Kurs przedmałżeński online

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

W związku z przedłużającą się pandemią rozpoczynamy prowadzenie internetowych katechez przedmałżeńskich, przygotowujących do Sakramentu Małżeństwa.Do udziału w spotkaniach zapraszamy narzeczonych z terenu naszej parafii, którzy planują zawrzeć Sakrament Małżeństwa przed 1 września tego roku. Spotkania online będą prowadzone w piątki o 19.00. Zgłoszenia przyjmuje Beata Gościńska (nr tel. 793750931, email: goscinska@vp,pl)

 

Ogłoszenie Kurii Biskupiej dotyczące Pierwszych Komunii Świętych

Ogłoszenie dotyczące Pierwszych Komunii Świętych oraz Rocznic
15 kwietnia 2020 roku

Czcigodni Duszpasterze,

w związku z licznymi pytaniami osób świeckich, kierowanymi do Kurii, dotyczącymi Pierwszych Komunii Świętych oraz Rocznic informujemy, że władze diecezjalne nie będą ingerować w ustalanie terminów tych uroczystości. Decyzje w sprawie przełożenia i ustalenia nowych terminów po ustaniu epidemii podejmują Księża Proboszczowie w porozumieniu z katechetami i rodzicami dzieci. Uroczystości tych nie należy organizować do czasu powrotu dzieci do szkół.

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. dr Dariusz Szczepaniuk
kanclerz Kurii

Idziemy – dostępny w Internecie

Wielkanocny numer „Idziemy” dostępny w Internecie
1 kwietnia 2020 roku

Numer na Wielkanoc ukazuje się tylko w e-wydaniu. Będzie od środy do nabycia na stronach: https://www.egazety.pl/wydawnictwo-warszawsko-praskie/e-wydanie-idziemy.html oraz https://eprasa.pl/news/idziemy

lub do pobrania gratis na pod adresem: www.idziemy.pl

Zachęcamy kapłanów i osoby świeckie do zamieszczania na stronach internetowych parafii oraz na swoich profilach w mediach społecznościowych materiałów promujących wydanie elektroniczne.

W najnowszym numerze warto przeczytać:

– Szukając nadziei – Nawet kiedy epidemia ustanie, to świat nie będzie już taki sam, jak wcześniej – o społecznych i religijnych skutkach koronawirusa mówi abp Henryk Hoser SACw rozmowie z ks. Henrykiem Zielińskim.

– Radość wielkanocna – Cała potęga zła jest bezsilna wobec człowieka, który oburącz trzyma się Ojca Niebieskiego – o źródle wielkanocnej radości pisze o Jacek Salij OP.

– Grób miejscem życia – Grób Jezusa to jedyny grób, do którego pielgrzymujemy dlatego, że nie ma w nim ciała. – o znaczeniu grobu w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w rozmowie z Ireną Świerdzewską.

– Wielkanocne pewniki – O czym tak naprawdę człowiek może decydować w swoim życiu? – analizuje o. Dariusz Kowalczyk SJ

– Kiedy będzie Wielkanoc? – Wielkanocne „alleluja” może niektórym z nas brzmieć w tym roku jak pociągnięcie styropianem po szybie. Jak tego uniknąć? – wskazuje ks. Henryk Zieliński.

– Kardynał Pell niewinny – Sąd Najwyższy w Australii uznał, że przebywający od ponad roku w więzieniu kard. George Pell nie popełnił nadużyć seksualnych wobec nieletnich, o które był oskarżany. – sprawę opisuje prof. Kazimierz Dadak.

– Wszystko jest po coś – Zostaliśmy skierowani bez pytania nas o zgodę na swoisty obóz przetrwania – o tym, co my przechodzimy i przez co przeszło pokolenie naszych rodziców – pisze Krzysztof Ziemiec.

– Czas przemiany – Prawie połowa Niemców jest bardziej zaniepokojonych gospodarczymi skutkami epidemii niż samym koronawirusem – relacjonuje Anna Meetschen.

– Religijność wirtualna? – Czy eucharystyczna tęsknota przełoży się na gorliwość religijna, gdy minie już epidemia? – rozważa ks. prof. Jacek Grzybowski.

– Z zimną wojną w tle – O chaosie w USA, o tym jak wskutek epidemii zmienia się światowy układ sił i co może tego wynikać dla Polski? – pisze prof. Kazimierz Dadak.

– Szczęść lat ruskiego miesiąca – Jako dziecko dr. Tadeusz Borowski Beszta był wywieziony z matką i dziadkiem w głąb ZRRR. Wspomnienia zesłańca opisuje Monika Odrobińska.

– Po co wybory? – To nie rząd, ale państwo polskie ma konstytucyjny obowiązek zorganizować wybory – pisze Jacek Karnowski.

– Francuski łącznik w Hiszpanii – Czy Francja ingeruje w wewnętrzne sprawy Hiszpanii? – pisze Marcin Zatyka.

– Niósł Boga ludziom – Wspomnienia osobistego lekarza św. Jana Pawła II z jego towarzyszenia papieżowi – przedstawia Anna Artymiak.

– Sens ofiary Chrystusa – O religijnych i społecznych realiach życia w Ziemi Świętej w czasie Paschy Chrystusa – pisze Jan Gać.

– Prymas Wyszyński i naród – Prymas czuł się reprezentantem nie tylko katolików w Polsce, ale całego narodu – twierdzi ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.

– Czy grożą nam puste półki? – Jak wygląda bezpieczeństwo żywnościowe Polski? – pokazuje Agnieszka Domańska.

– Sopran w Bożych rękach – Sylwetkę światowej sławy polskiej sopranistki Dominiki Zamary – przedstawia Irena Świerdzewska.

– Orionista z KL Dachau – O heroicznej postawie ks. Franciszka Drzewieckiego, który nawet w obozie zagłady zachował wiarę i człowieczeństwo – przedstawia Anna Jagodzińska.

– O Jarosławie Gowinie – Różnimy się poglądami, ale są rzeczy, za które bardzo go cenię – pisze Marek Jurek.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
4 kwietnia 2020 roku

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zapraszamy do zapoznania się.

Do kiedy jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej?

Dyspensa obowiązuje do odwołania. Polecamy transmisje Mszy Świętych za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Wykaz liturgii, które można obejrzeć lub wysłuchać znajduje się tutaj. Plan transmisji liturgii Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego z udziałem biskupów można odnaleźć tutaj.

Dokument: Komunikat z 21 marca

Czy I Komunie Święte odbędą się w planowanych wcześniej terminach?

Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych. Proboszczowie w swoich parafiach w uzgodnieniu z rodzicami będą decydować o terminie uroczystości.

Dokument: Komunikat z 24 marca

Czy będzie poświęcenie palm w Niedziele Palmową?

W związku z epidemią obrzęd pokropienia palm wodą pobłogosławioną nie odbędzie się.

Dokument: Normy liturgiczne z 27 marca

Jak w tym czasie mogę skorzystać ze spowiedzi?

W każdej parafii za umożliwienie skorzystania z sakramentu pojednania odpowiada proboszcz. Biskup Romuald Kamiński w komunikacie przypominał, że:

Należy unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, a szczególnie:

a. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego,

b. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (telefon, komunikator internetowy itp.)

c. Chociaż właściwym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnej sytuacji spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem (w kościele, kaplicy, zakrystii, w salce parafialnej lub innym godnym miejscu, pozwalającym zachować prywatność i bezpieczeństwo zdrowia).

A także:

Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.

UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Dokument: Komunikat z 21 marcaz 24 marca

Co zrobić jeśli w mojej parafii Triduum Paschalne odbywa się bez udziału wiernych?

Należy skorzystać z dyspensy i uczestniczyć we Mszy Świętej za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Dokument: Komunikat z 21 marca

Jak uczestniczyć we Mszy Świętej lub modlitwie za pośrednictwem mediów?

Należy zachować godną postawę ciała, skupienie ducha na słuchaniu Ewangelii i zatroszczyć się o odpowiednie okoliczności zewnętrzne – nie wykonujemy w tym czasie innych czynności.

Dokument: Dekret z 13 marca

Czy w czasie epidemii mogą odbywać się chrzty, śluby, pogrzeby?

Mogą, przy zachowaniu stosownych ograniczeń wyznaczonych z uwagi na epidemię. Odpowiedzialnym za przestrzeganie obowiązujących norm jest proboszcz parafii lub/i ksiądz sprawujący posługę.

Dokument: Dekret z 13 marcaKomunikat z 24 marca

Czy będzie święcenie pokarmów?

W tym roku błogosławieństwo nad pokarmami wielkanocnymi nie odbędzie się w kościołach. Zachęcamy do dokonania błogosławieństwa w domach, korzystając z modlitwy podanej na stronie internetowej Diecezji albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.

Dokument: Normy liturgiczne z 27 marca

Jak kontaktować się z Kurią i księżmi?

Od 18 marca Kuria pozostaje zamknięta. Pracownicy Kurii są dostępni drogą telefoniczną lub mailową, dane można sprawdzić w zakładce: Kuria. Osoby świeckie prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z Księżmi Proboszczami Parafii miejsca zamieszkania.

Dokument: Komunikat z 18 marca

Czy cmentarze są otwarte?

Zarząd Cmentarz Bródzieńskiego zdecydował o zamknięciu cmentarza w dniach 3–11 kwietnia zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Decyzje dotyczące cmentarzy parafialnych podejmują proboszczowie, uwzględniając obowiązujące obostrzenia i zasady bezpieczeństwa.

Błogosławieństwo pokarmów w domu

Błogosławieństwo pokarmów w domu
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

12 kwietnia 2020
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Brak możliwości przyjęcia Komunii Św. nie przerywa praktyki I piątków

Brak możliwości przyjęcia Komunii Św. nie przerywa praktyki pierwszych piątków miesiąca
2 kwietnia 2020 roku

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu nt. praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

Komisja zwraca uwagę na to, że w okresie epidemii dostęp do sakramentów spowiedzi i komunii świętej jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. „Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie” – czytamy w komunikacie Komisji, podpisanym przez jej przewodniczącego bp. Adama Bałabucha.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych Komisja Episkopatu przypomina kilka zasad. Po pierwsze: „prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie”, a obecne ograniczenia w stanie epidemii są taką przeszkodą. Po drugie: „w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe”.

W związku z tym Komisja Episkopatu podkreśla: „Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc”.

„Zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452)” – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.