Wyposażenie świątyni

Ołtarz marmurowy twarzą do ludzi. Na ścianie ołtarzowej na tle krzyża figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za wzór posłużył nam pomnik stojący na grobie Profesora Uniwersytetu Lwowskiego Stanisława Kępińskiego z Cmentarza Łyczakowskiego.

Na ścianach: po jednej stronie stacje Drogi Krzyżowej wykonane w mosiądzu oraz obraz Miłosierdzia Bożego, po drugiej stronie Tablice Pamiątkowe, poświęcone ofiarom wojen i reżimu faszystowskiego oraz komunistycznego, krzyż z koroną cierniową.

Dwie boczne kaplice: kaplica Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników, a w niej obraz Matki Bożej w otoczeniu Polskich Męczenników. Druga kaplica – Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Przy wejściu, na ścianie po lewej stronie figury Świętych Wojciecha i Stanisława Biskupów i Męczenników – to Męczennicy pierwszych wieków Kościoła w Ojczyźnie. Po prawej figury św. Maksymiliana Kolbe i bł. Ks. Jerzego, Męczenników systemów totalitarnych XX wieku okupujących naszą Ojczyznę.

Nad wejściem organy wybudowane w 2002 roku: 23 głosy, dwa manuały + pedał, traktura elektryczna. Piszczałki tego instrumentu pochodzą z dawnych organów Filharmonii Warszawskiej.