Wspólnoty

Rada duszpasterska

Radę duszpasterską w parafii tworzą wybrane 22 osoby.

Lektorzy

Opiekunem jest ks. Olgierd

Ministranci

Ministranci starsi oraz młodsi: Kandydaci, Akolici, Choraliści. Spotkania są w soboty o godz. 10.00. Opiekunem jest ks. Olgierd

Chór parafialny „Cantores Reginae”

Próby odbywają się  wtorki o godzinie 19.30 w sali nad zakrystią.

Odnowa w Duchu Świętym (Odnowa Charyzmatyczna)

Grupa modlitewna ZBAWICIEL działająca w naszej parafii spotyka się we czwartki o godz. 19:00 w sali nad zakrystią, a w pierwszy czwartek miesiąca na adoracji w Kościele. Opiekunem jest ks. Paweł.

Istotą tych spotkań jest spontaniczna modlitwa wspólnotowa oraz dzielenie się (rozmowa) w małych grupach.

Neokatechumenat

Droga Neokatechumenalna to współczesna forma wtajemniczenia chrześcijańskiego, na wzór katechumenatu wczesnego Kościoła. Jest to formacja służąca doprowadzeniu do dojrzałej wiary osoby już ochrzczone, poprzez nauczenie ich słuchania Słowa Bożego, aktywnego, świadomego i pełnego uczestniczenia w liturgii oraz przeżywania miłości /(gr.) agapé/ we wspólnocie chrześcijańskiej.

Swoje spotkania mają we wtorki o godz. 19:00 (Liturgia Słowa).

Żywy Różaniec

Jest to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Opiekunem jest ks. proboszcz Mariusz Czyżewski

Żywy Różaniec w naszej parafii:
W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza Św. o Niepokalanym Sercu NMP, po Mszy Św. Różaniec i Litania.

Papieska Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus

Głównym i podstawowym zadaniem Kościelnej Służby Porządkowej jest odnowa duchowa mężczyzn przez pracę nad sobą, pracę na rzecz drugiego człowieka oraz pracę w Kościele. Opiekunem jest ks. proboszcz Mariusz Czyżewski

    Spotkania grupy odbywają się:

  • W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.15:30 w sali nad zakrystią (oprócz lipca i sierpnia) – zebranie modlitewno-organizacyjne.

Wspólnota modlitwy o Intronizację Serca Jezusowego

Spotkania odbywają się w w I niedziele o godz. 19:00 oraz w każdą środę od 17:00 do 18:00 – modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

Wspólnota Ojców (Krąg Brewiarzowy)

Wspólnota Ojców spotyka się w niedzielę o godz. 19:00 w sali nad zakrystią na wspólnym brewiarzu i różańcu, konferencjach biblijnych i dzieleniu się Słowem Bożym. Zapraszamy mężczyzn!

Anonimowi Alkoholicy

Spotykania są w trzech grupach w poniedziałki o godz. 19.00 w sali w starej kaplicy

                                                       w środy o godz. 19:00 w sali w starej kaplicy

                                                       w niedzielę o godz. 11.00 w sali nad zakrystią

Bielanki

Spotkania dla dziewczynek są w sobotę o 9.30 z s. Małgorzatą

Schola dziecięca

Dziewczynki śpiewają na Mszy św. z udziałem dzieci o 11.30. Próby są przed Eucharystią prowadzi s. Monika.

Oaza

Spotkania z młodzieżą są w piątki o 19.00. Opiekun ks. Olgierd

Kościół Domowy

Obecnie przy parafii są dwa kręgi Kościoła Domowego. Spotkania są raz w miesiącu. Opiekun ks. Proboszcz Mariusz Czyżewski