Księża. A.D. 2021

 

Proboszcz (od 01.03.2020): Ks. Mariusz Czyżewski
Wikariusz w latach 2011-2015 oraz 2019-2020.
Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 2002 r., z rąk Bp Kazimierza Romaniuka. Jest autorem podręczników do nauki religii w kl. IV, V i VI w szkołach podstawowych. Od 2014 roku jest wicedyrektorem i wizytatorem katechetycznym Wydziału Nauki Katolickiej Kurii DW-P.

 

Wikariusz (od 2021): Ks. Olgierd Filipowicz

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 6 czerwca 2020 r. z rąk Bp Romualda Kamińskiego.

 

Wikariusz (od 2021): Ks. Paweł Czeluściński

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 17 maja 2008 r. z rąk Bp Stanisława Kędziory.                                    

 

Rezydent: Ks. Prałat Krzysztof Jackowski
Proboszcz w latach 1988-2020.
6 czerwca 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie w Archikatedrze Warszawskiej p.w. św. Jana Chrzciciela z rąk Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
W 1985 zostaje oddelegowany przez Arcybiskupa Warszawskiego i podejmuje starania
u ówczesnych władz o uzyskanie zezwolenia na lokalizację i budowę kościoła na „Osiedlu Kinowa”. W marcu 1988 roku zostaje mianowany Proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Był również Kapelanem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego. Obecnie emeryt.