Bp Romuald Kamiński dziękuje Diecezjanom 16 marca 2020 roku

Bp Romuald Kamiński dziękuje Diecezjanom
16 marca 2020 roku

Warszawa, 16 marca 2020 roku

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodni Diecezjanie!

Dane nam jest od jakiegoś czasu przeżywać bardzo trudne chwile w związku z ogólnoświatowym zagrożeniem epidemicznym. Zaczynamy to naprawdę rozumieć i coraz bardziej szanujemy wszelkie roztropne rozporządzenia tak ze strony władz świeckich, jak i kościelnych. Dowodem tego była ostatnia niedziela i bardzo odpowiedzialne zachowanie się całej naszej społeczności.

Pozwólcie Najmilsi, że z głębi serca podziękuję Duszpasterzom i całej naszej Wspólnocie diecezjalnej za zrozumienie sytuacji i podjęcie różnorakich wysiłków zmierzających do zwycięskiego wyjścia z zagrożenia epidemicznego. Szczególne podziękowania kieruję do całej służby medycznej.

Dziękuję Duszpasterzom, osobom życia konsekrowanego i każdemu z Was, Czcigodni Diecezjanie, iż podejmujecie modlitwę dla wyproszenia potrzebnych łask. Tej modlitwy, a także służby wobec bliźnich bardzo nam dzisiaj potrzeba. Powinno nam także zależeć na zmianie stylu naszego życia, aby było prawdziwym świadectwem życia chrześcijańskiego.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałej epidemii. Proszę o trwanie na modlitwie i korzystanie z bardzo bogatej oferty duchowej przekazywanej przez media ogólnopolskie i nasze diecezjalne. Szczególnie zachęcam do godnego uczestnictwa we Mszach Świętych transmitowanych w środkach społecznego przekazu.

Duszpasterzy zachęcam, aby zachowując wszelkie środki ostrożności, umożliwiali Wiernym dostęp do adoracji Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.

Wspierajmy siebie nawzajem, pamiętając także o tych, na których szczególnie spoczywa wielki ciężar odpowiedzialności za nasze zdrowie i bezpieczeństwo Ojczyzny.

Z modlitwą i błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski