Historia

1985 rok czerwiec – Mieszkańcy „Osiedla Kinowa” wraz z oddelegowanym przez Arcybiskupa Warszawskiego Księdzem Krzysztofem Jackowskim podejmują starania u ówczesnych władz o uzyskanie zezwolenia na lokalizację i budowę kościoła na Osiedlu. Rozpoczęło się chodzenie po urzędach i instytucjach państwowych o charakterze politycznym, architektonicznym, wyznaniowym. (Komitet Wojewódzki PZPR, Prezydent Warszawy, Komitet Dzielnicowy PZPR, Urząd Dzielnicy, Wydział Architektury, Wydział do Spraw Wyznań, Rada Osiedla)

Maj 1986 – Październik 1987 aby wesprzeć nasze wysiłki i starania o uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę modlimy się na ulicy przy starej kapliczce z 1829 roku Mszą św. i Nabożeństwami. Zaczyna tworzyć się Wspólnota parafialna jeszcze bez kościoła, ale bardzo prężna, rozmodlona. Modlimy się pod gołym niebem bez względu na pogodę i porę roku. Msze św. odprawiamy w niedziele i dni świąteczne, nabożeństwa w dni powszednie. Jak było do przewidzenia stało się to przysłowiową solą w oku ówczesnych „czerwonych władz” miasta.

14 styczeń 1987 – wywalczyliśmy Dekret Wydziału Architektury mówiący o „Wskazaniu lokalizacyjnym”.

17 kwiecień 1987 – Wydział Architektury wydaje „Decyzję o ustaleniu lokalizacji kościoła

10 czerwiec 1987 – po zatwierdzeniu planów uzyskanie zezwolenia na budowę prowizorycznej kaplicy. Poświęcenia dokonał Sekretarz Episkopatu Polski Ks. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski 28 października 1987 roku.

1 grudzień 1987 – Prymas Polski Ksiądz Kardynał Józef Glemp na prośbę Księdza Krzysztofa Jackowskiego nadaje Tytuł kaplicy – Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników.

15 marzec 1988 – Dekret Prymasa Polski erygujący Parafię Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Pierwszym Proboszczem Parafii zostaje mianowany Ksiądz Krzysztof Jackowski.

20 marzec 1989 – uzyskujemy zatwierdzenie części planów budowy kościoła i pozwolenie na budowę plebanii. Rozpoczynamy prace budowlane.

19 październik 1989 – zatwierdzenie dalszej części planów budowy kościoła. Wznosimy mury budynku parafialnego i rozpoczynamy budowę części katechetycznej.

4 maj 1994 – po zatwierdzeniu przez Wydział Architektury ostatniej części planów budowy rozpoczynamy murowanie ścian bocznych kościoła.

Wrzesień 1996 rok – pierwszy Ksiądz Wikariusz wprowadza się do jeszcze niewykończonego w całości Domu Parafialnego.

31 grudzień 2000 – w Święto Świętej Rodziny Pierwszy Biskup Diecezji Warszawsko – Praskiej Ordynariusz Kazimierz Romaniuk dokonał Konsekracji kościoła jako Wotum Jubileuszowego Parafii i Diecezji.

30 grudzień 2001 – w Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa na prośbę Księdza Proboszcza Krzysztofa Jackowskiego Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk ogłosił uroczyście kościół parafialny Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników.