Księża. A.D. 2020

Proboszcz (od 2020): Ks. Mariusz Czyżewski
Wikariusz w latach 2011-2015 oraz 2019-2020.
Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 2002 r., z rąk Bp Kazimierza Romaniuka.
Od 2014 roku jest wicedyrektorem i wizytatorem katechetycznym Wydziału Nauki Katolickiej Kurii DW-P
Wikariusz (od 2012): Ks. Artur Więsik
Święcenia kapłańskie przyjął dnia 5 czerwca 2004 roku z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka.
Dotychczasowy Wikariusz Parafii Świętego Benedykta w Warszawie.
Dyrektor administracyjny Radio Warszawa
W Parafii opiekuje się grupą Odnowy w Duch Świętym
Wikariusz (od 2016): Ks. Marek Długoszewski
Święcenia kapłańskie przyjął dnia 15 czerwca 2002 roku z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka.
Dotychczasowy Wikariusz Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie.
W naszej Parafii od sierpnia 2016 roku. Katechizuje w XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego.
Rezydent: Ks. Prałat Krzysztof Jackowski
Proboszcz w latach 1988-2020.
6 czerwca 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie w Archikatedrze Warszawskiej p.w. św. Jana Chrzciciela z rąk Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W 1985 zostaje oddelegowany przez Arcybiskupa Warszawskiego i podejmuje starania u ówczesnych władz o uzyskanie zezwolenia na lokalizację i budowę kościoła na „Osiedlu Kinowa”. W marcu 1988 roku zostaje mianowany Proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Jest również Kapelanem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego.