Księża. A.D. 2020

Proboszcz (od 01.03.2020): Ks. Mariusz Czyżewski
Wikariusz w latach 2011-2015 oraz 2019-2020.
Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 2002 r., z rąk Bp Kazimierza Romaniuka. Jest autorem podręczników do nauki religii w kl. IV, V i VI w szkołach podstawowych. Od 2014 roku jest wicedyrektorem i wizytatorem katechetycznym Wydziału Nauki Katolickiej Kurii DW-P
Wikariusz (od 2020): Ks. Dawid Jastrzębski
Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 7 czerwca 2014 r. z rąk Abp Henryka Hosera SAC. Przybył do nas z parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Diecezjalny duszpasterz harcerzy
Rezydent: Ks. Prałat Krzysztof Jackowski
Proboszcz w latach 1988-2020.
6 czerwca 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie w Archikatedrze Warszawskiej p.w. św. Jana Chrzciciela z rąk Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W 1985 zostaje oddelegowany przez Arcybiskupa Warszawskiego i podejmuje starania u ówczesnych władz o uzyskanie zezwolenia na lokalizację i budowę kościoła na „Osiedlu Kinowa”. W marcu 1988 roku zostaje mianowany Proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Był również Kapelanem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego. Obecnie emeryt.