Odnowa w Duchu św.

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym jest ruchem zainspirowanym przez działanie Ducha Świętego. Jej historia związana jest z wydarzeniami z 1967 r., jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. 18 lutego 1967 r. trzydziestoosobowa grupa studentów i profesorów Uniwersytetu Duquesne w Pittsburgu wybrała się na weekendowy wyjazd, by szukać woli Bożej w swym życiu. W czasie tych rekolekcji doświadczyli mocnego działania Ducha Świętego. Nowe przeżycie nie wiązało się jedynie z kilkugodzinnymi spotkaniami modlitewnymi, podczas których objawiały się charyzmaty, ale przemieniło całe ich życie. Odczuwano bliskość Boga i związane z tym pragnienie modlitwy oraz czytania słowa Bożego. Prawie wszyscy odkryli w sobie odwagę wiary, pragnienie dawania świadectwa o Jezusie, wobec przyjaciół i obcych. Wkrótce wydarzenia te nabrały rozgłosu a ruch rozszerzał się, najczęściej drogą kontaktów indywidualnych. Zaczął wychodzić poza środowiska uniwersyteckie. Niedługo później okazało się, że grupy modlitewne powstają niemal w każdej części Stanów. Odnowa ogarniała powoli cały Kościół Katolicki. W różnych miejscach zaczęły się pojawiać pierwsze grupy modlitewne Odnowy Charyzmatycznej.

W Polsce pierwsze grupy pojawiły się już w latach 70-tych. Od 1977 r. działa Krajowy Zespół Koordynatorów składający się duchownych i świeckich przedstawicieli wszystkich diecezji polskich, dostarczający informacji i organizujący różnego typu spotkania w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Jednym z nich jest coroczne czuwanie wszystkich grup Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Obecnie w całej Polsce działa około 650 grup Odnowy w Duchu Świętym.

Nasza Wspólnota

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Zbawiciel” działająca przy tutejszej parafii istnieje już przeszło 30 lat. Nasze spotkania odbywają się we czwartki o godz. 19:00 w sali nad zakrystią.

 

W skład naszej grupy wchodzi obecnie kilkanaście osób w różnym wieku. Niektórzy z nas byli wcześniej w innych grupach. Są też tacy, którzy tu, w tej wspólnocie po raz pierwszy spotkali osobiście Jezusa Chrystusa i oddali mu swoje życie uznając Go swoim Panem i Zbawicielem.

Wspólnota jest dla nas miejscem spotkania Żywego Boga, odnalezienia wiary i odkrycia sensu życia. Na początku każdego spotkania przyzywamy Ducha Św., by nas uzdalniał do modlitwy, by otwierał nasze serca na Słowo Boże, które jest centralnym punktem naszych spotkań. Odkrywając Boga w żywym Słowie, odnajdujemy samych siebie. Raz w miesiącu spotykamy się w mniejszych grupach, by dzielić się wzajemnym doświadczeniem Pana Boga w naszej codzienności oraz modlić się za siebie nawzajem. W pierwsze czwartki miesiąca, po Mszy św. wieczornej, spotykamy się na Adoracji w kościele, gdzie oddajemy cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

Życie wspólnotowe to również wyjazdy na weekendy formacyjne oraz uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach i rekolekcjach. Raz w roku, wraz ze wszystkimi grupami Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, spotykamy się z u stóp Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze na całodziennym czuwaniu, by radować się wspólnym doświadczeniem wiary.