Śluby wieczyste s. Uli

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Śluby wieczyste siostry Urszuli Fabisiak
Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Niedziela, 15 sierpnia 2004r.

„Śluby to triumf miłości, to jest oddanie serca w całości, bez zastrzeżeń: to spotkanie dwóch serc w akcie miłości”
Ojciec Posadzy – Założyciel

15 sierpnia na Mszy świętej o godzinie 13.00 odbyła się niecodzienna uroczystość. S. Urszula Fabisiak Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, pochodząca z naszej parafii złożyła śluby wieczyste czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Jackowski. Do tego dnia s. Urszula przygotowywała się przez wiele lat formacji w postulacie, nowicjacie i w okresie ślubów czasowych. Jej misyjne drogi wiodły przez Morasko, pracę w Niemczech, studia w Lublinie.

Ceremonia rozpoczęła się w kaplicy Sióstr Misjonarek.

Jest taki staropolski zwyczaj, że Rodzice błogosławią swojemu dziecku na drogę. I tak jest też w przypadku kiedy siostra opuszcza dom rodzinny i wstępuje do Zakonu. Rodzice oddając swoje ukochane dziecko na służbe Bogu błogosławią mu na nową drogę.

Najważniejszym momentem uroczystości było odczytanie aktu profesji. Chwile tą poprzedziła modlitwa Litanią do Wszystkich Świętych podczas której s. Urszula modliła się leżąc krzyżem.

„W imię Trójcy Przenajświętszej Ojca Syna i Ducha Świetego, ja siostra Urszula, poznawszy Konstytucje, ducha i zadania Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, staję przed Tobą, wieczny i miłosierny Boże, a poświęcając się dobrowolnie na szczytną służbę Twojego Królestwa prawdy, pokoju i zbawienia, składam w tymże zgromadzeniu przez ręce Niepokalanej Bożej rodzicielki wieczyste śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. To swoje zakonne ślubowanie składam na ręce siostry delegowanej przez przełożoną generalną, postanawiając szczerze, że przy pomocy łaski Bożej i pod opieką Jasnogórskiej Pani żyć będę duchem tegoż zgromadzenia i zgodnie z jego Konstytucjami. Amen.”

Poprzez złożenie profesji siostra w głębokiej wierze, z pokorą i ufnością, po latach próby wiąże się z Chrystusem Królem na dolę i niedolę i pragnie trwać w miłości i wierności, gotowa do poświęcenia i ofiary. Znakiem zaślubin z Chrystusem jest srebrna obrączka.

„Przyjmij tę obrączkę znak zaślubin z Jezusem Chrystusem, który wybrał Cię na Oblubienicę. Dochowaj mu wierności, abyś mogła radować się z Nim na wieki”.

Każda Misjonarka przez złożenie ślubów wieczystych poświęca całe życie na służbę Bogu i Polonii świata. Podczas uroczystej Mszy świętej modliliśmy się za s. Urszulę, by dar jej życia był uwielbieniem Boga przez miłość i uległość oraz niepodzielnym oddaniem się dziełu zbawienia świata w duchu Zgromadzenia.

Po Mszy św. rozdawane były pamiątkowe obrazki.

[Zobacz program ślubów…] [Galeria zdjęć…]