Siostry Misjonarki Chrystusa Króla

dla Polonii Zagranicznej

Zgromadzenie Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej wyrosło z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów.

 
Założył je w 1959 roku Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy. Dom Główny mieści się w Poznaniu – Morasko. Tam w czasie formacji w postulacie i nowicjacie siostry przygotowują się do złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz do pracy apostolskiej w kraju i za granicą. Obecnie ze swoją posługą docierają siostry do Polaków w Anglii, Białorusi, Niemiec, Włoch, Węgier, USA, Kanady, Brazylii i Australii.

Misjonarka swoją posługę traktuje jako służbę Bogu w bliźnich. Konkretną formą apostolatu jest modlitwa i wszelkiego rodzaju prace, jakie spełnia. Misję Zgromadzenia pełnią siostry przez całe życie niezależnie od miejsca i rodzaju pracy. Wszystko cokolwiek czynią składają w ofierz e za polskich emigrantów. Siostry starają się być znakiem Chrystusa we współczesnym świecie przez swoją postawę, strój zakonny, codzienną modlitwę i wykonywaną pracę.

Pierwsze dwie misjonarki przybyły do parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie 21 sierpnia 1996 roku. Kilka dni później dołączyły następne dwie by od 1 września w pełnym składzie podjąć pracę na nowej placówce. Siostry podjęły prace zakrystianki, organistki i katechetek. Z czasem doszła siostra do pracy charytatywnej a nie ma siostry organistki. Siostry oprócz konkretnej pracy otaczają wszystkich parafian swoją modlitwa powierzając Bogu wszystkich wśród których żyją i pracują.


Obecnie wspólnota Sióstr Misjonarek w parafii składa się z 5 sióstr.

s. Małgorzata jest przełożoną wspólnoty Sióstr Misjonarek oraz katechetką w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego.

s. Monika  katechizuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”.

s. Edyta pracuje w biurze Konferencji Episkopatu Polski.

s. Karolina swoją codzienną posługą obejmuje osoby chore i starsze w naszej parafii.

s. Anna pełni w parafii posługę zakrystianki.