60-lecie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej

Na dzień 1 grudnia w parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie przypadły uroczystości związane z obchodami jubileuszu 60-lecia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Mszy Świętej sprawowanej w kościele parafialnym przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Jackowski, który wygłosił okolicznościową homilię. Jubileusz był okazją do przybliżenia parafianom istoty i celu istnienia Zgromadzenia. Każdy z zebranych wychodząc z kościoła mógł zabrać ze sobą misjonarskie folderki, które były duchowymi cukierkami rozdawanymi z okazji 60 urodzin wspólnoty misjonarek. We wspólnym świętowaniu wzięły również udział siostry neoprofeski: s. Monika  Mackiewicz oraz s. Katarzyna Smukała, przeżywające w tym czasie zjazd neoprofesek.