Dlaczego przeszkadzały?

Represje i polityka komunistów wobec zgromadzeń żeńskich

Wypowiedź kierownika Wydziału Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej w Biskupcu na zebraniu ogólnym pracowników służby zdrowia w Reszlu:
„Wyeliminuje się i dalej nie będzie się tolerowało, aby zakapturzone sukmany pracowały nadal w służbie zdrowia. Niedługo już skończymy z tymi kapturami i sukmanami, tymi zacofańcami, które do życia nie wnoszą progresu lecz wstecznictwo”.

Ewa Kaczmarek MChR „Dlaczego przeszkadzały?”

„W omawianym okresie władze partyjne (…) podejmowały szereg działań, których celem było zniszczenie podstaw materialnych zakonów(…). W dalszej konsekwencji starano się osłabić wpływ zakonnic na społeczeństwo, a ostatecznie wyeliminować zupełnie z życia publicznego. Zakres badań prezentowanej pracy obejmuje całą gamę problemów występujących w relacjach państwo – Kościół, a w szczególności tych wypływających z działań represyjnych, podejmowanych przez władze (…) wobec zgromadzeń zakonnych i instytucji przez nie prowadzonych. (…) Analiza dokumentów zgromadzonych w trakcie pisania pracy wskazuje na wielką skalę działań aparatu partyjno-rządowego oraz na jego ogromną determinację w procesie niszczenia struktur zakonnych w Polsce, w procesie, który dokonywał się w majestacie prawa z zastosowaniem najbardziej brutalnych i często prymitywnych metod” (Wstęp)

9 grudnia 2007 odbyło się spotkanie w Radiu Maryja oraz Telewizji Trwam z udziałem Siostry Ewy. Tematem jego były „Represje i polityka komunistów wobec zgromadzeń żeńskich” – oparte na książce „Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956.”

źródło: http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6552