminie cmentarz Żołnierzy z 1920 roku broniących Warszawę, Ojczyznę i Europę przed nawałą bolszewicką, gdzie w pobliskim Ossowie jest mogiła kapelana walczących żołnierzy: odważnego, bohaterskiego Księdza kapitana Ignacego Skorupki, na Pradze gdzie po wkroczeniu Sowietów do Stolicy, w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji na Cyryla i Metodego torturowano i mordowano kwiat polskiej młodzieży, tylko dlatego, że walczyli o wolną Polskę,

Potrzebne jest takie Miejsce Święte w mieście, w którym przy murach Starego Miasta stoi pomnik – dziecko, Mały Powstaniec, w którym na murach domów tak wiele Tablic upamiętniających miejsca straceń, miejsca przelanej polskiej krwi, w mieście w którym na Żoliborzu u Stanisława Kostki jest grób Sługi Bożego Księdza Jerzego, zamordowanego przez oficerów Urzędu Bezpieczeństwa, za przyzwoleniem przywódców ówczesnego reżimu i partii, w mieście gdzie podczas jednej z ostatnich Papieskich Pielgrzymek Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił 108 Błogosławionych Polskich Męczenników czasu II wojny światowej – potrzebna jest Świątynia – Sanktuarium mówiąca o Martyrologii Narodu, przypominająca wszystkim że Bóg, Honor, Ojczyzna, to nie tylko przeszłość, ale dalej obowiązująca wszystkich, którzy chcą być Polakami dewiza i zasada życia.

Chyba nie bez przyczyny kościół pod takim wezwaniem stanął w Stolicy po tej stronie Wisły, na Pradze, która podczas rzezi zgotowanej przez carskiego generała Suworowa spłynęła polską krwią, która jak mówią przekazy, płynęła ulicami strumieniem do Wisły.

Wspominając ludzi i wydarzenia nasuwa się refleksja, że tak oto w tym miejscu łączą się sprawy Boże ze sprawami ludzkimi. Niech to Sanktuarium za przyzwoleniem Bożym ukazuje nie tylko ogrom cierpienia, ale także chlubę i chwałę naszego Narodu. Dziękujmy Bogu, że w tym miejscu, miastu i światu, ustanowionym i ogłoszonym zostało, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników.

Parafia i Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników
04-028 Warszawa
Aleja Stanów Zjednoczonych 55
Dekanat Grochowski

Tel: 22 813 33 44 (kancelaria) czynny w poniedziałek, środę i piątek 16.00-17.45, środa 19.00-20.00

Tel: Parafia Ks. Dyżurny – 571 248 454

Tel: Zakrystia Siostra – 571 279 580

e-mail: proboszcz.meczennicy@gmail.com

konto parafialne:  Bank Pekao   49 1240 1095 1111 0000 0324 5996

 

Nasz kościół parafialny zbudowany jest w pobliżu starej kapliczki przydrożnej pochodzącej z 1829 roku. Jest to miejsce szczególne. Przekazy ustne mówią, że jest to miejsce gdzie podczas powstania listopadowego grzebano poległych powstańców walczących na Pradze. Idący ulicą ludzie zatrzymują się przy tej kapliczce na chwilę modlitwy, to jest na naszym Osiedlu już taki zwyczaj. Przed laty stanęło tam wielu z nas, by w upalne lato, jesienne szarugi, w mroźną zimę modlić się razem, aby powstała nasza parafia, aby Bóg dał łaskę budowania kościoła. Bóg dał nam więcej niżeśmy prosili, dał nie tylko parafię i świątynię, ale także Miejsce Święte – Sanktuarium. Dziękujemy Mu za te dary tak jak potrafimy.

Do Parafii należą ulice:
Kinowa, Rozłucka, Waszyngtona, Kirasjerów, Garibaldiego, Suchodolska, Walewska, Wąwolnicka, Sygietyńskiego, Bełchatowska, Turbinowa, Spalinowa, Cyraneczki, Międzyborska, Grenadierów, Chroszczewska, Aleja Stanów Zjednoczonych, Fundamentowa, Ramowa, Wzorcowa, Świętosławska, I Praskiego Pułku, Ostrobramska, Darłowska i Majdańska.